ІНФОРМАЦІЯ про здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю ФПУ та її членськими організаціями у першому півріччі 2016 року

  Федерація професійних спілок України, її членські організації на підставі законодавства України, зокрема статті 259 Кодексу законів про працю України, статті 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про працю, зокрема, за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.          За інформацією, яка надійшла від членських організацій ФПУ, робота зі здійснення громадського контролю у першому півріччі 2016 року проводилася інспекторами праці профспілок, загальна кількість яких станом на 01.08.2016 року складає 6057 осіб. До їх складу входять: головні правові інспектори праці, правові інспектори праці - 142; члени виборних органів профспілок, об’єднань профспілок - 3253; повноважні представники виборних органів профспілок, об’єднань профспілок - 2662. Незважаючи на завдання, поставлені постановою Ради ФПУ від 12.12.2012 № Р-6-3 «Про завдання профспілкових організацій щодо забезпечення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства» стосовно збільшення в членських організаціях ФПУ кількісного складу правових інспекторів праці та утворення правових інспекцій там, де вони відсутні, позитивних зрушень не відбулося. Правова інспекція профспілок створена лише в апараті ФПУ.          Отже, за підсумками першого півріччя 2016 року інспекторами праці профспілок проведено 7010 перевірок дотримання вимог трудового законодавства, якими охоплено 6073 юридичні особи.          Протягом звітного періоду ФПУ та її членські організації продовжували взаємодіяти з інтегрованою Державною службою України з питань праці, з якою 22 червня 2016 року на засіданні Президії ФПУ підписано Угоду про співпрацю, що сприяє поєднанню державного нагляду і громадського контролю. За звітний період спільно з територіальними органами Держпраці було проведено 558 перевірок дотримання трудового законодавства. Найактивніше співпрацювали з державними інспекторами праці галузеві профспілки, зокрема профспілка агропромислового комплексу (120 спільних перевірок), охорони здоров’я (67), житлово-комунального господарства (56) та освіти і науки (46). Серед територіальних профоб’єднань найбільш результативною є Києвська обласна рада профспілок (153 спільні перевірки). Інспектування проводилось також спільно з органами прокуратури (3), у складі комісій органів виконавчої влади і місцевого самоврядування під час комплексних перевірок (1447), з регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (2).          В ході зазначених перевірок інспекторами профспілок виявлено 22 679 порушень законодавства про працю.          Традиційно найбільше порушень норм законодавства про працю виявлено в сфері оплати праці (8638); гарантій і компенсацій, які мають надаватися працівникам (2249); порядку звільнення та переведення працівників (2033); змін істотних умов праці (2175).          Крім того, значна кількість порушень виявлена в сфері робочого часу (2224) та часу відпочинку (1742).          Продовжувалися порушення трудових прав жінок (403) та неповнолітніх (12), а також інші порушення трудового законодавства (3203).          Ганебним є факт порушення у сфері оплати праці, зокрема це стосується великих заборгованостей із заробітної плати у галузях освіти і науки (2028), охорони праці та житлово-комунального господарства (по 1796 порушень). При цьому кількість працівників, трудові та соціально-економічні права яких порушено, склала 174 964 особи.          З метою поновлення трудових прав працівників та на виконання законодавчо наданих повноважень профспілковими організаціями підготовлено та направлено 4450 подань про усунення порушень законодавства про працю, з яких 3806 – надіслано роботодавцям, а решта 644 – органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування для належного реагування та вжиття відповідних заходів. Проте, не всі порушення усуваються добровільно. Тому у разі невиконання роботодавцями подання про усунення порушень інформація та матеріали перевірок надсилаються для реагування відповідним органам державного нагляду. Так, всього за звітний період направлено 3574 письмових повідомлення, з них до територіальних органів Держпраці - 193, органам прокуратури - 55. Зазначені матеріали надсилались також до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування - 783, вищих профспілкових органів – 206, керівництву ФПУ – 47, регіональним представникам Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – 7. Про порушення трудового законодавства інформувались також інші органи – (2283 випадків).          Майже половина виявлених порушень усунута (10 257), з них переважна більшість (9474) – роботодавцями. Решта залишається на контролі профспілок.          У звітному періоді за повідомленнями, що направлялися до контролюючих органів, притягнуто до відповідальності 370 посадових осіб підприємств, установ, організацій, з них до адміністративної - 98, дисциплінарної - 272. На вимогу виборних органів первинних профспілкових організацій, як це передбачено статтею 45 КЗпП України, розірвано 1 трудовий договір з керівником закладу у сфері охорони здоров’я. Окрім того, за допущені порушення трудового законодавства 13 посадових осіб притягнуто до кримінальної відповідальності, з них 7 осіб - тільки у Львівській області.          