ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Міністерство соціальної політики України на виконання Генеральної угоди інформує  СПО об’єднань профспілок щодо рівня життя населення у січні-червні 2016 року (додається).

 

Наданий матеріал містить наступну інформацію:

- основні показники рівня життя населення;

- доходи та витрати населення;

- заробітна плата;

- пенсійне забезпечення;

- індекси споживчих цін;

- показники бідності.

 

 

Зокрема Мінсоцполітики зазначає, що питома вага заробітної плати в структурі доходів населення за I квартал 2016 року становила 45,9%, а соціальні допомоги та інші трансферти – 40,7%. Наразі за 2015 рік доля заробітної плати становила – 39%, соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти – 37,8%.

Показники бідності за багатовимірною оцінкою за 2015 рік характеризується такими даними:

рівень бідності за відносним критерієм (75 відсотків медіанних сукупних витрат населення) знизився на 0,5 в.п. і склав 22,9 % (2014 рік - 23,4 %);

рівень бідності за відносним критерієм крайньої бідності становив 9,9 % (2014 рік-9,8%);

рівень бідності за абсолютним критерієм (доходи нижче прожиткового мінімуму) знизився на 2,2 в.п. і склав 6,4 % (2014 рік - 8,6 % );

рівень бідності за вартістю добового споживання на рівні 5 доларів США склав 2,2% (2014 рік- 1,0%);

рівень бідності серед працюючих за відносним критерієм знизився на 0,1 в.п. і становив 18,3 % (2014 рік - 18,4 %);

рівень бідності серед дітей до 18 років за відносним критерієм знизився на 1,9 в.п. і склав 29,2 % (2014 рік - 31,1 %).

 

Довідково

Порядком денним розвитку на період після 2015 року та Цілями Сталого Розвитку (2015-2030 рр.), затвердженми на Саміті ООН у вересні 2015 року світовими лідерами, визначено, що викорінення бідності у всіх її формах продовжує залишатись Ціллю №1.

 

Департамент захисту соціально-економічних прав