«Запитання - відповіді»

1. Чи з усього фонду оплати праці здійснюються відрахування  коштів підприємствами, установами, організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу?   Відповідно до Інструкції зі статистики заробітної праці, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 № 5, для оцінки розміру заробітної плати найманих працівників застосовується показник фонду оплати праці. До фонду оплати праці включаються нарахування найманим працівникам у грошовій та натуральній формі (оцінені в грошовому вираженні) за відпрацьований та невідпрацьований час, який підлягає оплаті, або за виконану роботу незалежно від джерела фінансування цих виплат.

[ Детальніше: «Запитання - відповіді» ]

ІНФОРМАЦІЯ про здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю ФПУ та її членськими організаціями у 2012 році

  Відповідно до статті 259 Кодексу законів про працю України, статті 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про працю, зокрема, за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. Федерація профспілок України та її членські організації здійснюють свої повноваження громадського контролю на підставі законодавства України та згідно з планом основних напрямів діяльності.

[ Детальніше: ІНФОРМАЦІЯ про здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю ФПУ та її... ]

Запитання - відповіді

1. Між первинною профспілковою організацією та адміністрацією підприємства укладено колективний договір, в якому передбачено перерахування цій профорганізації коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу. На профспілковій конференції прийнято рішення про перейменування первинної профорганізації. Чи законно буде здійснювати перерахування вказаних коштів адміністрацією підприємства первинній профорганізації, яка змінила свою назву?  

[ Детальніше: Запитання - відповіді ]