22 березня 2013

"Взаємодія транснаціональних корпорацій з національними економіками на прикладі України"

До вашої уваги пропонується аналітичне дослідження Еллани Молчанової, к.е.н., доцента Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана,  на тему  впливу транснаціональних корпорацій (ТНК) на економіку України, а також ролі профспілок у розв'язанні трудових відносин між ТНК та працівниками.

Дане дослідження виконане у грудні 2012 року за сприяння Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні(файл додається).

[ Детальніше... ]

Мінімальна заробітна плата - основний соціальний стандарт

Основна мета законодавчого встановлення мінімальної заробітної плати – забезпечення достатнього життєвого рівня, причому запровадження й підвищення рівня мінімальної заробітної плати є більш продуктивним методом боротьби з бідністю, аніж різнопланові форми соціальної допомоги. Мінімальна заробітна плата є також засобом захисту найманих працівників від невиправдано низької заробітної плати, а також підтримує стратегічну лінію на підвищення її розміру до рівня, який забезпечує розширене відтворення робочої сили, професійну працездатність та розвиток людського капіталу.

[ Детальніше... ]