Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» набрав чинності

З 1 січня 2018 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 7 грудня 2017 року №2233-VIII  (законопроект №7116)

 Закон розроблено з метою врегулювання питань, пов’язаних із реалізацією Державного бюджету України на 2018 рік.

 

 При цьому, з процесу планування та управління державними коштами за окремими програмами виключено ланку щодо погодження видатків з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Це стосується:

- обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

- розподілу резерву освітньої та медичної субвенції та напрямів її використання;

- визначення порядку та умов стабілізаційної  дотації місцевим бюджетам.

 

Щодо фінансового забезпечення освіти передбачено наступне:

- надання можливості місцевим бюджетам здійснювати видатки на підготовку молодших спеціалістів (раніше – тільки кваліфікованих робітників) у професійно-технічних навчальних закладах;

 - розподіл освітньої субвенції між місцевими бюджетами здійснюватиметься Кабінетом Міністрів України на основі нововведеного фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, з урахуванням діючих параметрів, які також уточнені;

- унормоване питання щодо витрат на оплату праці педагогів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації державної та комунальної власності за рахунок освітньої субвенції - в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, а також передбачена можливість за рахунок додаткової дотації здійснювати витрати на іншу діяльність таких установ.

 

Щодо фінансового забезпечення медицини - передбачено перерозподіл повноважень між державним та місцевими бюджетами щодо здійснення видатків в рамках реформи системи охорони здоров’я, а саме:

- з 1 липня 2018 року до 1 січня 2020 р. видатки на первинну медичну допомогу здійснюватимуться з Державного бюджету України (на 2018 рік передбачена нова програма «Надання первинної медичної допомоги населенню»), крім оплати комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров’я. Разом з тим, якщо такі заклади не уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для первинної медичної допомоги, місцевим бюджетам спрямовуватиметься медична субвенція, дію якої буде припинено з 01.01.2020 року;

- з 1 січня 2020 року фінансування програми державних гарантій медичного обслуговування населення здійснюватиметься з Державного бюджету України та з місцевих бюджетів - в частині співфінансування оплати медичних послуг для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам;

- з 1 січня 2020 року фінансуватимуться з державного бюджету програми з охорони здоров’я та з розвитку і підтримки державних закладів охорони здоров’я,  а з місцевих бюджетів - програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

 

Щодо фінансового забезпечення місцевих бюджетів передбачено наступне:

- надання місцевим бюджетам додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я. Обсяг дотації визначатиметься на основі критеріїв, що залежить від чисельності населення, надходження доходів місцевих бюджетів області, приведеного індексу відносної податкоспроможності зведеного бюджету області, та спрямовуватиметься на:

  • оплату комунальних послуг і енергоносіїв для закладів охорони здоров’я;
  • видатки навчальних закладів, що визначені у статті 1032 Бюджетного кодексу України, крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, що передбачені у складі освітньої субвенції;

- змінено правила щодо затвердження місцевих бюджетів та перерахування міжбюджетних трансфертів (субвенції, дотації) у разі несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет України, зокрема обсяги міжбюджетних трансфертів затверджуватимуться відповідно до проекту закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

- вилучено умову встановлення обсягу додаткової стабілізаційної дотації (раніше обсяг передбачався в розмірі не менше 1 відсотка надходжень податків та зборів до місцевих бюджетів), дотація надаватиметься до завершення процесу об’єднання територіальних громад;

- планування видатків за програмно-цільовим методом здійснюватиметься усіма місцевими бюджетами;

- унормоване питання зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів надходжень у рамках програм допомоги від урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

- місцеві бюджети отримуватимуть надходження за рахунок частини розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

 

      Департамент з питань бюджету

та оплати праці апарату ФПУ