За участю громадських інспекторів праці розглянуто 126 колективних трудових спорів, з яких вимоги працівників задоволено (повністю або частково) у 68 випадках. Значна частина вимог задовольнялася ще в процесі розгляду колективних трудових спорів, а в окремих випадках дійти згоди вдалося лише після застосування страйків, зокрема у вугільній галузі (1), Івано-Франківській області (2) та Запорізькій області (1).          Надання безоплатної правової допомоги членам профспілок є одним з пріоритетних напрямів діяльності ФПУ. Такі акценти в роботі визначені статутними завданнями та головною метою діяльності ФПУ – захистом людини праці. Вказаний напрям роботи включає в себе ведення особистого прийому громадян, надання юридичних консультацій в письмовій та усній формах, представництво інтересів членів профспілок у судах та підготовка процесуальних документів (позовних заяв, клопотань, скарг тощо). За звітний період спеціалістами правових служб членських організацій ФПУ надано: консультацій – 171122, підготовлено процесуальних документів - 7723. Кількість членів профспілок, представництво інтересів яких було здійснено – склало 21145 осіб, з них у суді – 4609 осіб. Загалом, за участю профспілкових представників, у тому числі шляхом представництва інтересів, судами винесено на користь працівників 1963 рішення, переважна більшість яких (1684) стосувалась невиплати заробітної плати. Важливо відмітити, що членські організації ФПУ здійснювали у судах представництво не лише індивідуальних інтересів членів профспілок, а й виступали захисниками цілої галузі. Так, з метою захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Професійна спілка працівників охорони здоров’я України (далі - Профспілка) звернулася до суду з адміністративним позовом про скасування постанови Кабінету Міністрів України № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» в частині ліквідації ДСЕС України, що могло призвести як до вивільнення висококваліфікованих спеціалістів-епідеміологів, так і до руйнування системи державного санітарно-епідеміологічного нагляду. До зазначеного провадження приєдналася переважна більшість обласних організацій Профспілки, що, безумовно, позитивно вплинуло на результат. Так, постановою Київського апеляційного адміністративного суду України від 8 лютого 2016 року визнано протиправним та скасовано абзац 2 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» в частині реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби України. На підставі зазначеного судового рішення 04.05.2016 Профспілкою направлено територіальним організаціям лист «Про запобігання порушенню трудових прав працівників ДержСЕС та деяких закладів МОЗ України» із застереженнями та рекомендаціями щодо дій організацій Профспілки в умовах невиконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду України від 08.02.2016. 14 липня 2016 року Вищим адміністративним судом України винесено ухвалу про залишення без задоволення касаційної скарги Кабінету Міністрів України на постанову Київського апеляційного адміністративного суду України від 08.02.2016 (справа №К/800/5608/16). Предметом судового оскарження за ініціативи Профспілки у І півріччі 2016 року стала також постанова КМ України від 25.11.2015 № 1024 «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення» № 1024 р. (справа № 826/6046/16). Інший приклад. Профспілкою працівників освіти і науки України оскаржено пункти 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 № 731 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», якою встановлено, що посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду. Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 25 травня 2016 року у справі № 826/26538/15 позов задоволено, суд зобов’язав Кабінет Міністрів України визначити умови розміру посадового окладу (тарифної ставки) з урахуванням вимог ч. 3 ст. 6 Закону України «Про оплату праці», ч. 3 ст. 96 Кодексу законів про працю України та встановити розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду на рівні, що перевищує розмір мінімальної заробітної плати. 8 вересня 2016 року набрало законної сили рішення суду, згідно з яким розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду на сьогоднішній день повинен бути більше 1450 гривень, що, безумовно, свідчить про важливу роль і вагомі результати роботи правової служби Профспілки, яка стоїть на варті інтересів освітян. Також, членськими організаціями проводиться правова експертиза проектів нормативно-правових актів. Всього розглянуто 2116 проекти, до 1044 з них підготовлено пропозиції та зауваження.          З метою підвищення правової обізнаності спілчан членськими організаціями ФПУ проводилася системна правороз’яснювальна робота з питань трудового законодавства, а саме: організовано і проведено 5404 семінарів-навчань для профспілкового активу, підготовлено для використання в роботі 2233 методичних матеріалів, надано через засоби масової інформації 2537 роз’яснень законодавства.          Інформацію отримано та узагальнено від 40 членських організацій ФПУ.   Правова та технічна інспекція праці профспілок

