20 червня 2014

ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ – БАЧЕННЯ ПРОФСПІЛОК

19 червня в рамках публічного обговорення майбутніх конституційних змін Федерація профспілок України у готелі «Турист» провела круглий стіл на тему «Зміни до Конституції України – бачення профспілок», на якому обговорили проект Концепції внесення змін до Конституції України.

 

СУСПІЛЬСТВО ПОТРЕБУЄ ЗМІН

У заході взяли участь представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерства соціальної політики України, Державної інспекції України з питань праці, Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, Інституту держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, Об’єднання всеукраїнських профспілок і профоб’єднань «Єдність», Федерації профспілок транспортників, працівники апарату Федерації професійних спілок України, а також представники членських організацій ФПУ. У ролі модератора круглого столу виступив заступник Голови ФПУ Сергій Українець.

Так, під час круглого столу його учасники зупинилися на трьох основних питаннях:

- конституційні права громадян та гарантованість їх реалізації, а також контроль громадянського суспільства за забезпеченням цих прав;

- трудові і соціально-економічні права – повнота відображення у Конституції та механізми захисту в умовах очікуваної адміністративної реформи;

- оновлення Конституції України – позиція профспілок.

Учасники круглого столу відмітили, що стан українського суспільства й політичні процеси в Україні об’єктивно потребують вдосконалення конституційного регулювання суспільних відносин, і впевнені в тому, що з підготовкою конституційної реформи не можна зволікати.

 

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ

Ключовими питаннями конституційного процесу має стати вдосконалення механізмів реалізації влади народом, тобто розвиток народовладдя, і з цієї площини – формування й удосконалення системи організації публічної влади й механізмів контролю над органами влади з боку громадянського суспільства.

Тому необхідним видається запровадження інституту народної законодавчої ініціативи, коли (на вимогу певної кількості громадян, які мають право голосу, наприклад, від 100 до 200 тис.) законопроект може бути внесено до парламенту та розглядається позачергово. За народною ініціативою (на вимогу не менше 1,5 млн. громадян України, які мають право голосу) може бути подано законопроект про внесення змін до Конституції або про нову редакцію Конституції України.

Необхідно розширити коло суб’єктів законодавчої ініціативи, надавши таке право, зокрема, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, профспілкам та їх об’єднанням, що захищають і представляють інтереси значної кількості громадян України.

Назрілим також є конституційно унормування положення про скасувальний референдум (народне вето) та право на конституційну скаргу.

Доцільно істотно розширити та конкретизувати права інститутів громадянського суспільства, зокрема, профспілок на участь в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за дотриманням соціальних і трудових прав і реалізацією відповідних державних програм.

В його змісті також необхідно усунути існуючі недоліки, зокрема, недостатність механізмів гарантування конституційних прав і свобод людини й громадянина; вади в організації та функціонуванні державного механізму; недосконалості системи стримувань і противаг, неефективність існуючої територіальної влади.

Потрібно встановити конституційний обов’язок держави, передусім органів виконавчої влади забезпечувати та захищати трудові, соціальні права громадян, вживати всіх наявних можливостей для забезпечення права громадян на своєчасне одержання винагороди за свою працю, підтримувати та заохочувати зайнятість та працевлаштування працездатного населення, молоді та людей передпенсійного віку, створювати стимули та заохочення (в тому числі у сфері оподаткування) для самозайнятості населення.

Основний закон повинен містити дієві механізми відповідальності органів влади, посадових осіб, в т.ч. народних депутатів України, за рішення, якими порушується конкретне право громадян.

Зміни до Конституції України мають сприяти досягненню визначеної в ній головної мети, пов’язаної з розвитком і зміцненням демократичної, соціальної, правової держави, створити конституційну основу для реформування судової системи, перетворити суди й правосуддя в справжніх гарантів реалізації та захисту прав людини й громадянина.

Учасники круглого столу переконані, для того щоб конституційна реформа готувалася в інтересах суспільства та викликала довіру, процес має проводитися прозоро та відкрито за участю широкого кола організацій громадянського суспільства.

Заслуговує підтримки принципова позиція науковців-конституціоналістів та громадських експертів, які звернулися до Верховної Ради України та громадянського суспільства із відповідною заявою.

Учасники круглого столу констатують, що створена Верховною Радою України Тимчасова спеціальна комісія з питань підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України, не дивлячись на те, що відповідні пропозиції були надані їй як науковцями, так і Федерацією профспілок України, фактично закрила процес проведення конституційної реформи від суспільства, її робота велась без належного публічного обговорення напрацьованих змін.

СПО об’єднань профспілок звертався до голови Тимчасової спеціальної комісії з пропозицією провести презентацію напрацьованого проекту змін до Конституції України для професійних спілок у форматі національного круглого столу з метою залучення до процесу конституційної реформи громадськості, однак на це звернення не отримано відповіді.

