Щодо правозахисної роботи ФПУ та її членських організацій у І-му півріччі

 

ІНФОРМАЦІЯ

 

про правозахисну роботу ФПУ та її членських організацій

 

у першому півріччі 2019 року

 

 

 

Захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок є одним із головних напрямів діяльності Федерації профспілок України та її членських організацій. Особлива увага приділяється здійсненню правозахисної роботи і громадському контролю за додержанням роботодавцями законодавства про працю та охорону праці відповідно до статті 259 КЗпП України та статті 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності.

Як правило, зазначена робота виконується інспекторами праці профспілок, кількість яких, за інформацією членських організацій ФПУ, станом на 1 серпня 2019 року складає біля 6449. З них 6368 – громадські інспектори праці, понад 80 – правові (головні правові) інспектори праці.

Протягом першого півріччя 2019 року інспекторами праці профспілок проведено 4718 перевірок дотримання вимог трудового законодавства, якими охоплено 4338 юридичних осіб. При цьому виявлено 12625 порушень законодавства про працю, зокрема у сфері оплати праці – 4688, звільнення та переведення – 1648, зміни істотних умов праці – 1546.

Кількість працівників, трудові та соціально-економічні права яких порушувалися, склала 83668 осіб.

На підставі Угоди про співпрацю між Державною службою України з питань праці та Федерацією професійних спілок України від 21 червня 2018 року членськими організаціями ФПУ здійснювалися спільні заходи з контролю за додержання роботодавцями законодавства про працю. Зокрема, за звітний період спільно з територіальними органами Держпраці було проведено 649 перевірок.

В рамках реалізації Меморандуму про співпрацю між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та ФПУ від 24 липня 2018 року 15-17 січня 2019 року на базі Навчально-методичного центру Федерації профспілкових організацій Чернігівської області відбувся навчальний семінар на тему:«Порядок проведення моніторингових візитів з питань дотримання прав громадян на офіційне оформлення трудових відносин; своєчасне та в повному обсязі одержання винагороди за працю; додержання мінімальних гарантій в оплаті праці».

Зазначений захід проводився за участі представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та фахівців-юристів Федерації профспілок України з метою посилення протидії незадекларованій праці.

Крім того, протягом звітного періоду було здійснено 25 спільних перевірок з питань додержання права на працю спільно з регіональними представниками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

З метою поновлення трудових прав працівників та на виконання законодавчо наданих повноважень профспілковими організаціями було підготовлено та направлено 2778 подань про усунення порушень законодавства про працю, з яких 2400 надіслано роботодавцям, а решта 378 – органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування для належного реагування та вжиття відповідних заходів.

Із загальної кількості виявлених порушень лише 6613 або 52% було усунуто.

У звітному періоді за повідомленнями, що направлялися до контролюючих органів, притягнуто до відповідальності 197 посадових осіб підприємств, установ, організацій, з них до адміністративної - 66, дисциплінарної - 131.

На вимогу виборного органу первинної профспілкової організації, як це передбачено статтею 45 КЗпП України, розірвано 2 трудових договори з керівниками підприємств, із них 1 – у Київські області та 1 – у сфері освіти і науки.

Крім того, членськими організаціями ФПУ здійснювалася правова експертиза проектів нормативно-правових актів. Всього було розглянуто 795 проектів, 520 з яких надійшло на розгляд СПО об’єднань профспілок, з них 275 – від галузевих міністерств та відомств.

Членські організації ФПУ активно проводять навчання профспілкового активу з питань застосування трудового законодавства.

Так, за інформацією Миколаївської обласної ради профспілок, 27 лютого 2019 року в рамках «Тижня права» в Миколаївському професійному ліцеї сфери послуг було проведено правороз’яснювальну зустріч, присвячену темі: «Трудові права: що необхідно знати при працевлаштуванні на перше робоче місце».

