Податкова реформа: бачення Міністерства фінансів України

       У Верховній Раді України 07.11.2016 зареєстровано законопроект № 5368 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)», підготовлений Кабінетом Міністрів України, яким, зокрема, пропонується:


в частині адміністрування
- адміністрування всіх баз даних Мінфіном чи ДП при Мінфіні;
- запровадження повноцінного електронного кабінету платника податків (доступ до всієї податкової інформації про платника, проведення звірки розрахунків з бюджетом, заповнення та подання податкової звітності, управління надміру сплаченими коштами, реєстрація податкових та акцизних накладних, інформування про перевірки та надання актів або довідок перевірок, листування з контролюючим органом);
- запровадження ведення єдиної бази індивідуальних податкових консультацій на веб-сайті ДФС;
- встановлення пріоритетності узагальнюючих податкових роз'яснень над індивідуальними, скасування обмежень (консультації стосуються значної кількості платників або значної суми податкових зобов'язань) права Мінфіну на видачу узагальнюючих податкових консультацій;
- запровадження листування контролюючих органів із платниками податків, які подають звітність в електронній формі та/або пройшли електронну ідентифікацію он-лайн в електронному кабінеті, виключно засобами електронного зв'язку;
- ліквідація податкової міліції та створення нового органу – Фінансова поліція, діяльність якого регламентуватиметься окремим Законом;
в частині податку на прибуток
- виключення необхідності виконання вимог Кодексу в частині обов'язкової наявності установчих документів бюджетним установам для отримання статусу неприбуткових установ;
- доповнення нормами щодо чіткого визначення (податкового) звітного періоду для неприбуткових організацій та (податкового) звітного періоду при набутті статусу платника податку на прибуток;
- запровадження на період до 31 грудня 2021 року податкових канікул (застосування нульової ставки податку на прибуток підприємств) для підприємств у яких річний дохід не перевищує 3-х мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, за умови відповідності критеріям:
 утворених в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;
 діючих, у яких протягом трьох послідовних попередніх років щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3-х мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду становила від 5 до 20 осіб;
 які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів робіт, послуг) становив до 3-х мільйонів гривень та середньооблікова кількість працівників становила від 5 до 50 осіб;

 

в частині податку на доходи фізичних осіб
- збільшення розміру добових при відрядженнях за кордон з 0,75 розміру мінімальної заробітної плати до 40 євро на день (не включаються до доходів фізичної особи);
- не включення до оподатковуваного доходу сум, сплачених будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів на здобуття освіти, підготовку чи перепідготовку студента або працівника, але не вище трьохкратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи;
- зняття обмеження щодо розміру суми, сплаченої за навчання, що дозволяється для включення до податкової знижки платника податку або членів його сім'ї першого ступеня споріднення (у 2016 році така сума не повинна перевищувати 1930 грн. на місяць);
в частині податку на додану вартість
- удосконалення системи електронного адміністрування ПДВ:
 повернення переплат платника податку виключно на рахунок в СЕА, зарахованих до бюджету з такого рахунку;
 запровадження єдиного публічного Реєстру заяв на бюджетне відшкодування ПДВ, відповідного до якого орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів буде в автоматичному режимі перераховувати кошти, які підлягають відшкодуванню з бюджету;
 запровадження публічного Тимчасового Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, поданих до 1 лютого 2016 року, та по яких станом на 1 січня 2017 року суми податку на додану вартість не відшкодовані з бюджету.

       Разом з тим, у запропонованих Міністерством фінансів України змінах не знайшли відображення пропозиції стосовно усунення неоднозначного трактування Податкового кодексу України та врегулювання діяльності неприбуткових організацій.
Профспілки готують зауваження та пропозиції до законопроекту реєстр. № 5368 від 07.11.2016, які будуть направленні до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

       Слід зазначити, що під час розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій)» реєстр. № 5050 від 30.08.2016, голова Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики Южаніна Н.П. внесла поправку до ст. 133 Податкового кодексу України, прийняття якої забезпечить ясність у практичному застосуванні цієї статті неприбутковими організаціями. Цей законопроект прийнятий Парламентом 06.10.2016 року та направлений на підпис Президента 13.10.2016 року.

       

З текстом проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)», порівняльною таблицею та пояснювальною запискою до нього можна ознайомитися тут: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60443 

 

Департамент захисту соціально-економічних
прав апарату ФПУ