Мораторій на здійснення перевірок органами Держпраці продовжено до 31 грудня 2017 року

3 листопада 2016 року на ранковому пленарному засіданні Верховної Ради України прийнято Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (реєстр.№ 3153 від 18.09.2015).             Донедавна бізнес «потерпав» від численних перевірок з боку державних контролюючих органів, а тому рішення про запровадження у 2014 році мораторію на проведення таких перевірок було сприйнято з великим ентузіазмом у бізнесових колах.             Завдяки мораторію, впровадженому у серпні 2014 року, кількість перевірок при порівнянні останніх кварталів 2013 та 2014 років, за інформацією Державної регуляторної служби України, зменшилася на 98,5%.             Проте, встановлення обмеження на перевірки мало як позитивні, так і негативні наслідки, зокрема, у сфері контролю за додержанням законодавства про працю. Так, за даними Державної служби України з питань праці, в 2015 році було проведено 377 перевірок та виявлено 7537 порушень, тоді як у 2013 році проведено 10191 перевірок і виявлено 117443 порушень, а в 2014 році здійснено 6593 перевірки, за результатами яких виявлено 71556 порушень.             Зменшення кількості перевірок сприяло зростанню в країні заборгованості з виплати заробітної плати. Так, з січня 2015 року по вересень 2016 року заборгованість з виплати заробітної плати зросла з 1 320,1 тис. грн. до 1 902, 3 тис. грн. відповідно, без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.             І ось знову 235 народних депутатів під виглядом пом’якшуючого клімату для бізнесу проголосували за продовження мораторію, що, по суті, є забороною на перевірки. Прийнятим Законом передбачено встановити до 31 грудня 2017 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.             Згідно з Законом, до 31 грудня 2017 року позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду (контролю):             1) з підстави, передбаченої частиною другою цієї статті (за погодженням центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності (далі – Державна регуляторна служба));             2) за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;             3) за рішенням суду;             4) у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.             Окрім того, позаплановий захід державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду (контролю) за погодженням Державної регуляторної служби.             Законом встановлено, що для погодження орган державного нагляду (контролю) подає Державній регуляторній службі копію відповідного звернення фізичної особи та обґрунтування необхідності проведення перевірки. Державна регуляторна служба розглядає подані документи та надає погодження або вмотивовану відмову у наданні погодження протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідних документів.             Законом також встановлено, що Державна регуляторна служба зобов’язана до початку проведення органами державного нагляду (контролю) заходів державного нагляду (контролю) оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті погодження на проведення таких заходів. Проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) без оприлюднення погодження Державної регуляторної служби забороняється.   (За матеріалами http://www.dkrp.gov.ua http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56152)                                                                Правова та технічна інспекція праці профспілок      

Захист профспілкових прав: коментарі та практичні поради

  Вийшов черговий номер Бібліотечки голови профспілкового комітету № 7-8 (199-200) за липень – серпень 2016 року «Захист профспілкових прав: коментарі та практичні поради». Цей номер буде цікавим не тільки для правових інспекторів праці профспілок та спеціалістів з правових питань, але й для інших профспілковців. Пропонуємо вашій увазі короткий зміст Бібліотечки: 1. Документи міжнародних організацій, в яких закріплене право на свободу асоціацій. 2. Права профспілок в законодавстві України. 3. Порушення профспілкових прав та механізми їх захисту. 3.1. Внутрішній моніторинг порушень прав профспілок. 3.2. Міжнародний наглядовий механізм. 4. Загальні рекомендації первинним профспілковим організаціям щодо захисту профспілкових прав. 5. Рекомендації з окремих питань застосування права профспілок на ведення колективних переговорів. 6. Практика Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справах про свободу об’єднання, гарантовану. 7. Судова практика з окремих питань профспілкової діяльності   Правова інспекція праці апарату ФПУ

Укладено угоду про співпрацю між Федерацією профспілок України і Державною службою України з питань праці

  22 червня під час засідання Президії ФПУ підписано угоду про співпрацю між Федерацією профспілок України і Державною службою України з питань праці. Свої підписи під документом поставили Голова ФПУ Григорій Осовий та Голова Держпраці Роман Чернега. Як зазначено у преамбулі Сторони, керуючись принципами верховенства права, партнерства та соціального діалогу, законодавством України, усвідомлюючи важливість спільних дій щодо забезпечення конституційних прав громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, прав і гарантій працюючих, застрахованих осіб, постраждалих на виробництві, ветеранів праці,а також прагнучи сприяти збільшенню кількості та покращенню якості робочих місць з гідними та безпечними умовами праці, укладають зазначену Угоду.   (Копія Угоди додається)     Прес-центр ФПУ    

ЗА ВІДПИСКУ НА АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ – ШТРАФ!