18 квітня 2019 року з нагоди Всесвітнього дня охорони праці, який проходив під гаслом: «Безпечне і здорове майбутнє праці», Миколаївською облпрофрадою проведено розширене засідання Молодіжної ради на тему: «Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві. Охорона праці через призму колективного договору». Участь у заході взяли члени Молодіжної ради облпрофради, а також профспілковий актив: голови та представники обласних галузевих та первинних профорганізацій.

21 травня 2019 року для членів постійної комісії Миколаївської обласної ради профспілок з питань правового захисту профспілок та їх організацій, членів профспілок, запрошених профспілкових юристів та профактиву проведено навчання на тему: «Новий порядок розслідування та обліку нещасних випадків».

6 червня 2019 року відбувся постійно діючий семінар Миколаївської облпрофради для профактиву на тему: «Порядок ведення трудових книжок. Типові порушення трудового законодавства України щодо ведення трудових книжок».

13 червня 2019 року в Миколаївському відділенні ПРАТ «ABINBEV EFES УКРАЇНА» проведено навчальний семінар на тему: «Відпустка в запитаннях та відповідях».

Окрім того, Миколаївською обласною радою профспілок підготовлено та поширено серед профактиву області методичні матеріали та інформаційні буклети, зокрема:

- «Методичні рекомендації щодо ведення трудових книжок»;

- «Посібник для профспілкового активу. Відпустка в запитаннях та відповідях»;

- «Інформаційно-аналітичні матеріали (до ІV засідання Миколаївської обласної ради профспілок)»;

- «Довідник з актуальних питань трудових відносин»;

- «Укладання та виконання колективних договорів. Можливості встановлення у колективних договорах преференцій для членів профспілки»;

- «Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві. Охорона праці через призму колективного договору».

Федерацією профспілок Вінницької області підготовлено методичні рекомендації із актуальних питань трудового законодавства та права „На допомогу профспілковому активу”.

Закарпатська обласна рада професійних спілок також підготувала низку методичних та інформаційних матеріалів для профспілкового активу, зокрема: «Державні соціальні гарантії у 2019 році», «Дотримання мінімальної заробітної плати у 2018 році», «Середньомісячна заробітна плата у економіці області у 2018 році», «Стан колективно-договірного регулювання трудових відносин у 2019 році», Пам’ятку організаторам літнього оздоровлення дітей у 2019 році та інші.

За інформацією Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України, правові інспектори та юристи профкомів регулярно доводять інформацію про зміни в законодавстві на нарадах з профактивом. Так, в ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (м. Маріуполь) такі наради проводяться двічі на місяць, а інформація на правову тематику розміщується в щомісячному інформаційному бюлетені «Профспілковий вісник». Правова служба профкому цього товариства регулярно виходить в робітничі цехи для надання консультацій членам профспілки.

Багаторічна боротьба профкому ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» з аутсорсінговою компанією ТОВ «АСКОМ СЕРВІС» за дотримання прав працівників завершилась перемогою профкому. З 1 березня 2019 року контролерів з виробництва чорних металів повернули на основне підприємство ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».

На ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» за звітний період з 21-го звернення профспілки до роботодавця з питань позбавлення працівників премій та оголошення їм доган відмовлено тільки в 3-х випадках

Принципова позиція профкому ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» (м. Маріуполь) не дозволила позбавити 100% премії змінного майстра нібито за «незабезпечення контролю якості продукції, що привело до випуску труби з дефектом». В процесі розгляду скарги виявилось, що підставою для позбавлення премії працівника був незадовільний технічний стан обладнання та механізмів, про що майстер неодноразово доповідав на оперативних нарадах. Однак, адміністрація цеху ніяких заходів не вживала, а натомість позбавила премії змінного майстра. Тому на вимогу профкому премія працівникові була повернута .

