Місце України в рейтингу "Індекс економічної свободи"

Індекс економічної свободи

 

Про індекс

 

Індекс економічної свободи (Index of Economic Freedom) показник, який розраховується  для більшості країн світу з 1995 року та безпосередньо впливає на розвиток підприємництва і притоку інвестицій.

Індекс економічної свободи оцінює рівень лібералізації взаємодії держави і бізнесу та порівнює обмеження і перешкоди на шляху економічної діяльності, до яких вдаються уряди різних країн. Логіка Індексу базується на ідеї Адама Сміта, згідно з якою добробут країни залежить від ступеня свободи ринку і свободи економічної діяльності в ній.

Економічна свобода – це фундаментальне право кожної людини контролювати свою власну працю і власність. В економічно вільному суспільстві індивідууми вільні самі обирати будь-який спосіб роботи, виробництва і споживання, а також інвестування. Така свобода повинна не обмежуватися, а навпаки охоронятися державою. В економічно вільних суспільствах уряди дозволяють трудовим ресурсам, капіталу і товарам вільно переміщуватися і утримуються від застосування заходів або обмежень свободи вище рівня, необхідного для забезпечення і захисту власне свободи. Дослідження Індексу економічної свободи відображає важливий взаємозв’язок між економічною свободою і соціально-економічними благами, такими як дохід на душу населення, темпи економічного зростання, розвиток людського капіталу, демократія, боротьба з бідністю і захист довкілля. З точки зору цінностей Індексу, максимальна економічна свобода або мінімум обмежень для бізнесу сприяють зростанню продуктивності в країні і відповідно зростанню добробуту її громадян. Аналіз Індексу економічної свободи дає можливість визначити перешкоди і проблемні місця, які створює держава і які за умови обмеження свободи економічної діяльності стримують економічне зростання в країні.

Індекс економічної свободи базується на 10-ти індексах, які оцінюються за шкалою від 0 до 100, причому, показник 100 відповідає максимальній свободі:.

 • Свобода бізнесу
 • Свобода торгівлі
 • Податкова свобода
 • Державні витрати
 • Грошова свобода
 • Свобода інвестицій
 • Фінансова свобода
 • Захист прав власності
 • Свобода від корупції
 • Свобода трудових стосунків

Вага кожного з 10 факторів вважається однаковою, через це загальний індекс являє собою середнє арифметичне від показників. Усі країни за цим індексом діляться на такі групи:

 • Вільні — з показником 80-100
 • В основному вільні — з показником 70-79,9
 • Помірно вільні — з показником 60-69,9
 • В основному невільні — з показником 50-59,9
 • Деспотичні — з показником 0-49,9

 

Яка організація розраховує Індекс

Індекс складає найавторитетніша фінансова газета The Wall Street Journal та американський консервативний мозковий центр The Heritage Foundation.

Офіційний сайт The Heritage Foundation: http://www.heritage.org.

 

Періодичність розрахунку індексу

На офіційному сайті The Heritage Foundation та в інших інформаційних джерелах відмічається, що Індекс розраховується щорічно (без зазначення конкретного періоду розрахунку). Разом з тим, проведений моніторинг в інтернет джерелах щодо висвітлення інформації про індекс економічної свободи за різні роки свідчить про єдину тенденцію щодо її розміщення в січні місяці (зокрема, індекс в 2014 році оприлюднено в січні 2014 року).

 

Динаміка позицій і значень України в Індексі

Починаючи з 1995 року, Україна була серед перших країн за якими здійснювався аналіз Індексу економічних свобод.

Показник Індексу в Україні впродовж останніх 10 років демонструє тенденцію до стабільного падіння: з 2005 по 2014 рік Україна втратила 57 місць у рейтингу (рис. 1), а індекс за цей час упав на 6,5 балів   (2005 р. – 55,8 балів, 2014 р. – 49,3 бали). При цьому середній показник по всіх країнах світу майже не змінився (близько 60 балів). Починаючи з 2009 р., Україна стабільно відноситься до категорії деспотичних держав, в якій не відбуваються ключових перетворень (менше 49,9 балів).

 

Рис. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

 

 

 

 


Динаміка Індексу серед вибірково обраних країн колишнього СРСР демонструє високі позиції Грузії, 2 місце займає Молдова, далі Росія і на останньому місці Україна, яка демонструє стабільні темпи зниження позицій протягом 2006-2013 рр. (рис. 2).

