Інформаційна записка щодо стану виконання положень Генеральної угоди на 2010 - 2012 роки за станом на 1 січня 2015 року

Інформаційна записка

щодо стану виконання положень Генеральної угоди на 2010 - 2012 роки

за станом на 1 січня 2015 року

 

Відповідно до пункту 5 Заключних положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки, 23 березня 2015 року відбулося засідання Спільної робочої комісії повноважних представників Сторін власників і профспілок з підбиття підсумків виконання положень Генеральної угоди на 2010 – 2012 роки станом на 1 січня 2015 року.

Згідно з рішенням Спільної робочої комісії за 220-ма положеннями Сторони дійшли згоди щодо оцінок стану виконання Генеральної угоди на 2010-2012 роки, за 23 положеннями профспілкова Сторона наполягла на віднесенні їх до таблиці розбіжностей з негативною оцінкою їх виконання.

 

Статистика виконання Генеральної угоди на 2010-2012 роки станом на 1 січня 2015 року за спільною оцінкою Сторін

 

Профспілки

Власники

Профспілки

Власники

Профспілки

Власники

Профспілки

Власники

Профспілки

Власники

Профспілки

Власники

Спільна оцінка сторін

Оцінка

Розділ І

Розділ І

Розділ ІІ

Розділ ІІ

Розділ ІІІ

Розділ ІІІ

Розділ IV

Розділ IV

Розділ V

Розділ V

Розділ VІ

Розділ VІ

Закл.

положення

Виконується

48

48

3

3+7р

24

24+1р

14

14+7р

15

15+1р

8

8

5

Виконано

14

14+2р

21

21+1р

9

9

10

10

11

11+1р

-

-

3

Виконано

з порушенням терміну

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

1

Виконується частково

2

2

1+1р

1+4р

2

2

4

4

7

7

3

3

-

Виконано частково

2

2

4

4

1

1

3

3

1+1р

1

-

-

1

Не виконується

2р.

-

-

-

-

5р.

-

-

-

-

 

Не виконано

-

-

-

1р.

-

2р.

-

-

-

-

 

Термін виконання

не настав

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Не надано оцінку стану виконання

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

р – віднесено до таблиці розбіжностей

 

Основним негативом у реалізації положень Генеральної угоди є невиконання або часткове виконання Стороною власників взятих на себе зобов’язань, зокрема:

 • Рівень безробіття населення, визначений за методологією Міжнародної організації праці (МОП),  зріс з 7,1% (у вересні 2014 року) до 8,9% (вересень 2014 року) економічно активного населення.

Кількість працюючих, переведених з економічних причин на неповний робочий день (тиждень) у січні-вересні 2014 року, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, зросла на 137,1 тис. осіб і становила 793,4 тис. осіб, або 8,7% від загальної кількості працівників (п.1.39).

Крім того скасування підтримки та захисту з боку держави для молодих працівників ускладнює конкуренцію на ринку праці із працівниками, що мають значний досвід та в подальшому загрожує катастрофічним падінням трудового потенціалу в Україні (п. 1.46).

 • Мінімальна заробітна плата Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» в чергове заморожена на рівні грудня 2013 року у розмірі 1218 грн.

Згідно з міжнародними нормами щодо соціальних гарантій працівникам, мінімальна заробітна плата має складатися з фактичного прожиткового мінімуму, в складі якого вартість продуктів харчування складає не більше 45%, та включати податок на доходи фізичних осіб, сімейну та інвестиційну складові. За розрахунками профспілкової сторони розмір мінімальної заробітної плати на 2015 рік мав становити 3709 грн. (п.2.3).

 • Не виконується норма щодо поступового наближення розміру мінімальної заробітної плати до 45% від середньої заробітної плати по економіці (п.2.4.).
 • Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати станом на 1 січня 2014 р. складала 808,2 млн. гривень, однак станом на 1 січня 2015 р. зросла більше ніж у 3 рази та склала 2436,8 млн. гривень.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати станом на 1 січня 2015 р. на економічно-активних підприємствах зросла більше ніж у 4,5 рази та склала 2033,5 млн. грн., або 83,45% до загальної суми заборгованості (зокрема на державних підприємствах – 292,8 млн. грн.) (пп.2.14, 2.21, 2.19, 2.20).

