РОЗМІР ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НЕКВАЛІФІКОВАНОГО ПРАЦІВНИКА НЕБЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ У СІЧНІ 2016 РОКУ

Динаміка мінімальної заробітної плати, фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осібта заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери (відповідно до п. 2.2 Генеральної угоди) у 2014-2016 роках.   Департамент захисту соціально-економічних прав

Прожитковий мінімум в цінах травня 2014 року

Міністерство соціальної політики України відповідно до статті 5 Закону України «Про прожитковий мінімум» повідомляє, що фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах травня 2014 року у розрахунку на місяць на одну особу становив 1367,65 грн., для дітей віком до 6 років – 1298,17 грн., для дітей віком від 6 до 18 років – 1651,10 грн., для працездатних осіб – 1438,28 грн., для осіб, які втратили працездатність – 1102,09 гривень (розрахунки додаються). Таким чином, офіційна величина прожиткового мінімуму в середньому на одну особу, встановлена на травень 2014 року статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», занижена порівняно з фактичним розміром прожиткового мінімуму в травні в середньому на одну особу – на 16,3 %, а для працездатної особи – на 18,1 %. Звертаємо увагу, що розрахунки Мінсоцполітики України фактичного розміру прожиткового мінімуму у цінах травня 2014 року суперечать Рішенню Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008 щодо збільшення прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які відповідно до законодавства підлягають обов'язковому державному соціальному страхуванню, на розмір ставки податку з доходів фізичних осіб. У цьому випадку фактичний розмір прожиткового мінімуму у травні 2014 року для працездатних осіб мав становити 1491 грн. Отже, офіційна величина прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлена на травень 2014 року статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», занижена порівняно з фактичним розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб, скорегованим на ПДФО, на 22,4%. Таким чином, Мінсоцполітики продовжує ігнорувати протести Федерації профспілок України проти діючої ганебної практики визначення фактичного розміру прожиткового мінімуму всупереч Рішенню Конституційного Суду України. ФПУ неодноразово вимагала публікувати достовірні дані про фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, проте, незважаючи на протести, Мінсоцполітики відмовилось виконувати вищезазначене Рішення Конституційного Суду України (лист Мінсоцполітики №6350/0/14-14/10 від 17.06.2014р. додається). Оскільки Мінсоцполітики ігнорує Рішення Конституційного Суду України, ФПУ надалі буде домагатися врегулювання порушеного питання шляхом звернення до відповідних інстанцій.   Департамент бюджетної політики та соціального захисту апарату ФПУ

Динаміка та стан виплати заробітної плати у травні 2014 року

Динаміка та стан виплати заробітної плати у травні 2014 року   Динаміка середньої заробітної плати   Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати Департамент виробничої політики та колективно-договірного регулювання

Проблема низького рівня оплати праці держслужбовців має бути вирішена

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці поділяє занепокоєння Федерації профспілок України кризовою ситуацією з оплатою праці у сфері державного управління і вважає, що даний фактор є однією з вагомих причин відтоку висококваліфікованих спеціалістів з даної галузі, а відтак негативно впливає на перспективу нагальної модернізації державного механізму в цілому. Про це Комітет повідомив у відповідь на звернення ФПУ щодо сприяння у вирішенні питання низького рівня оплати праці державних службовців нижчої та середньої ланок (слід зазначити, що оклади державних службовців IV-VІІ категорії на рівні мінімальної заробітної плати, як за некваліфіковану працю). Також ФПУ проінформовано, що на необхідність суттєвого підвищення рівня оплати праці працівників нижчої та середньої ланки органів державного управління Комітет неодноразово звертав увагу Уряду, Парламенту у своїх листах з приводу численних звернень громадян з даного питання, рекомендаціях при здійсненні контрольної функції, а також у рішеннях з розгляду законопроектів, зокрема тих, якими відтерміновувалося набрання чинності Законом України «Про державну службу» № 4050-VI від 17.11.2011. Разом з тим, Комітет запевнив, що в межах наданих Конституцією та законами України повноважень використовуватиме всі важелі парламентського впливу з метою захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів як державних службовців, так і всіх інших працівників країни, покращення їх життєвого рівня.   Департамент бюджетної політики та соціального захисту апарату ФПУ