Рис. 2

 

2014 рік

 

У 2014 Україні належить 155-та позиція серед 186 країн світу. Географічний розподіл показників Індексу економічних свобод свідчить про найнижчі показники не тільки серед країн Європи, а й пострадянського простору, виключення складають лише Узбекистан та Туркменістан з позиціями 163 та 171 відповідно (рис. 3).

Рис. 3

 

Загальний показник індексу в Україні становить 49.3 балів, і це трохи краще (на 3 бали), аніж у 2013 році. Отримавши лише 49,3 бали Україна посіла місце у групі економічно невільних країн між Лесото і Гаїті. При цьому, серед                10 індикаторів економічної свободи України найпроблемніші показники: по свободі інвестицій (20 балів), свободі від корупції (21,94 бали), захист прав власності (30 балів), фінансова свобода (30 балів) та державні витрати (37,55 балів).

Низьку оцінку інвестиційної свободи Україна отримала в основному через непрозорість і неефективність роботи чиновників у сфері інвестиційної діяльності в країні, обмежень для іноземних інвесторів на купівлю землі, обмежень мобільності капіталу. Рівень державних витрат значно послаблює групу компонентів економічної свободи – «обмежений уряд». Індекс свободи від корупції має низькі показники через критичне поширення цього феномену в країні, що підтверджує Індекс сприйняття корупції від Transparency International.

За рівнем корупції Україна зараз має на 10 пунктів гірший показник, ніж у 1995. Найкращим цей показник для України був у 2005 році, але з того часу лише погіршувався. Український показник корупції є гіршим за Росію чи Білорусь.

Найбільш різке падіння позицій України протягом останніх років відбулося за показником фінансова свобода.

За фінансовою свободою, що оцінює 5 напрямів: ступінь державного регулювання фінансових послуг, частка державної власності на фінансово-банківському ринку, рівень розвитку фінансового ринку, вплив держави на розподіл кредитів і відкритість ринку до міжнародної конкуренції, – Україна у 2014 році отримала 30 балів, втративши за останні 5 років 20 балів (у 2008 році -50 балів). Це свідчить про високий ступінь втручання держави у функціонування фінансового сектора. Згідно з методологією дослідження, така низька оцінка цього показника означає, що держава відіграє велику роль у розподілі кредитних ресурсів, володіє або контролює більшість фінансових установ або домінує на ринку. Фінансові інституції і банки зазнають перешкод у своїй діяльності, а діяльність іноземних фінансових інституцій значною мірою обмежена.

Разом з цим, в Україні найвищу оцінку має складовий індексу економічної свободи «свобода торгівлі» (86,18 балів у 2014 р., +1,78 балів порівняно з        2013 р). Високі показники свободи торгівлі Україна отримує завдяки досить низькому показнику середньозваженого митного збору, деякою мірою послаблюють цей показник нетарифні бар’єри в торгівлі, що захищають окремі ринки.

Другим показником, який має високу оцінку є «податкова свобода»        (79,06 балів у 2014 р., + 0,86 балів порівняно з 2013 р.), така висока позиція спостерігається за рахунок спрощення процесу сплати податків, зокрема введення електронного надання звітності та сплати податків для підприємств.

 

Рекомендації експертів та аналітиків

Експерти американського центру The Heritage Foundation вказують, що за майже 20 років його існування Україні вдалося піднятися не більш як на              9 пунктів за рівнем економічних свобод. І причини такого неефективного використання Україною свого великого економічного потенціалу експерти бачать у відсутності реформ застарілої пострадянської структури економіки, недієвими правовими рамками, коли економіка дуже незахищена від політичного втручання та зростаючим засиллям корупції, котра підриває нормальне верховенство закону.  Зокрема, керівник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський висловив переконання, що без кардинальних реформ і зменшення ролі політичного втручання в економіку України важко буде здійснити значний прогрес її в напрямку більшої економічної свободи.

Окремі експерти радять, щоб поліпшити в країні ситуацію з економічною свободою, а отже, підвищити її оцінки в Індексі, пріоритетними зонами уваги повинні стати:

-        збільшення прозорості й ефективності дій чиновників у сфері інвестиційної політики;

-        пом’якшення обмежень для іноземних інвесторів на купівлю землі;

-        проведення заходів, спрямованих на збільшення мобільності капіталу;

-        боротьба з корупцією.