 • Досить складно просувається робота щодо підготовки та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту про здійснення належної компенсації працівникам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків виплати заробітної плати (п.2.16).
 • Заморожено протягом 2013, 2014 років розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС на рівні 852 грн. (п. 2.22.2).
 • Протягом 2014 року Урядовою стороною не було вжито заходів для забезпечення системного підвищення середньої заробітної плати у бюджетній сфері (п. 2.23). Базовий тарифний розряду ЄТС залишається на рівні січня 2013 року у розмірі 852 грн. Єдиним рішенням Уряду у цьому напрямку було прийняття постанови від 25.03.2014 № 110 „Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” відповідно до якої з 1 жовтня 2014 року передбачено диференціацію посадових окладів працівникам 1- 6 тарифних розрядів ЄТС, яким посадові оклади встановлено на рівні мінімальної заробітної плати.

Крім того, відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2015 рік” розмір мінімальної заробітної плати підвищується з 1 грудня 2015 року до 1378 грн., однак проекту постанови Кабінету Міністрів України, яким передбачалося б відповідне підвищення базового тарифного розряду ЄТС не прийнято.

Починаючи з липня 2014 року спостерігається негативна динаміка у розмірах середньої заробітної плати у бюджетній сфері, зокрема:

 

 

 

 

 

 

 

 

Роки

 

Усього (за основними видами діяльності),грн.

 

У галузі освіти

У галузях охорони здоров’я та надання соціальної допомоги

У галузі культури

Спеціалісти державного управління

грн.

%

грн.

%

грн.

%

грн.

%

січень

3148

2476

78,7

2240

71,2

2470

78,5

1850

58,8

лютий

3169

2503

79,0

2240

70,7

2498

78,8

1850

58,4

березень

3244

2535

78,1

2283

70,4

2540

78,3

1850

57,0

квітень

3302

2546

77,1

2293

69,4

2571

77,9

1850

56,0

травень

3328

2580

77,5

2323

69,8

2603

78,2

1850

55,6

червень

3368

2707

80,4

2372

70,4

2656

78,9

1850

54,9

липень

3395

2736

80,6

2395

70,5

2698

79,5

1850

54,5

серпень

3399

2710

79,7

2397

70,5

2696

79,3

1850

54,4

вересень

3481

2761

79,3

2393

68,7

2799

80,4

1850

53,1

жовтень

3421

2717

79,4

2409

70,4

2723

79,6

1850

54,1

листопад

3439

2718

79,0

2404

69,9

2734

79,5

1850

53,8

грудень

3476

2745

79,0

2436

70,1

2769

79,7

1850

53,2

 

Крім того, спостерігається негативна динаміка і у порівнянні співвідношення між розмірами середньої заробітної плати у бюджетних галузях та за основними видами діяльності у 2013 та 2014 роках, зокрема:

- освіта – за результатами 2013 року – 82,7%., а у грудні 2014 року 79%;

- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 72,47%., проти 70% у 2014 році;

- культура – 83,89% , проти – 79,7%;

- спеціалісти державної служби – 56,7%, проти 53,2%.

 • Урядом не виконано пункт 4.11. Генеральної угоди в частині мінімальних гарантій матеріального забезпечення по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на рівні не менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно з Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41 280 гривень незалежно від черговості народження. При цьому виплату здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, а решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Також цим Законом об’єднано допомогу при народженні з допомогою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку шляхом вилучення такої допомоги взагалі.

 • Не виконується зобов’язання Уряду щодо визначення щороку до 1 серпня величини прожиткового мінімуму на наступний рік за участю і погодженням із СПО профспілок та СПО роботодавців.

Оскільки величина (розмір) прожиткового мінімуму на 2013 та 2014 роки визначена законами України про Державний бюджет України на відповідний рік, не була погоджена СПО профспілок (п.4.15.).

