Інформація про порушення прав профспілок у 2013 році

 imagesМоніторинг порушень прав профспілок свідчить про триваючі порушення норм конвенцій Міжнародної організації праці № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію, № 98 про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів, № 135 про захист прав представників та можливості, що їм надаються, № 154 про сприяння колективним переговорам,  статті 36 Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», на підставі яких профспілки, їх об’єднання самостійно організовують свою статутну діяльність, проводять збори, конференції, з’їзди, вільно обирають своїх представників, формують програму дій.

Проаналізувавши  інформацію, що надійшла від членських організацій  про порушення прав профспілок у 2013 році, Федерація профспілок України зазначає, що мали місце факти здійснення тиску на профспілкових лідерів  та членів профспілок з метою примусового розпуску профспілкової організації на підприємстві, роботодавці ухилялися від ведення колективних переговорів щодо укладення колективних договорів, найбільша кількість порушень стосувалася невиконання роботодавцями зобов’язань за колективними договорами в частині перерахування утриманих із заробітної плати працівників членських профспілкових внесків на рахунки первинних профспілкових організацій, не здійснювались передбачені законом перераховування коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу. Мав місце факт заборони членам виборних органів відвідувати підприємства, установи і організації, де працюють їх члени профспілок.

Порушення прав профспілок заносяться до Єдиного реєстру  порушень прав профспілок. У 2013 році на підставі даних членських організацій до цього реєстру внесено 21 підприємство, установа, організація, на яких виявлено 29 порушень. Із них станом на 1 січня 2014 року усунуто 7 порушень прав профспілок на 5 підприємствах.

          Згідно з Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” (стаття 12) професійні спілки незалежні від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, громадських організацій, партій, їм не підзвітні і не підконтрольні, забороняється втручання у їх статутну діяльність.

         Однак, незважаючи на зазначені вимоги законодавства України залишається сталою тенденція порушень законодавства про профспілки посадовими особами  органів державної влади та підприємств, установ, організацій.

Інформація про порушення статті 7, 12 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», факти тиску на членів профспілок з метою примусового розпуску профспілкової організації на підприємстві надійшла від Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України (Укрелектропрофспілки).  Так, у ПАТ «Київобленерго» (04136, м. Київ-136, вул. Стеценка, 1-а; голова правління – Ніверчук Олександр Миколайович) у квітні 2013 року змінився власник Київобленерго, з 13.05.2013 посаду голови правління ПАТ «Київобленерго» обіймає Ніверчук О.М., який до цього очолював ПАТ «Одесаобленерго». Починаючи з 11 червня  2013 року за особистої вказівки голови правління ПАТ «Київобленерго» Ніверчука О.М. серед членів колективу ПАТ «Київобленерго» проводилася цілеспрямована робота з метою масового примушування працівників до виходу із членів Укрелектропрофспілки та негайного вступу до лоббійованої адміністрацією Київобленерго Незалежної галузевої профспілки енергетиків України. За попереднім повідомленням членів профспілки, такі дії супроводжувалися погрозами звільнення із займаної посади, насамперед керівників структурних підрозділів, у разі незабезпечення у найкоротший строк стовідсоткового членства у зазначеній Профспілці усіх працівників компанії. Для цього спеціально виготовлено і кожному керівникові структурного підрозділу ПАТ «Київобленерго» було роздано кілька тисяч бланків заяв про вихід із Укрелектропрофспілки та вступ до Незалежної галузевої профспілки енергетиків України.

Також стало відомо, що незважаючи на неодноразові як усні, так й письмові попередження про необхідність дотримання законодавства про профспілки, 18 червня 2013 року відбулися установчі збори первинної профспілкової організації Незалежної галузевої профспілки енергетиків України, до якої включили майже усіх працівників Київобленерго.

При цьому, використовуючи обмеженість доступу на територію зазначеного підприємства, навмисно були блоковані усі намагання керівництва Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України та її Київської обласної організації зустрітися з керівництвом ПАТ «Київобленерго» та його колективом для з”ясування усієї ситуації на місці.