На цьому ж підприємстві безпідставно позбавили премії й іншого працівника «за неналежне виконання своїх обов’язків». Як з’ясувалося в ході перевірки, операторові ПУ майстер доручив додатково виконати роботу штабелювальника металу, при виконанні якої було допущено неправильне кріплення багажу. В той же час майстер знав, що працівник не проходив навчання за цією професією і не мав виконувати зазначену роботу. Тому премія теж була повернута працівникові на вимогу профкому.

В ході перевірки питань оплати праці працівників ЦСО Аглофабрики ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС» (м. Маріуполь) при залученні до роботи у вихідний день виявлені порушення в оплаті за роботу у вихідний день, які підприємство оперативно виправило, не знадобилось навіть подання інспектора праці.

До профкому ПрАТ «Полтавський ГЗК» звернулась інженер ЕТК та КВП зі скаргою на наказ, яким її після виходу з відпустки по догляду за дитиною перевели з посади інженера на посаду молодшого спеціаліста. Переведення відбулося без мотивації, але з попередженням про звільнення за пунктом 6 статті 36 КЗпП України у разі, якщо працівниця не погодиться на переведення. Після внесення профкомом подання роботодавцю про порушення вимог статті 32 КЗпП, працівницю залишено на своїй посаді.

Донецька обласна організація профспілки металургів і гірників України практикує інтерактивні методи навчання, суміщає проведення засідання виборного органу з тренінгами для профактиву: наприклад, під час такого зібрання була змодельована ситуація соціальної напруги на підприємстві та запропоновані шляхи її вирішення. Учасники впоралися із завданням та здобули корисні знання та навички.

 

Доводиться констатувати, що під час перевірок інспектори праці профспілок виявляють численні порушення прав працівників.

Зокрема, Дніпропетровське обласне об'єднання профспілок повідомляє про виявлені численні порушення, викликані протизаконним рішенням Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 05.02.2018 № 29 «Про оптимізацію штатних розписів комунальних закладів і підприємств, підпорядкованих департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради». На виконання зазначеного рішення було проведено масове скорочення працівників закладів культури та освіти. На даний час тривають судові процеси, в яких задіяні представники від профспілки працівників освіти та профспілки працівників культури. В судовому порядку профспілкові представники оскаржують наказ з мотивів, що департамент гуманітарної політики міськради не наділений правами скорочувати чисельність штату працівників закладів культури та освіти.

Напружена ситуація склалася в ТОВ «Проско» (Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України) з приводу невиплати заробітної плати та єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. За підтримки профспілки було проведено страйк з вимогою погашення зарплатних боргів, розроблено тематичні пам’ятки для працівників щодо алгоритму проведення страйку тощо. Крім того, для досудового вирішення проблеми було залучено Національну служби посередництва та примирення.

22 липня 2019 року Миколаївським апеляційним судом прийнято постанову по справі №487/3944/18 (провадження №22-ц/812/872/19), яким задоволено позовні вимоги працівника КП «Миколаївліфт» про стягнення недонарахованої суми індексації заробітної плати за позовною заявою, раніше поданою правовим інспектором праці відділу з правової роботи Миколаївської облпрофради.

Окрім того, для захисту трудових прав працівників профспілки використовують механізм колективного трудового спору.

Так, протягом І півріччя 2019 року в Миколаївській області на розгляді перебувало 12 колективних трудових спорів, із них 6 спорів зареєстровано на підприємствах у сфері впливу профспілок (5 спорів – ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв», 1 спір – Дитяча музична школа №1). Станом на 20.06.2019 в області на розгляді перебуває лише один колективний трудовий спір.