      До членських організацій ФПУ в окремих випадках звертаються із запитами адвокати, які в установленому порядку представляють інтереси своїх клієнтів. Звертаємо увагу керівників профспілкових органів на те, що статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено відповідальність за неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Для прикладу наводимо рішення суду, у якому йдеться про таку відповідальність. У судовій справі мала місце відписка на адвокатський запит. У запиті були чітко викладені питання, на які посадова особа від імені організації повинна була надати відповіді. Проте, як встановив суд, надана відповідь була неповною та неконкретною, тому посадова особа була притягнута до адміністративної відповідальності за частиною 5 статті 212 КпАП України – порушення права на інформацію та права звернення, зокрема неповне надання інформації на адвокатський запит. Слід додати, що суд розглянув справу без явки правопорушника.    Правова інспекція праці апарату ФПУ  

Надання роз’яснення щодо заповнення Інформації про правозахисну роботу членських організацій ФПУ

Надання роз’яснення щодо заповнення Інформації про правозахисну роботу членських організацій ФПУ     1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 1.1. Кількість інспекторів праці профспілок, всього з них: - наводиться загальна кількість інспекторів праці профспілок, що визначається шляхом підсумовування показників підпунктів 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4. 1.1.1. - головний правовий інспектор праці  - зазначається кількість головних правових інспекторів праці у Профспілці; 1.1.2. - правовий інспектор праці - вказується кількість правових інспекторів праці - працівників апарату організаційних ланок Профспілки, визначених у Статуті, які у своїй діяльності керуються Типовим положенням про правову інспекцію праці профспілок, затвердженим постановою Президії ФПУ від 11.12.2012 № П-15-4.

[ Детальніше: Надання роз’яснення щодо заповнення Інформації про правозахисну роботу членських організацій ФПУ ]

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ ПРИСТУПАЄ ДО ПОВНОЦІННОЇ РОБОТИ

