ПРОФСПІЛКОВА БОРОТЬБА ЗА ПОНОВЛЕННЯ РАНІШЕ ДІЮЧОГО ПОРЯДКУ ЗВІТУВАННЯ ДЛЯ ПРОФСПІЛОК

З 2 серпня 2016 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України
від 17.06.2016 № 553 (далі – Наказ № 553), яким затверджено нову форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.

У затвердженій формі Звіту для професійних спілок, їх об’єднань та організацій профспілок не передбачено окремого порядку обліку і подання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, як це було передбачено у попередній редакції.

Так, затверджена нова форма Звіту не передбачає можливості для профспілок не заповнювати І частину Звіту та подавати звіт тільки за доходами, використаними неприбутковою організацією для цілей інших, ніж передбачені установчими документами, що підлягають оподаткуванню, тобто заповнювати тільки ІІ частину звіту.

З метою відстоювання особливого порядку звітування профспілок ФПУ зверталась до Співголови Координаційної ради з реалізації в Україні міжнародної ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» Максима Лациби з проханням на засіданні Робочої групи з питань сприяння діяльності інститутів громадського суспільства, їх участі у формуванні та реалізації державної політики Координаційної ради з реалізації в Україні міжнародної ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» розглянути проблемні питання, які перешкоджають діяльності профспілок. Зокрема при внесенні змін до Податкового кодексу України, задля узгодження з нормами Конвенції № 87 «Про свободу асоціації та захисту права на організацію» та Закону України від 15.09.1999 № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,  посприяти у збереженні для профспілок раніше діючого порядку звітування про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (один раз на рік з інформуванням лише про підтвердження факту неприбутковості та без інформації про отримані доходи) (лист від 01.03.2016 №05/01-16/207).

В рамках громадського обговорення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації», СПО об’єднань профспілок надавав зауваження та пропозиції з зазначеного питання до Державної фіскальної служби та до Державної регуляторної служби України (лист від 03.03.2016 №01-13/213-СПО).

У відповідь ДФС повідомила про неможливість врахування цих пропозицій, оскільки зазначене не визначено чинною редакцією Податкового кодексу України (лист від 20.04.2016 № 8989/6/99-99-15-02-01-15).

В рамках громадського обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України», презентованого Міністерством фінансів України для коментарів та пропозицій громадськості, СПО об’єднань профспілок надав наступні зауваження та пропозиції (лист від 29.09.2016 № 01-13/1047-СПО): 

Для узгодженості норм Податкового кодексу України, з нормами Конвенції № 87 і Закону № 1045 та збереження діючої практики подачі звітності пропонуємо:

пункт 46.2 викласти в наступній редакції:

«46.2. …

Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики (професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом, звітують в частині недотримання вимог, визначених пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, стосовно сум, що підлягають оподаткуванню), та річну фінансову звітність.…».

 

Кабінет Міністрів України 07.11.2016 вніс до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)» (реєстр. №5368), в якому не враховано зазначену профспілкову пропозицію.

СПО об’єднань профспілок направлено лист в Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики з пропозиціями, зокрема щодо поновлення раніше діючого порядку звітування для профспілок (лист від 28.11.2016 № 01-13/1207-СПО додається).

  

Департамент захисту

соціально-економічних прав ФПУ