ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Міністерство соціальної політики України на виконання Генеральної угоди інформує  СПО об’єднань профспілок щодо рівня життя населення у січні-червні 2016 року (додається).   Наданий матеріал містить наступну інформацію: - основні показники рівня життя населення; - доходи та витрати населення; - заробітна плата; - пенсійне забезпечення; - індекси споживчих цін; - показники бідності.

[ Детальніше: ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ]

Інформаційна записка щодо стану виконання положень Генеральної угоди на 2010 - 2012 роки за станом на 1 січня 2015 року

Інформаційна записка щодо стану виконання положень Генеральної угоди на 2010 - 2012 роки за станом на 1 січня 2015 року   Відповідно до пункту 5 Заключних положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки, 23 березня 2015 року відбулося засідання Спільної робочої комісії повноважних представників Сторін власників і профспілок з підбиття підсумків виконання положень Генеральної угоди на 2010 – 2012 роки станом на 1 січня 2015 року.

[ Детальніше: Інформаційна записка щодо стану виконання положень Генеральної угоди на 2010 - 2012 роки за... ]

НОВОСТИ КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2014 September epsucob@NEWS 16       epsucob@NEWS> Collective Bargaining in the Public Services     Выпуск 16, сентябрь 2014 года     Германия: Ver.di открыл новые перспективы благодаря подписанию соглашения в секторе социального обеспечения   Ver.di открыл новые перспективы, подписав коллективное соглашение, охватывающее около 37 тыс. работников организаций социального обеспечения протестантской церкви Нижней Саксонии. Прежде различные церкви и религиозные организации, предоставляющие большую часть медицинских и социальных услуг в Германии, отказывались от подписания коллективных соглашений. Вместо этого зарплаты и условия труда определялись специальными комитетами, а не путем переговоров между работодателями и профсоюзами. Несмотря на то, что право на забастовку для работников сектора по-прежнему является предметом дискуссий, ver.di считает, что соглашение в Нижней Саксонии является шагом вперед. Оно будет отражать положения общего соглашения для государственного сектора, а ver.di будет стремиться начать переговоры по увеличению ставок оплаты труда. Есть надежда, что переговоры коснутся и других организаций социального обеспечения и позволят заключить соглашение, охватывающее 120 тыс. работников по уходу за людьми пожилого возраста, работающих в регионе.

[ Детальніше: НОВОСТИ КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ]

Інформаційна записка про основні завдання колдоговірної роботи на 2015 рік

Сучасні умови в Україні характеризуються як соціально-економічна та соціально-політична кризи: тривалий спад виробництва, майже порожня державна казна, негативне сальдо торговельного балансу, історичний мінімум золотовалютного резерву, колосальний зовнішній борг, воєнні дії на сході країни тощо. Ці чинники, в свою чергу, зумовлюють напруженість соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях. Варто зазначити, що однією з актуальних проблем колективно-договірного регулювання, зокрема на галузевому рівні, є обмеженість галузевих профспілок у праві на ведення колективних переговорів через малочисельність організацій роботодавців (із 92 укладених галузевих (міжгалузевих) угод лише 11 укладені за участю організацій роботодавців), а також через відсутність Сторони для ведення переговорів з укладення галузевих угод у промисловому секторі економіки. Наслідком такого стану колективно-договірного регулювання на національному й галузевому рівнях є негативні тенденції з укладення колективних договорів: за результатами 2013 року кількість укладених колективних договорів зменшилась і склала лише 88,2 тис., порівняно з 2012 роком відбулося зменшення на 13,5 тис. (або на 13,3%). Також спостерігається зменшення й рівня охоплення працівників колективними договорами до 79,8%, або на 1,6 в.п. менше порівняно з аналогічним періодом 2012 року. Однією з причин такого зменшення є поширення практики неукладення колективних договорів на малочисельних підприємствах (з кількістю працюючих до 10 осіб), що зосереджені в сферах оптової та роздрібної торгівлі, сільському господарстві, транспортних та кур’єрських послугах, операціях з нерухомим майном тощо. Стримуючим фактором на шляху здійснення ефективного колективно-договірного регулювання на всіх рівнях є застаріле законодавство, що не відповідає реаліям сьогодення.

[ Детальніше: Інформаційна записка про основні завдання колдоговірної роботи на 2015 рік ]

Новости коллективных переговоров в общественном обслуживании

  Великобритания Профсоюз пожарных проведет встречу с министром после 8-дневной забастовки После последних забастовочных действий, включающих восемь случаев приостановки работы, профсоюз пожарных согласился встретиться с министром, ответственным за пожарную службу, чтобы обсудить продолжающийся спор о внесении изменений в пенсионную схему. Профсоюз подчеркивает, что в течение всего спора он был готов вести переговоры и направил министру письмо, в котором обозначил ключевые вопросы, включающие дополнительную защиту для пожарных, ставших членами и внесших взносы в согласованную пенсионную схему, а теперь столкнувшихся с изменением условий этой схемы; возрастающие расходы на пенсионную схему, которая становится все менее доступной для членов; и создание рабочей группы по здоровью, которая не рассмотрела очень актуальную проблему увольнения пожарных в связи с естественным ухудшением их физической формы, а также в связи с возрастом. Подробности на сайте Профсоюза пожарных (на английском языке).

[ Детальніше: Новости коллективных переговоров в общественном обслуживании ]

"Розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери у серпні 2014 року"

Розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці Місяць року Мінімальна заробітна плата Фактичний розмір прожиткового мінімуму Розмір заробітної плати некваліфікованого працівника не бюджетної сфери за повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці Листопад 2010 907 1062   Грудень 2010 922 1062   Січень 2011 941 1104 1172 Лютий 2011 941 1121 1215 Березень 2011 941 1151 1235 Квітень 2011 960 1177 1270 Травень 2011 960 1206 1301 Червень 2011 960 1235 1335 Липень 2011 960 1180 1369 Серпень 2011 960 1123 1304 Вересень 2011 960 1116 1237 Жовтень 2011 985 1129 1229 Листопад 2011 985 1153 1244 Грудень 2011 1004 1159 1272 Січень 2012 1073 1162 1280 Лютий 2012 1073 1170 1271 Березень 2012 1073 1175 1281 Квітень 2012 1094 1174 1286 Травень 2012 1094 1179 1285 Червень 2012 1094 1200 1291 Липень 2012 1102 1189 1316 Серпень 2012 1102 1164 1303 Вересень 2012 1102 1159 1273 Жовтень 2012 1118 1165 1267 Листопад 2012 1118 1175 1274 Грудень 2012 1134 1177 1286 Січень 2013 1147 1190 1289 Лютий 2013 1147 1195 1297 Березень 2013 1147 1197 1303 Квітень 2013 1147 1205 1305 Травень 2013 1147 1220 1315 Червень 2013 1147 1267 1332 Липень 2013 1147 1247 1388 Серпень 2013 1147 1208 1364 Вересень 2013 1147 1208 1318 Жовтень 2013 1147 1231 1318 Листопад 2013 1147 1242 1345 Грудень 2013 1218 1252 1358 Січень 2014 1218 1281 1370 Лютий 2014 1218 1303 1398 Березень 2014 1218 1324 1424 Квітень 2014 1218 1361 1449 Травень 2014 1218 1438 1492 Червень 2014 1218 1495 1583 Липень 2014 1218 1476 1650 Серпень 2014 1218   1628