Аналогічна ситуація склалася і в ПАТ «Рівнеобленерго» (33000, м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 71; голова правління – Невмержицький Сергій Миколайович), де новопризначений голова правління ПАТ «Рівнеобленерго» Невмержицький С.М. за участі голови ЦР Незалежної галузевої профспілки енергетиків України Погорілого В.В. провів нараду з керівним складом енергопостачальної компанії, на якій було запропоновано всім працівникам компанії вийти із первинної профорганізації Укрелектропрофспілки та негайно вступити до Незалежної галузевої профспілки енергетиків України.

За попереднім повідомленням членів профспілки, такі дії супроводжувалися погрозами звільнення із займаної посади і, в першу чергу, керівників структурних підрозділів, у разі незабезпечення у найкоротший термін стовідсоткового членства у зазначеній Профспілці усіх працівників ПАТ «Рівнеобленерго».

На даний час майже всі працівники компанії написали заяви про вихід із профспілки, яка входить до складу Укрелектропрофспілки, та вступ у Незалежну профспілку енергетиків України. Установчі збори первинної профспілкової організації Незалежної галузевої профспілки енергетиків України ще не відбулися.

При цьому, домовленості про зустріч керівництва Рівненської обласної організації профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України з керівництвом ПАТ «Рівнеобленерго» досягнуто не було.

У процесі ведення колективних переговорів профспілки стикаються з відмовою роботодавців укладати колективний договір, ухиленням від переговорів щодо його укладання.

Такий випадок мав місце у ВАТ «Свердловський машинобудівний завод» (94800, Луганська обл., м. Свердловськ, вул. Заводська, 1; керуючий санацією Макаренко Д.Ю.) - Профспілка працівників вугільної промисловості України.

Роботодавці забороняють членам виборних органів профспілкових організацій безперешкодно відвідувати підприємства, установи і організації, де працюють їх члени профспілок.

Зокрема, у ВАТ «Свердловський машинобудівний завод» (94800, Луганська обл., м. Свердловськ, вул. Заводська, 1; керуючий санацією Макаренко Д.Ю.) з часу, коли профспілкова організація заводу від імені трудового колективу почала відстоювати соціально-економічні права працівників, санатор Макаренко Д.Ю. заборонив охороні пропускати голову профорганізації Петручика О.П. на територію заводу під приводом перешкоджання ним роботі підприємства. При спробах голови профорганізації освітити ситуацію на підприємстві в ЗМІ представників друкованих органів і телебачення також не пропустили на територію підприємства. Таким чином голова первинної профорганізації Петручик О.П. вимушений керувати первинною профорганізацією поза межами підприємства, а також позбавлений права отримувати необхідну інформацію від роботодавця. Крім того, заборонено проведення засідань профкому, профспілкових зборів на території заводу та розміщення  об’яв профкому й іншої інформації.

За наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавці не перераховують на рахунок профспілки сплачені ними членські внески відповідно до статуту профспілки, укладеного колективного договору в терміни, визначені договором.

Неперерахування членських внесків на рахунки профспілкових організацій розцінюється Міжнародною організацією праці як таке, що спрямоване на підрив їх фінансового стану. За повідомленням членських організацій такі випадки порушень статті 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» виявлено у:

         1. ВАТ «Свердловський машинобудівний завод» (94800, Луганська обл., м. Свердловськ, вул. Заводська, 1; керуючий санацією Макаренко Д.Ю.) - Профспілка працівників вугільної промисловості України - загальний борг більше 20 000 грн.;

         2. ДП «Завод ім. Малишева» (Харківська область) - Об’єднання профспілок Харківської області;  

         3. ДП «Миргородський гренажний завод» (вул. Почапці, м. Миргород, Полтавська область; директор – Ермідіс К.М.) - Профспілка працівників агропромислового комплексу України;

