03 липня 2014

Інформаційна записка «Мінімальна заробітна плата: світовий досвід та українські реалії»

 

Питання організації заробітної плати і формування її рівня складають основу соціально-трудових відносин у суспільстві та включають нагальні інтереси всіх учасників трудового процесу. Будь-які зміни, що стосуються оплати праці, прямо чи опосередковано впливають на доходи всіх верств населення, а також на найважливіші макроекономічні показники.

[ Детальніше... ]