За інформацією Федерації професійних спілок Кіровоградської області, на звернення профкому ДП «Дирекція КГЗКОР» (м. Кропивницький) про недофінансування підприємства в 2019 році, що призвело до порушень прав працівників на своєчасну оплату праці і переведення на 3-х денній робочий тиждень, нею було порушено питання про додаткове фінансування вказаного підприємства перед віце-прем’єр-міністром С.І.Кубівом. За рекзультатамим розгляду звернення отримано відповідь про продовження в поточному році співпраці Мінекономрозвитку як з потенційним інвестором групи компаній «Kobe Steel Ltd» і «Hares Engineering GmbH» в частині остаточного вирішення питання інвестування у будівництво на базі ДП «Дирекція КГЗКОР» сучасного високопродуктивного та енергоефективного підприємства. З керуючим санацією ДП «Дирекція КГЗКОР» йде опрацювання питання підготовки ефективного плану санації підприємства.

Складна ситуація склалася у Регіональному центрі профосвіти                ім. О.С. Єгорова, де борги з відпускних склали 923,7 тис.грн., стипендій -     471,9 тис.грн. В ЦВПУ ім. М. Федоровського – відповідно 837,9 тис.грн. і          420 тис.грн. Майже 1 млн. грн. склали борги із зарплати і відпускних працівникам Регіонального центральноукраїнського професійного будівельного ліцею. Трудові колективи перебували у передстрайковому стані.

Тому профактивом Кіровоградської області були проведені неодноразові зустрічі з відповідними посадовими особами, керівниками структурних підрозділів міської ради м. Кропивницького, Кіровоградської облради, Кіровоградської облдержадміністрації. І завдяки спільним діям фахівців ФПО, голів вищезазначених обласних галузевих організацій було усунуто порушення прав працівників й уже на початку липня п.р. борги погашені.

Одним з основних напрямів роботи відділу правової допомоги Федерації профспілок Хмельницької області було і залишається збереження профспілкового майна у власності профспілок, адже із 2008 року тривають судові процеси за будівлю їдальні №33 з навчальними аудиторіями у м. Хмельницькому, що належить ФПХО.

Так, Федерація профспілок Хмельницької області звернулася з позовом до Хмельницької міської ради «Про скасування свідоцтва про право власності Хмельницької міської ради від 28.01.2015 р. №32819546 на нежитлову будівлю площею 1720 м2 по вул.Соборній, 55» (справа № 924/136/18). Прийняті судами першої та апеляційної інстанції рішення по цій справі скасовані постановою Касаційного господарського суду Верховного суду від 18.07.2019, справа передана на розгляд до суду першої інстанції. І ця судова вакханалія триває уже понад десять років.

За інформацією Об’єднання профспілок Львівщини (далі - ОПЛ), під час перевірок були виявлені наступні порушення законодавства про працю:

- статті 51 КЗпП України - у Стрийській центральній районній лікарні;

- статті 53 КЗпП України - у відділі освіти Сколівської РДА; у філіях «Сколівський райавтодор ДП «Львівський облавтодор», філії «Дрогобицький райавтодор» ДП «Львівський облавтодор», ДКП Аптека «Сокаль- Фармація», закладі дошкільної освіти №130 Львівської міської ради;

- статтей 57,58 КЗпП України - у ВАТ «Червоноградська автобаза»,

- статей 61,65 КЗпП України – в Державному навчальному закладі «Львівське міжрегіональне вище професійне училище»тощо.

За результатами перевірок роботодавцям скеровано подання правових інспекторів праці ОПЛ про усунення порушень чинного трудового законодавства України. Питання виконання подань зі сторони роботодавців зазначених підприємств перебуває на контролі профоб’єднання.

Також за участю ОПЛ розглядається колективний трудовий спір (конфлікт), який виник між найманими працівниками структурних підрозділів та адміністрацією ДП «Львівський державний завод ЛОРТА» з приводу заборгованості із виплати заробітної плати, тривалості робочого часу, забезпечення ефективної роботи підприємства. На виконання рішення примирної комісії на підприємстві виданий наказ про повну тривалість робочого часу працівників основних професій, поступово погашається заборгованість із виплати заробітної плати працівникам.

