Індекс економічної свободи

Індекс економічної свободи (Index of Economic Freedom) показник, який розраховується  для більшості країн світу з 1995 року та безпосередньо впливає на розвиток підприємництва і притоку інвестицій.

Індекс економічної свободи оцінює рівень лібералізації взаємодії держави і бізнесу та порівнює обмеження і перешкоди на шляху економічної діяльності, до яких вдаються уряди різних країн. Логіка Індексу базується на ідеї Адама Сміта, згідно з якою добробут країни залежить від ступеня свободи ринку і свободи економічної діяльності в ній.

Економічна свобода – це фундаментальне право кожної людини контролювати свою власну працю і власність. В економічно вільному суспільстві індивідууми вільні самі обирати будь-який спосіб роботи, виробництва і споживання, а також інвестування. Така свобода повинна не обмежуватися, а навпаки охоронятися державою. В економічно вільних суспільствах уряди дозволяють трудовим ресурсам, капіталу і товарам вільно переміщуватися і утримуються від застосування заходів або обмежень свободи вище рівня, необхідного для забезпечення і захисту власне свободи. Дослідження Індексу економічної свободи відображає важливий взаємозв’язок між економічною свободою і соціально-економічними благами, такими як дохід на душу населення, темпи економічного зростання, розвиток людського капіталу, демократія, боротьба з бідністю і захист довкілля. З точки зору цінностей Індексу, максимальна економічна свобода або мінімум обмежень для бізнесу сприяють зростанню продуктивності в країні і відповідно зростанню добробуту її громадян. Аналіз Індексу економічної свободи дає можливість визначити перешкоди і проблемні місця, які створює держава і які за умови обмеження свободи економічної діяльності стримують економічне зростання в країні.

 

(Повний текст матеріалу додається).

 

Департамент бюджетної політики та соціального захисту