         4. ДП ДАК «Хліб України» КХП № 1 (вул. Незалежності, 19, м. Миргород, Полтавська область; директор – Кучеренко О.В.) - Профспілка працівників агропромислового комплексу України;

         5. ТОВ «Вікторія Агроекспо» (м. Гадяч, вул. Леніна, 78; директор – Колодяжний Олександр Васильович) та с. Ковердина Балка, Шишацький район) - Профспілка працівників агропромислового комплексу України;

         6. ПСП ім. Чкалова (Тальнівський район, Черкаська область; керівник – Приходько Г.М.) - Профспілка працівників агропромислового комплексу України - борг майже 70 тис. грн.;

7. ПАТ «Львівреставрація» (м. Львів, вул. Конюшинна, 2 «б» (голова правління Пащак В.С.) - Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України - заборгованість в сумі  37 445 грн.;

         8. УРСНРІ «Укрзахідпроектреставрація» (м. Львів, вул. Соборна, 3 «а»; директор Коць А.В.) - Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України - заборгованість станом на 01.10.2013 р. в сумі  11 322,03 грн.;

         9. ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» (ПАТ «ДЗАК») (Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, 22; ген. директор Залізняк В.А) - Профспілка працівників машинобудування та металообробки України - заборгованість станом на 01.12.2013 р.- 77,7 тис. грн.;

         10. ПАТ «Прикарпатпромарматура» (м. Львів, вул. Б.Хмельницького,176; голова правління Кордунський В.Л.) - Профспілка працівників машинобудування та металообробки України - заборгованість за 2012-2013 роки – 2,9 тис. грн.;

         11. ТДВ «Світловодське Кар’єруправління» (27552, Кіровоградська обл.., м. Світловодськ, смт Власівка, вул.. Молодіжна, 53; директор – Мисько Сергій Михайлович) - Профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості України - заборгованість за період з 01.01.2013 по 01.01.2014 року в сумі 18 982,89 гривень.     

В порушення статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»  роботодавці не перераховували кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в трудових колективах підприємств. Зокрема,  такі порушення допущені на:

1. ВАТ «Свердловський машинобудівний завод» (94800, Луганська обл., м. Свердловськ, вул. Заводська, 1; керуючий санацією Макаренко Д.Ю.) - Профспілка працівників вугільної промисловості України - загальний борг більше 20 000 грн.;

2. ДП «Миргородський гренажний завод» (вул. Почапці, м. Миргород, Полтавська область; директор – Ермідіс К.М.) - Профспілка працівників агропромислового комплексу України;

3. ДП ДАК «Хліб України» КХП № 1 (вул. Незалежності, 19, м. Миргород, Полтавська область; директор – Кучеренко О.В.) - Профспілка працівників агропромислового комплексу України;

4. ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» (ПАТ «ДЗАК») (Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, 22; ген. директор Залізняк В.А) - Профспілка працівників машинобудування та металообробки України - заборгованість становить 35,3 тис. гривень.

В організаціях та установах бюджетної сфери роботодавці зобов’язані відраховувати зазначені кошти за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань. За повідомленням Профспілки працівників освіти і науки України, Профспілки працівників охорони здоров’я України та Профспілки працівників державних установ України направлялись звернення розпорядникам бюджетних коштів, проте кошти на ці цілі не виділялись.

Виконуючи постанову Президії Федерації професійних спілок України від 03.07.2013 № П-19-13 „Про стан дотримання прав профспілок в Україні та забезпечення членськими організаціями ФПУ моніторингу додержання норм міжнародного права”, Федерація профспілок України забезпечує інформування міжнародних організацій (Міжнародна конфедерація профспілок, Міжнародна організація праці), профспілкових центрів  інших країн про порушення прав профспілок в Україні, висвітлює в засобах масової інформації, на сайті ФПУ повідомлення про випадки порушення прав профспілок.

Інформація про порушення прав профспілок у 2013 році надіслана також Міністерству соціальної політики України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та Генеральній прокуратурі України.

 

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