Віповідно до постанови КМ України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» утворено Державну службу України з питань праці шляхом злиття Державної інспекції з питань праці та Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки.         Кабінет Міністрів України 11 лютого 2015 року постановою № 96 затвердив Положення про Державну службу України з питань праці, яким визначив основні завдання, повноваження та права нового центрального органу виконавчої влади, що контролюватиме дотримання законодавства про працю.За наполяганням ФПУ до Положення про об’єднану Державну службу України з питань праці включено норми, що відповідають вимогам Конвенцій МОП № 81 і № 129 щодо безперешкодного доступу державних інспекторів праці до об’єктів перевірки, та які знайшли своє відображення у прийнятому нормативно-правовому акті.            Відповідно до Положення Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики. Держпраці реалізуватиме державну політику у сферах: промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття — в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.            Основними завданнями Держпраці визначено:         - реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;          -  здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на державному рівні;        - здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;        - організація та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері функціонування ринку природного газу в частині підтримання належного технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на об’єктах його видобутку та забезпечення безпечної і надійної експлуатації об’єктів Єдиної газотранспортної системи.            Також постановою КМ України від 11.02.2015 № 100 утворено як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної служби з питань праці шляхом реорганізації (злиття) територіальних органів Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки і Державної інспекції з питань праці. Установлено, що територіальні органи, які утворюються згідно з пунктом 1 цієї постанови, є правонаступниками територіальних органів Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки і Державної інспекції з питань праці, що реорганізуються; територіальні органи Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки і Державної інспекції з питань праці, що реорганізуються, продовжують виконувати свої повноваження до передачі таких повноважень територіальним органам Державної служби з питань праці.          Для організації співпраці наводимо Перелік територіальних органів Державної служби з питань праці, що утворюються (див. додаток до постанови КМ України від 11.02.2015 № 100).                                                          ПЕРЕЛІК територіальних органів Державної служби з питань праці, що утворюються Найменування територіального органу Держпраці, що утворюється Найменування територіальних органів Держгірпромнагляду та Держпраці, що реорганізуються Управління Держпраці у Вінницькій області Територіальне управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області Територіальна державна інспекція з питань праці у Вінницькій області Управління Держпраці у Волинській області Територіальне управління Держгірпромнагляду у Волинській області Територіальна державна інспекція з питань праці у Волинській області Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області Територіальне управління Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області Криворізьке гірничопромислове територіальне управління Держгірпромнагляду Територіальна державна інспекція з питань праці у Дніпропетровській області Головне управління Держпраці у Донецькій області Територіальне управління Держгірпромнагляду у Донецькій області Територіальна державна інспекція з питань праці у Донецькій області Управління Держпраці у Житомирській області Територіальне управління Держгірпромнагляду у Житомирській області Територіальна державна інспекція з питань праці у Житомирській області Управління Держпраці у Закарпатській області Територіальне управління Держгірпромнагляду у Закарпатській області Територіальна державна інспекція з питань праці у Закарпатській області Головне управління Держпраці у Запорізькій області Територіальне управління Держгірпромнагляду у Запорізькій області Територіальна державна інспекція з питань праці у Запорізькій області Управління Держпраці в Івано-Франківській області Територіальне управління Держгірпромнагляду в Івано-Франківській області Територіальна державна інспекція з питань праці в Івано-Франківській області Головне управління Держпраці у Київській області Територіальне управління Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві Територіальна державна інспекція з питань праці у Київській області Територіальна державна інспекція з питань праці у м. Києві Управління Держпраці у Кіровоградській області Територіальне управління Держгірпромнагляду у Кіровоградській області Територіальна державна інспекція з питань праці у Кіровоградській області Головне управління Держпраці у Луганській області Територіальне управління Держгірпромнагляду у Луганській області Територіальна державна інспекція з питань праці у Луганській області Головне управління Держпраці у Львівській області Територіальне управління Держгірпромнагляду у Львівській області Територіальна державна інспекція з питань праці у Львівській області Управління Держпраці у Миколаївській області Територіальне управління Держгірпромнагляду у Миколаївській області Територіальна державна інспекція з питань праці у Миколаївській області Головне управління Держпраці в Одеській області Територіальне управління Держгірпромнагляду в Одеській області Територіальна державна інспекція з питань праці в Одеській області Управління Держпраці у Полтавській області Територіальне управління Держгірпромнагляду у Полтавській області Територіальна державна інспекція з питань праці у Полтавській області Управління Держпраці у Рівненській області Територіальне управління Держгірпромнагляду у Рівненській області Територіальна державна інспекція з питань праці у Рівненській області Управління Держпраці у Сумській області Територіальне управління Держгірпромнагляду у Сумській області Територіальна державна інспекція з питань праці у Сумській області Управління Держпраці у Тернопільській області Територіальне управління Держгірпромнагляду у Тернопільській області Територіальна державна інспекція з питань праці у Тернопільській області Головне управління Держпраці у Харківській області Територіальне управління Держгірпромнагляду у Харківській області Територіальна державна інспекція з питань праці у Харківській області Головне управління Держпраці у Херсонській області Територіальне управління Держгірпромнагляду у Херсонській області Територіальне управління Держгірпромнагляду в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Територіальна державна інспекція з питань праці у Херсонській області Територіальна державна інспекція з питань праці в Автономній Республіці Крим Територіальна державна інспекція з питань праці у м. Севастополі Управління Держпраці у Хмельницькій області Територіальне управління Держгірпромнагляду у Хмельницькій області Територіальна державна інспекція з питань праці у Хмельницькій області Управління Держпраці у Черкаській області Територіальне управління Держгірпромнагляду у Черкаській області Територіальна державна інспекція з питань праці у Черкаській області Управління Держпраці у Чернівецькій області Територіальне управління Держгірпромнагляду у Чернівецькій області Територіальна державна інспекція з питань праці у Чернівецькій області Управління Держпраці у Чернігівській області Територіальне управління Держгірпромнагляду у Чернігівській області Територіальна державна інспекція з питань праці у Чернігівській області   Найближчим часом буде проведено робочі консультації керівництва ФПУ, членських організацій та Держпраці з питань налагодження конструктивного співробітництва на центральному, галузевому та регіональному рівнях, ефективного поєднання державного нагляду і громадського контролю профспілок в інтересах захисту людини праці, укладення перспективної угоди про співробітництво.   Департамент правового захисту апарату ФПУ