В результаті примирних процедур, за участю ОПЛ та обласної організації профспілки працівників лісових галузей України, відновлено виробничу діяльність ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат». На даний час на підприємстві працюють 539 осіб, заплановано збільшення чисельності працівників. Знято з реєстрації як вирішений колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками та керуючим санацією ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» з питань погашення заборгованої заробітної плати, відновлення роботи підприємства, робочого часу, тощо.

Федерацією профспілок Вінницької області збережено у Гайсинському районі надбавку за престижність праці педагогічним працівникам в розмірі 20%, що дозволило спрямувати на цю виплату 430 тис. грн. За поданням Вінницької районної організації профспілки працівників освіти і науки України Управління Держпраці у Вінницькій області притягнуло до адміністративної відповідальності (штраф 12519 грн.) Відділ освіти, культури і спорту за невиплату надбавки вчителям за роботу в гімназії.

За інформацією Профспілки працівників освіти і науки України, за участю Житомирської міської організації профспілки працівників освіти і науки України та за правового супроводу обласної організації вище вказаної Профспілки 22.04.2019 питання поновлення на роботі незаконно звільненої 07.09.2017 року працівниці Житомирського дошкільного навчального закладу №10 вирішено в судовому порядку. Рішенням суду її поновлено на роботі та стягнено на її користь 70723грн. середнього заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди.

Збережено розмір надбавки за складність та напруженість у роботі на рівні – 50% посадового окладу – керівним працівникам закладів освіти, 30% посадового окладу – педагогічним працівникам закладів дошкільної та позашкільної освіти, 20% всім іншим працівникам закладів освіти м. Києва.

В Київській обласній організації профспілки працівників освіти і науки України на вимогу профспілкового комітету Бориспільського НВК «Ліцей «Дизайн-освіта» імені Павла Чубинського-спеціалізована школа І-ІІІ ступенів» наказом Управління освіти і науки Бориспільської міської ради від 03 травня 2019 року № 125-к розірвано контракт з керівником цього закладу відповідно до статті 45 КЗпП України.

Кілійська районна організація Одеської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України брала участь у вирішенні судової справи за позовом гр. Г., вихователя ЗДО «Дельфін» м. Кілія, щодо виплати сум індексації за 2016 рік. Судова справа пройшла три інстанції. В результаті Верховним судом України відхилена касаційна скарга Кілійської РДА та підтверджено рішення Кілійського районного суду і апеляційного суду Одеської області на користь гр. Г., якій присуджена до виплати сума у розмірі 10650, 19 грн.

Рівненським міським судом у справі за позовом гр. К. до Національного університету водного господарства та природокористування про скасування наказу, поновлення на роботі, переведення на іншу посаду, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, стягнення моральної шкоди прийнято рішення про поновлення цього працівника на посаді завідувача кафедри Національного університету водного господарства та природокористування відповідно до умов контракту № 507 від 29.11.2013 року з поновленням попередніх умов праці з 05.07.2018 року, стягнення з Національного університету водного господарства та природокористування на користь працівника середній заробіток за час вимушеного прогулу в сумі 96 431 (дев’яносто шість тисяч чотириста тридцять одна) грн. 70 коп., та 1409 (одна тисяча чотириста дев’ять) грн. 60 коп. понесених судових витрат. Рішення суду в частині поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за один місяць за період з 05.07.2018 р. по 05.08.2018 р. в сумі 11198,52 грн. виконано.

Після надання якісної правової допомоги Рівненською обласною організації профспілки працівників освіти і науки України Корецьким районним судом прийнято рішення на користь прибиральниці Крилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Корецької районної ради Рівненської області гр.Н. про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні в сумі 1938, 84 грн.

Вказаною обласною організацією профспілки надавалася допомога у складанні позовних заяв до Сарненського районного суду викладачам гр.З. про поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу та гр. Ю. про визнання незаконним наказу до Вищого професійного училища № 22 м. Сарни.