 • Не вирішені проблеми в пільговому пенсійному забезпеченні працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці (п.4.20). Зокрема, до теперішнього часу не внесені зміни до нормативно-правових актів стосовно умов урахування до стажу, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення, періодів роботи у шкідливих і важких умовах праці, до проведення чергової атестації за результатами попередньої атестації робочих місць. Народними депутатами України не підтримано законодавчі пропозиції, узгоджені сторонами соціального діалогу, щодо удосконалення порядку покриття витрат на виплату і доставку пенсій, які призначені працівникам, зайнятим на роботах з шкідливими та важкими умовами праці.
 • Досі не розроблено Державну програму «Студентський та учнівський гуртожиток», а також порядок призначення та виплати стипендій, враховуючи обов’язкову залежність її від гарантованих і встановлених державою щорічних соціальних показників, успішності осіб, що навчаються, та належності їх до соціально незахищених категорій громадян (пп.5.15, 5.16, 5.18).
 • Крім того не виконується п. 6.3. Угоди. Не погоджено - 167 проектів нормативно-правових актів. Також мають місце випадки, коли не погоджуючи з профспілковою Стороною, всупереч положенням Генеральної угоди, проекти нормативно-правових актів подаються на розгляд Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України із зазначенням що проект не стосується соціально-трудової сфери.

 

До позитивів реалізації Генеральної угоди на 2010-2012 роки станом на 1 січня 2015 року можна віднести наступне:

Реалізація норми Генеральної угоди стосовно передбачення в галузевих угодах заходів щодо забезпечення ефективної зайнятості працівників, у тому числі заходів, спрямованих на зменшення плинності кадрів сприяла проведенню консультацій, встановленню порядку вивільнення працівників та пом’якшенню наслідків вивільнень (у галузевих угодах та колективних договорах передбачаються заходи щодо забезпечення ефективної зайнятості працівників та заходи, спрямовані на зменшення плинності кадрів).

Профспілки відмічають позитивні зміни, передбачені Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства» від 10 квітня 2014 року № 1200-VII, яким, зокрема, запроваджено обов’язкове оприлюднення списку платників ПДВ, які отримують відшкодування з Державного бюджету України - така інформація щомісячно публікується на сайті органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, з обов’язковим зазначенням сум відшкодувань. Відповідно до оприлюдненої інформації протягом квітня-грудня 2014 року відшкодовано податку на додану вартість у розмірі 34,4 млрд. грн.

Електронне адміністрування ПДВ з використанням спеціального рахунку, відкритого в органах казначейства, набуває чинності 1 липня 2015 року. (п. 1.31.3).

Відносним позитивом можна назвати номінальне зростання середньої заробітної плати. За підсумками 2014 року відбулося зростання середньої заробітної плати на 7,9%. Аналогічні підвищення середньої заробітної плати містяться у галузевих угодах з дотриманням темпів, визначених Генеральною угодою. (п.2.1).

На виконання пункту 2.2 щодо розміру заробітної плати некваліфікованого працівника не бюджетної сфери направлено спільне звернення Сторони роботодавців та профспілкової Сторони до Мінісоцполітики щодо оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про розмір заробітної плати некваліфікованого працівника не бюджетної сфери за повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці, який за станом на березень 2015 року повинен перевищувати 2027 грн. Також оновлено роз’яснення щодо визначення цієї величини з урахуванням військового збору.

На виконання пункту 3.7 в сфері охорони праці ратифіковано 4 Конвенції МОП, а саме: № 155  Про безпеку, гігієну праці та виробниче середовище, № 162  Про охорону праці під час використання азбесту, № 174  Про запобігання великим промисловим аваріям, № 176  Про безпеку та гігієну праці в шахтах.

Також позитивом є прийняття рішення Правлінням Фонду загальнообов’язкового Державного соціального страхування України на випадок безробіття про підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю з 76,9% до 80% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (п. 4.11.)

За підсумками засідання Спільної робочої комісії, Сторона власників зобов’язалася звернутися до Кабінету Міністрів України щодо необхідності забезпечувати соціальний діалог у процесі розроблення проектів законів України та інших нормативно-правових актів у сфері соціальних, економічних, трудових відносин, а також соціального захисту та досягати узгодження інтересів і позицій Сторонами, відповідно до п. 6.3. та додатку 4 Генеральної угоди на 2010-2012 роки.

 

 

 

Підготовлено департаментом виробничої політики та колективно-договірного регулювання апарату ФПУ