ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ У СІЧНІ-ВЕРЕСНІ 2017 РОКУ

Міністерство соціальної політики України на виконання Генеральної угоди поінформувало СПО об’єднань профспілок щодо рівня життя населення у січні-вересні 2017 року.

За даними Держстату України, за ІІ квартал 2017 року номінальні доходи населення склали 559,9 млрд. грн. (що на 17,6 % більше порівняно з відповідним періодом попереднього року), з яких:

-         заробітна плата складає 263,5 млрд. грн. (47,1 %);

-         соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти – 204,9 млрд. грн. (36,6 %);

-         інші види доходів 91,5 млрд. грн. (16,3 %).

 

Таким чином, спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення частки заробітної плати у загальних доходах населення.

Наявний дохід, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 15,8 %, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору, - на 1,7 %.

Наявний дохід у розрахунку на одну особу у ІІ кварталі 2017 року становив 9 754 грн., що на 16,3 % більше, ніж у ІІ кварталі 2016 року.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-вересень 2017 року становила 6 874 грн., що на 37,2% більше, ніж у відповідному періоді 2016 року. Найнижчим рівень середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за цей період був у працівників, зайнятих поштовою та кур’єрською діяльністю, - 3 674 грн. (53,7 % до середнього рівня по економіці), а найвищим – у працівників авіаційного транспорту – 30 607 грн. (447 %).

За даними Пенсійного фонду України середній розмір пенсії разом з цільовою грошовою допомогою станом на 1 жовтня 2017 року становив 2 448 грн., що на 33,9 % перевищує розмір середньої пенсії станом на 01.01.2017.

Ціни на споживчому ринку за даними Держстату України у жовтні 2017 року порівняно з попереднім місяцем зросли на 1,2%, а порівняно з груднем 2016 року – на 11,5 %.

З початку року зросли ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби (на 19,3 %), продукти харчування та безалкогольні напої (на 15 %), освіту (14,9 %), ресторани та готелі (на 13,7 %), транспорт (на 12,4 %), житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива (на 9,4 %), зв'язок (на 7,5 %), охорону здоров’я (на 5,8 %), одяг і взуття (на 4,2%), відпочинок і культуру (на 4,2 %), предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла (на 2,2 %), різні товари і послуги (1,5 %).

 Дані І кварталу 2017 року свідчать, що поточний рік став переламнім у ситуації з бідністю. Вперше, починаючи з 2013 року, спостерігається суттєве зменшення масштабів абсолютної бідності, в той же час відбувається зростання рівня відносної бідності (до показників 2012 року).

У І кварталі 2017 року рівень бідності за міжнародним критерієм ООН збільшився на 0,6 в.п. і склав 1,9 %.

Показники відносної бідності у цей період мали тенденцію до зростання:    

рівень бідності за критерієм за витратами (75 % медіанних сукупних витрат населення) склав 25,8% (за I квартал 2016 року – 24,8 %);

рівень бідності за критерієм з використанням еквівалентної шкали ЄС (60 % медіани сукупних доходів) – 11 % (за I квартал 2016 року – 9,5 %);

У розрізі соціально-демографічних груп населення моніторинг показників бідності за І квартал 2017 року характеризується такими даними:

рівень бідності серед працюючих за відносним критерієм за витратами становив 20,4% (I квартал 2016 року – 20,3%); за абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму зменшився на 19,1 в.п. і склав 24,1 % (за І квартал 2016 року – 43,2 %);

рівень бідності серед осіб пенсійного віку (непрацюючих): за відносним критерієм за витратами склав 24,7 % (I квартал 2016 року – 24,5%); за абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму зменшився на 14,1 в.п. і склав 37,3 % (за І квартал 2016 року – 51,4 %);

рівень бідності серед дітей віком до 17 років: за відносним критерієм за витратами склав 32,3 % (I квартал 2016 року – 31,5 %); за абсолютним за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму зменшився на 17,7 в.п. і склав 45,3 % (за І квартал 2016 року – 63 %);

рівень бідності серед осіб віком 16-19 років: за відносним критерієм за витратами склав 26,9 % (I квартал 2016 року – 27,6 %); за абсолютним за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму зменшився на 18,2 в.п. і склав 42,2 % (за І квартал 2016 року – 60,4 %). 

Довідково:

Порядком денним Розвитку на період після 2015 року та Цілями Сталого Розвитку (2015-2030 рр.), затвердженими на Саміті ООН у вересні 2015 року світовими лідерами, визначено, що викорінення бідності у всіх її формах продовжує залишатись Ціллю № 1.

 

Додатки:

Титул

Текст

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

 

Департамент захисту соціально-економічних прав