Бюджет-2017: профспілкові пропозиції

       В рамках соціального діалогу та відповідно до Порядку участі представників сторін соціального діалогу у формуванні бюджетної політики (затвердженого Президією Національної тристоронньої соціально-економічної ради), СПО об'єднань профспілок направлено Міністерству фінансів України пропозиції до проекту Державного бюджету України на 2017 рік.
       Зазначені пропозиції стосуються соціально значущих аспектів головного кошторису країни, таких як оплата праці, зайнятість, соціальний захист, охорона праці, направлених на забезпечення посилення соціального захисту, поліпшення добробуту населення.


       Серед ключових профспілкових пропозицій:
− встановлення на 2017 рік розміру прожиткового мінімуму на рівні фактичного прожиткового мінімуму, а для працездатних – з урахуванням податків, обов'язкових зборів та внесків або на основі актуалізованих наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг;
− встановлення у 2017 році розміру мінімальної заробітної плати на рівні не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням податків, обов'язкових зборів та внесків;
− встановлення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, який використовується для формування посадових окладів (тарифних ставок) працівників усіх тарифних розрядів «Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (додаток 1 до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298), на рівні, що перевищує розмір мінімальної заробітної плати;
− запровадження етапності зростання посадових окладів спеціалістів державної служби, визначеної Законом України від 10.12.2015 № 889-VIII «Про державну службу»;
− дотримання гарантій щодо проведення індексації грошових доходів населення у повному обсязі та забезпечення відповідних джерел коштів у бюджетах усіх рівнів;
− забезпечення фінансування в повному обсязі заходів для реалізації державної політики зайнятості населення, в т.ч. внутрішньо переміщених осіб, підтримку та розвиток вітчизняного виробництва.
       З метою забезпечення конструктивного соціального діалогу СПО об'єднань профспілок звернувся до Міністерства фінансів України з наполяганням на розгляді відповідних пропозицій в рамках роботи постійно діючої тристоронньої робочої групи з питань проведення консультацій на всіх стадіях бюджетного процесу.
Крім того, за підтримкою профспілкових пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2017 рік Голова СПО об'єднань профспілок Г.В. Осовий звернувся до Міністерства соціальної політики України.

 

       З пропозиціями СПО ОП до проекту Державного бюджету України на 2017 рік можна ознайомитися тут.

 

Департамент захисту соціально-економічних прав