Інформація за результатами семінару Держстату з окремих обстежень статистики ринку праці

23 листопада 2017 року відбувся семінар Держстату України на тему «Вибіркове обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності: напрями розвитку організації та методології відповідно до оновлених стандартів Міжнародної організації праці (МОП)», в якому взяли участь фахівці всеукраїнських профспілок та апарату ФПУ.

 

За інформацією Держстату, у 2013 році на 19-й Міжнародній  конференції статистиків праці була прийнята Резолюція щодо статистики трудової діяльності, зайнятості та недовикористання робочої сили (далі - Резолюція).

Резолюція замінила окремі документи, які складали основу міжнародних стандартів щодо статистики економічної активності населення, зайнятості, безробіття і неповної зайнятості, та включає положення щодо статистичного вимірювання усіх форм трудової діяльності та недовикористання робочої сили. Запровадження цього документу дозволить підвищити міжнародну зіставність статистичних даних для вимірювання показників гідної праці.

 

З метою здійснення спостережень та аналізу показників статистики ринку праці відповідно до Резолюції, Держстат  наказом від  27.01.2017 № 22 затвердив Методологічні положення щодо класифікації та аналізу робочої сили й окремих форм трудової діяльності (додається).

В Методологічних положеннях наведено підходи щодо впровадження оновлених стандартів починаючи з 2017 року, а також передбачено запровадження досліджень окремих форм трудової діяльності в рамках обстеження робочої сили починаючи з 2020 року.

 

Серед статистичних нововведень можна виділити наступні:

 

1. Зміниться вікове обмеження для поняття працездатний вік:

(а) нижня вікова межа повинна бути встановлена з урахуванням мінімального віку прийому на роботу та виключень, передбачених національним законодавством або нормативно-правовими актами, чи з урахуванням віку закінчення обов'язкової шкільної освіти;

(b) верхня вікова межа не повинна встановлюватись для того, щоб була можливість забезпечувати повне охоплення трудової діяльності дорослого населення й оцінювати перехід від трудової діяльності до пенсії за віком. 

Таким чином, в Україні з 2020 року до зайнятого населення належатимуть особи  у віці 15 років і старше (замість 15-70 років на даний час).

 

2. Поняття трудова діяльність включатиме діяльність, яку здійснюють особи будь-якої статі й віку з метою виробництва товарів або надання послуг для використання іншими особами, або для власного використання.

Визначено 5 форм трудової діяльності:

1) трудова діяльність з виробництва товарів та послуг для власного використання;

2) зайнятість – трудова діяльність в обмін на оплату або  прибуток;

3)  неоплачувана праця стажистів або осіб, що проходять професійно-технічну підготовку – трудова діяльність, що здійснюється безоплатно в інтересах інших осіб;

4) трудова діяльність волонтерів – необов'язкова трудова діяльність, що здійснюється безоплатно в інтересах інших осіб;

5)  інші види трудової діяльності, не визначені в Резолюції (робота в місцях позбавлення волі, неоплачувана військова або альтернативна служба).   

До трудової діяльності не належить діяльність, яка не пов’язана з виробництвом товарів та послуг (наприклад, жебрацтво та крадіжки), догляд за собою (наприклад, особистий догляд та гігієна) та діяльність, яка не може бути здійснена іншою особою від імені та за дорученням першої особи (наприклад, навчання чи власний відпочинок).

 

3. Термін «економічно активне населення» з 2018 року буде замінений поняттям «робоча сила».

Робоча сила – це населення обох статей певного віку, яке впродовж визначеного короткого облікового періоду (тижня) забезпечує пропозицію робочої сили на ринку праці.  

  За статусом участі в складі робочої сили виділяються:

 • зайняті;
 • безробітні;
 • особи, які не входять до складу робочої сили (включаючи тих, які відносяться до потенційної робочої сили).

Зайняті та безробітні в сумі складають робочу силу.

 

4. До зайнятого населення належать особи в певному віці, які впродовж короткого облікового періоду (тижня) здійснювали будь-яку діяльність, пов'язану з виробництвом товарів та наданням послуг за оплату чи прибуток, та знаходились:      

 •  "на роботі", тобто відпрацювали хоча б одну годину на робочому місці за наймом за винагороду в грошовому чи натуральному вираженні, індивідуально (самостійно), в окремих громадян або на власному (сімейному) підприємстві; працювали безкоштовно на підприємстві, у власній справі, що належить будь-кому з членів домогосподарства, або в особистому селянському господарстві з метою реалізації продукції, виробленої внаслідок цієї діяльності;
 • • "не на роботі" - з причин тимчасової відсутності на робочому місці або особливостей організації робочого часу (наприклад, робота по змінах, гнучкий графік  роботи, відгули за понаднормово відпрацьовагий час тощо).

Критерій однієї години у визначенні зайнятості призначений охопити всі види зайнятості, включаючи також короткострокову, випадкову роботу та інші види нерегулярної зайнятості.

 

5. До безробітного населення належать особи певного віку, які одночасно відповідають трьом умовам:

 1. 1)не мали роботи (прибуткового заняття);
 2. 2)шукали роботу або намагалися організувати власну справу впродовж останніх чотирьох тижнів, що передували опитуванню, тобто робили конкретні кроки протягом зазначеного періоду з метою знайти оплачувану роботу за наймом чи на власному підприємстві;
 3. 3)були готові приступити до роботи впродовж двох найближчих тижнів, тобто почати працювати за наймом або на власному підприємстві з метою отримання оплати або доходу.

6. Окрему групу складатимуть особи, які не входять до складу робочої сили (економічно неактивне населення до 2018 року), – це особи певного віку, які впродовж визначеного короткого періоду (тижня) не відносилися ні до зайнятого, ні до безробітного населення.

Зазначена категорія населення за рівнем зв’язку з ринком праці може бути класифікована так:

 1. 1)шукають роботу, але не готові приступити до неї впродовж найближчих двох тижнів;
 2. 2)бажають працювати та готові приступити до роботи, але не шукають роботу (наприклад, особи, які зневірились у пошуках роботи; не знали, де і як шукати роботу; вважали, що для них немає підходящого місця роботи тощо);
 3. 3)не бажають працювати, тому що не мають необхідності.

Також, Держстатом запроваджуються показники недовикористання робочої сили (неповна зайнятість з точки зору тривалості робочого часу; безробіття; потенційна робоча сила) та інші.

 

Крім того, учасників семінару було поінформовано про перегляд плану підготовки спостережень, проект якого на 2018 рік знаходиться в Мінекономрозвитку на опрацюванні.

Так, з 2018 року планується, зокрема:

 • відмінити випуск Статистичного бюлетеня «Економічна активність населення України». Показники спостережень будуть розміщені в розділі Статистична інформація;
 • відмінити випуск доповіді «Ринок праці», який виходив раз на півроку. Результати спостережень можна буде отримати  в річному збірнику «Економічна активність населення України»;
 • будуть внесені зміни до порядку та термінів оприлюднення результатів спостережень з питань заробітної плати та заборгованості з її виплати.

За попередньою домовленістю з фахівцями Держстату України опрацьовується питання стосовно проведення семінару для фахівців Федерації профспілок України щодо здійснення статистичних спостережень на ринку праці та оприлюднення їх результатів. 

 

Департамент захисту соціально-економічних прав
апарату ФПУ