Запорізькою обласною організацією профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України направлено дві заяви до Енергодарського міського відділу Національної поліції в Запорізькій області про порушення кримінальної справи проти керівництва КП «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради про перешкоджання законній діяльності професійних спілок та нецільове використання коштів, утриманих із заробітної плати (стаття 170 КК України) та за не виплату заробітної плати працівникам підприємства (стаття 175 КК України). ЦК Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України ініціювала внесення даних порушень до Єдиного реєстру порушень прав профспілок, який веде ФПУ.

В КП «Чисте місто» Енергодарської міської ради заборгованість із виплати заробітної плати за травень - червень місяць складає 300,0 тис. грн. Про ситуацію, що склалася в м. Енергодар, обком галузевої профспілки систематично інформує Запорізьку облдержадміністрацію та надає юридичні консультації для вирішення проблеми.

Разом із тим, зазначений обком тримає під контролем ситуацію щодо несвоєчасної виплати зарплати на КП «Облводоканал» Запорізької облради, де працівники два з половиною місяці не отримували заробітну плату. На вимогу цього ж обкому сесія Запорізької облради виділила на погашення заборгованості по заробітній платі на цьому підприємстві в сумі 5,0 млн.грн.

Після втручання цього ж обкому в ситуацію на КП «Зміїв-сервіс», де здійснювався моральний тиск керівника підприємства на начальника відділу контролю та примус виконувати роботу, не передбачену трудовим договором, і, як наслідок, винесення догани працівниці за порушення трудової дисципліни, внаслідок виїзду фахівців обкому на місце, проведення переговорів на надання відповідних роз’яснень керівництву ситуація була врегульована.

Показовими є позитивні приклади вирішення на користь працівників судових справ з питань пенсійного та соціального законодавства юристами Профспілки працівників вугільної промисловості України. Окремі з них наводяться нижче.

1.Судова справа 22-ц/804/1759/19 (єдиний унікальний номер 225/1783/19) стосовно розміру оплати днів тимчасової непрацездатності працівника при наявності заборгованості підприємства по єдиному соціальному внеску. Судом першої інстанції в задоволенні вимог працівника на оплату днів непрацездатності із розрахунку його середнього заробітку, а не мінімальної заробітної плати, було відмовлено. При розгляді апеляційної скарги постановою Донецького апеляційного суду від 27.06.2019 справа була розглянута на користь працівника і з державного підприємства була стягнута заборгованість за лікарняним листом у розмірі 1106.70 грн. (доплата до середнього заробітку за перші 5 днів, які оплачуються за рахунок підприємства).

2. Судова справа №805/2661/18-а (від 20 червня 2018 року) Донецького окружного адміністративного суду стосовно неправомірності рішення Селидівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України про відмову в перерахунку пенсії працюючого пенсіонера з причин відсутності 2-х років страхового стажу після призначення пенсії, оскільки не було зараховано до страхового стажу період його роботи через несплату роботодавцем щомісячних платежів по єдиному соціальному внеску. При цьому із заробітної плати позивача утримувалися страхові внески у повному обсязі.

Саме на цих підставах та з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини у справі Latyia (пункт 77 рішення Великої палати ЄСПЛ від 18.02.2009р. та у справі Будченко проти України (рішення від 24 квітня 2014 року, заява №38677/06) цей випадок потрапляє в сферу дії статті 1 Протоколу №1 до Конвенції для осіб, у яких виникає майнове право на соціальні виплати (обумовлені чи не обумовлені попередньою сплатою внесків). Донецький окружний адміністративний суд визнав протиправними та скасував рішення Селидівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України про відмову в перерахунку пенсії позивачу та зобов’язав зарахувати до пільгового та страхового стажу періоди роботи позивача, за які роботодавцем не були сплачені платежі по ЄСВ.

Членські організації ФПУ активно співпрацюють із органами державної влади: територіальними управліннями Державної служби України з питань праці та Національної служби посередництва і примирення України, органами місцевого самоврядування, місцевими та регіональними центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та інше.