 

РЕЗЮМЕ

У зв’язку з викладеним, учасники круглого столу:

- звертаються до Верховної Ради України із закликом консолідувати всю Україну, її суспільні сили навколо конституційної реформи, провести широке її обговорення з представниками громадянського суспільства з метою забезпечення відображення в Конституції України інтересів усього народу;

- висловлюють готовність профспілок України, як законних представників трудящих, долучитися до реформування Основного Закону в інтересах гарантованого забезпечення та захисту в конституційному процесі прав трудової людини;

- закликають всіх учасників конституційного процесу до відкритої, конструктивної співпраці задля майбутнього України, сформувати нову людицоцентричну Конституцію, що створить фундаментальні засади побудови по-справжньому правової, демократичної та соціальної держави, надійні правові механізми для розвитку особистості, реального забезпечення владою законних прав, демократичних свобод і загальнолюдських цінностей.

Завершивши обговорення, учасники круглого столу затвердили «Рекомендації учасників круглого столу «Зміни до Конституції України – бачення профспілок».

 

Олена ОВЕРЧУК,

«Профспілкові вісті»

[ Детальніше... ]

Проблема низького рівня оплати праці держслужбовців має бути вирішена

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці поділяє занепокоєння Федерації профспілок України кризовою ситуацією з оплатою праці у сфері державного управління і вважає, що даний фактор є однією з вагомих причин відтоку висококваліфікованих спеціалістів з даної галузі, а відтак негативно впливає на перспективу нагальної модернізації державного механізму в цілому.

Про це Комітет повідомив у відповідь на звернення ФПУ щодо сприяння у вирішенні питання низького рівня оплати праці державних службовців нижчої та середньої ланок (слід зазначити, що оклади державних службовців IV-VІІ категорії на рівні мінімальної заробітної плати, як за некваліфіковану працю).

Також ФПУ проінформовано, що на необхідність суттєвого підвищення рівня оплати праці працівників нижчої та середньої ланки органів державного управління Комітет неодноразово звертав увагу Уряду, Парламенту у своїх листах з приводу численних звернень громадян з даного питання, рекомендаціях при здійсненні контрольної функції, а також у рішеннях з розгляду законопроектів, зокрема тих, якими відтерміновувалося набрання чинності Законом України «Про державну службу» № 4050-VI від 17.11.2011.

Разом з тим, Комітет запевнив, що в межах наданих Конституцією та законами України повноважень використовуватиме всі важелі парламентського впливу з метою захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів як державних службовців, так і всіх інших працівників країни, покращення їх життєвого рівня.

 

Департамент бюджетної політики та

соціального захисту апарату ФПУ

[ Детальніше... ]

Перше засідання оновленого складу Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

12 червня 2014 року у приміщенні клубу Кабінету Міністрів України (м. Київ, вул. Інститутська, 7) відбулося перше засідання оновленого складу Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Головував на засіданні Віце-премьер-міністр України Сич Олександр Максимович. Участь у засіданні брали Міністр охорони здоров’я України Мусій Олег Степанович, Голова Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань Курпіта Володимир Іванович, Голова Координаційної ради всеукраїнського благодійного фонду «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» Жовтяк Володимир Олегович, члени оновленого складу Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу - представники від урядового сектору та недержавних громадських організацій, що проводять діяльність у сфері боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, туберкульозом та іншими соціально небезпечними захворюваннями.

Серед членів Національної ради участь в роботі взяли представники від всеукраїнських об’єднань профспілок а також фахівці відповідних підрозділів Федерації профспілок Україні, які забезпечують аналіз матеріалів та підготовку пропозицій профспілок до засідань Ради.

     Також були присутні на засіданні народні депутати України, керівники та фахівці Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, ДУ «Український центр контролю за соціально-небезпечними хворобами», міністерств та відомств, представники яких входять до складу Національної ради.

  У порядку денному було розглянуто низку питань. Зокрема, розглянуто та затверджено в цілому проект Концепції запиту на фінансування для України у 2015-2017 роках гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, визначено строки подання відповідного запиту від України до Глобального фонду, обговорено установи та організації, які претендують на виконання гранту та за результатами обговорення обрано Основних реципієнтів Запиту на фінансування гранту Глобального фонду,  надано оцінку діяльності Національної  ради  відповідно  до кваліфікаційних вимог Глобального фонду, схвалено проекти плану вдосконалення діяльності Національної ради та план нагляду Національної ради на 2014 рік, забезпечення виконання якого Національна рада доручила Голові комісії з нагляду Гришаєвій І.В.

Також розглянуто інформацію про стан забезпечення закупівлі, перереєстрації та планомірного постачання в регіони якісних протитуберкульозних та антиретровірусних (для лікування ВІЛ-інфекції) препаратів, закуплених за кошти Державного бюджету.

       Національна рада доручила Міністерству охорони здоров’я України прискорити проведення закупівлі лікарських засобів та засобів медичного призначення за напрямами «Туберкульоз» та «ВІЛ-інфекція», було висловлено низку зауважень та застережень щодо можливої критичної ситуації у цій сфері.

Важливим результатом роботи Національної ради стало підписання на засіданні протоколу щодо узгодження подання на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України «Про затвердження Загальнонаціональної цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки».

 

Цей законопроект розроблявся за участі фахівців Федерації профспілок України, неодноразово розглядався Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та доопрацьовувався з урахуванням пропозицій профспілок, які були враховані у проекті. Узгодження законопроекту оновленою Національною радою з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу дає сподівання, що Верховна Рада України затвердить його у повному обсязі.

 

Департамент  охорони праці ФПУ

[ Детальніше... ]