Інформація за результатами семінару Держстату з окремих обстежень статистики ринку праці

23 листопада 2017 року відбувся семінар Держстату України на тему «Вибіркове обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності: напрями розвитку організації та методології відповідно до оновлених стандартів Міжнародної організації праці (МОП)», в якому взяли участь фахівці всеукраїнських профспілок та апарату ФПУ.   За інформацією Держстату, у 2013 році на 19-й Міжнародній  конференції статистиків праці була прийнята Резолюція щодо статистики трудової діяльності, зайнятості та недовикористання робочої сили (далі - Резолюція). Резолюція замінила окремі документи, які складали основу міжнародних стандартів щодо статистики економічної активності населення, зайнятості, безробіття і неповної зайнятості, та включає положення щодо статистичного вимірювання усіх форм трудової діяльності та недовикористання робочої сили. Запровадження цього документу дозволить підвищити міжнародну зіставність статистичних даних для вимірювання показників гідної праці.

[ Детальніше: Інформація за результатами семінару Держстату з окремих обстежень статистики ринку праці ]

ВИСНОВКИ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ПРОФСПІЛКОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ВИМОГ У ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТІ УКРАЇНИ НА 2017 РІК

          Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» під час пленарного засідання Парламенту у ніч з 20 на 21 грудня ц.р. Голосуванню передували дебати та тривала робота Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, яка проходила за зачиненими дверима. Висновки щодо врахування профспілкових пропозицій та вимог у Державному бюджеті України на 2017 рік (додаються).   Підготовлено  Департаментом захисту соціально-економічних правапарату ФПУз використанням матеріалівструктурних підрозділів апарату ФПУ

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Міністерство соціальної політики України на виконання Генеральної угоди інформує  СПО об’єднань профспілок щодо рівня життя населення у січні-червні 2016 року (додається).   Наданий матеріал містить наступну інформацію: - основні показники рівня життя населення; - доходи та витрати населення; - заробітна плата; - пенсійне забезпечення; - індекси споживчих цін; - показники бідності.

[ Детальніше: ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ]

Інформаційна записка щодо стану виконання положень Генеральної угоди на 2010 - 2012 роки за станом на 1 січня 2015 року

Інформаційна записка щодо стану виконання положень Генеральної угоди на 2010 - 2012 роки за станом на 1 січня 2015 року   Відповідно до пункту 5 Заключних положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки, 23 березня 2015 року відбулося засідання Спільної робочої комісії повноважних представників Сторін власників і профспілок з підбиття підсумків виконання положень Генеральної угоди на 2010 – 2012 роки станом на 1 січня 2015 року.

[ Детальніше: Інформаційна записка щодо стану виконання положень Генеральної угоди на 2010 - 2012 роки за... ]

НОВОСТИ КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2014 September epsucob@NEWS 16       epsucob@NEWS> Collective Bargaining in the Public Services     Выпуск 16, сентябрь 2014 года     Германия: Ver.di открыл новые перспективы благодаря подписанию соглашения в секторе социального обеспечения   Ver.di открыл новые перспективы, подписав коллективное соглашение, охватывающее около 37 тыс. работников организаций социального обеспечения протестантской церкви Нижней Саксонии. Прежде различные церкви и религиозные организации, предоставляющие большую часть медицинских и социальных услуг в Германии, отказывались от подписания коллективных соглашений. Вместо этого зарплаты и условия труда определялись специальными комитетами, а не путем переговоров между работодателями и профсоюзами. Несмотря на то, что право на забастовку для работников сектора по-прежнему является предметом дискуссий, ver.di считает, что соглашение в Нижней Саксонии является шагом вперед. Оно будет отражать положения общего соглашения для государственного сектора, а ver.di будет стремиться начать переговоры по увеличению ставок оплаты труда. Есть надежда, что переговоры коснутся и других организаций социального обеспечения и позволят заключить соглашение, охватывающее 120 тыс. работников по уходу за людьми пожилого возраста, работающих в регионе.

[ Детальніше: НОВОСТИ КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ]

Інформаційна записка про основні завдання колдоговірної роботи на 2015 рік

Сучасні умови в Україні характеризуються як соціально-економічна та соціально-політична кризи: тривалий спад виробництва, майже порожня державна казна, негативне сальдо торговельного балансу, історичний мінімум золотовалютного резерву, колосальний зовнішній борг, воєнні дії на сході країни тощо. Ці чинники, в свою чергу, зумовлюють напруженість соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях. Варто зазначити, що однією з актуальних проблем колективно-договірного регулювання, зокрема на галузевому рівні, є обмеженість галузевих профспілок у праві на ведення колективних переговорів через малочисельність організацій роботодавців (із 92 укладених галузевих (міжгалузевих) угод лише 11 укладені за участю організацій роботодавців), а також через відсутність Сторони для ведення переговорів з укладення галузевих угод у промисловому секторі економіки. Наслідком такого стану колективно-договірного регулювання на національному й галузевому рівнях є негативні тенденції з укладення колективних договорів: за результатами 2013 року кількість укладених колективних договорів зменшилась і склала лише 88,2 тис., порівняно з 2012 роком відбулося зменшення на 13,5 тис. (або на 13,3%). Також спостерігається зменшення й рівня охоплення працівників колективними договорами до 79,8%, або на 1,6 в.п. менше порівняно з аналогічним періодом 2012 року. Однією з причин такого зменшення є поширення практики неукладення колективних договорів на малочисельних підприємствах (з кількістю працюючих до 10 осіб), що зосереджені в сферах оптової та роздрібної торгівлі, сільському господарстві, транспортних та кур’єрських послугах, операціях з нерухомим майном тощо. Стримуючим фактором на шляху здійснення ефективного колективно-договірного регулювання на всіх рівнях є застаріле законодавство, що не відповідає реаліям сьогодення.

[ Детальніше: Інформаційна записка про основні завдання колдоговірної роботи на 2015 рік ]