   Так, Миколаївською обласною радою профспілок 17 травня 2019 року підписано Меморандум про співробітництво у сфері охорони праці між облпрофрадою, обласною організацією роботодавців «Промисловці та підприємці Миколаївщини», Управлінням Держпраці у Миколаївській області, Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Миколаївській області та Миколаївською обласною державною адміністрацією.

   Закарпатська обласна рада професійних спілок з метою посилення правового захисту членів профспілок, захисту трудових та соціально-економічних прав, удосконалення просвітницької роботи постановою Президії облпрофради від 04.09.2017р. №П-16-5 створила Центр безоплатної правової допомоги членам профспілок. Цією ж постановою затверджено Положення про Центр та затверджено склад працівників, які надають правову допомогу за зверненнями членів профспілок.

Федерація професійних спілок Кіровоградської області в рамках укладених Угод про співпрацю проводить спільні заходи з Кіровоградським обласним та міськрайонним центрами зайнятості щодо участі у засіданнях комісій з питань надання допомоги по частковому безробіттю, обміном інформацією про стан зареєстрованого ринку праці в області, про заплановане масове вивільнення працівників з підприємств, установ та організацій. Вказане територіальне профоб’єднання аналізує одержану інформацію і спільно з галузевими організаціями профспілок вживає відповідних заходів щодо зменшення кількості безробітних.

В лютому 2019 року при Дніпропетровському обласному об’єднанні профспілок було створено Центр правової допомоги, до завдань якого відноситься надання безоплатної правової допомоги членам профспілок в захисті трудових і соціально-економічних інтересів.

За звітний період спеціалістами правових служб членських організацій ФПУ надано 258541 консультацій, підготовлено 1862 різноманітних процесуальних документи.

Кількість членів профспілок, безпосереднє представництво інтересів яких було здійснено, склало 16926 осіб, з них у суді – 1970 осіб.

Загалом, за участю профспілкових представників, судами винесено на користь працівників 2560 рішень, переважна більшість яких (1130) стосувалась робочого часу та часу відпочинку. А також було присуджено до стягнення майже 77 мільйони гривень на користь працівників по справах, представництво інтересів у яких здійснювали профспілкові юристи.

З метою підвищення правової обізнаності спілчан членськими організаціями ФПУ проводилася системна правороз’яснювальна робота з питань трудового законодавства, а саме: було організовано і проведено 4436 семінарів-навчань для профспілкового активу, підготовлено для використання в роботі 2817 методичних матеріалів, надано через засоби масової інформації 3956 роз’яснень законодавства.

В Інформаціях про правозахисну роботу, проведену у першому півріччі 2019 року, членськими організаціями ФПУ пропонується:

1. на законодавчому рівні внести доповнення до відповідних статей ЦПК, АПК і ГПК України щодо віднесення правових і технічних інспекторів праці профспілок до законних представників фізичних та юридичних осіб в судах всіх рівнів;

2. вирішити питання щодо централізованого навчання на пільгових умовах юристів членських організацій ФПУ по програмі підготовки адвокатів;

3. вжити заходів щодо внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства до позачергових вимог кредиторів виплату заробітної плати, як до першочергових вимог;

4. ініціювати внесення доповнень до нормативних актів, що регулюють застосування контрактної форми трудового договору, питання обов’язковості пролонгації контракту, коли це не пов’язано з скороченням чисельності працюючих чи неналежного виконання працівником своїх трудових обов’язків, що дасть правову підставу для звернення до суду в випадках упередженого відношення керівника до працівника;

5. ініціювати подання до Верховної Ради України ІХ скликання законопроекту щодо майна профспілок;

6. розробити рекомендації для профспілкових комітетів щодо застосування ними та роботодавцями статті 43 Кодексу законів про працю України.

 

 

 

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