Розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери у грудні 2013 року

      Розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці (табл. додається)    

Розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери у травні 2013 року

Розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці

[ Детальніше: Розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери у травні 2013 року ]

Оплата праці – реалії та перспективи

В даний час заробітна плата в структурі доходів населення є критично низькою (близько 42% у 2012 році замість гранично допустимих 65%), що не є мотивуючим чинником до високопродуктивної і якісної праці. В операційних витратах з реалізованої продукції (робіт, послуг) витрати на оплату праці у 2011 році склали 6,1%, що у 3-4 рази менше, ніж в європейських країнах.

[ Детальніше: Оплата праці – реалії та перспективи ]

Розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери у квітні 2013 року

Розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці

[ Детальніше: Розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери у квітні 2013 року ]

Ринок праці та шляхи його розвитку в 2013 році

За даними Державної служби статистики, у 2012 році чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років, у порівнянні з 2011 роком, збільшилася на 30,1 тис. осіб та становила 20,4 млн. осіб. Однак спад виробництва в другому півріччі 2012 року, зменшення кількості вільних робочих місць, збільшення попиту на кваліфіковану робочу силу, зростання майже в двічі чисельності працівників, що отримали попередження про майбутнє звільнення – призвели до погіршення ситуації на ринку праці. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, за друге півріччя виріс 0,2% і в цілому за рік склав 7,5% проти 7,9% в 2011 році. З зареєстрованих службою зайнятості в 2012 році безробітних більше половини склали жінки, понад 40% - молодь віком до 35 років, кожен третій безробітний належав до осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштування. Майже кожний другий зареєстрований безробітний був сільським мешканцем. Найнижчий рівень безробіття спостерігався у місті Києві (5,5%), Одеській області (5,8%), в АР Крим (5,8%) та місті Севастополі (5,9%), а найвищий у Житомирській області (9,7%), Рівненській, Тернопільській та Чернігівській областях - 9,8%. Рівень зайнятості серед населення працездатного віку (від 15 до 70 років) зріс до 59,7% (59,2% у 2011р.). Зростання цього показнику спостерігалося серед міського населення а в сільській місцевості він знизився на 0,3% проте був вищим, ніж в міських поселеннях та в цілому по країні. Рівня зайнятості зріс в усіх регіонах країни. Найвищий рівень зайнятості спостерігався у містах Києві (64,5%) та Севастополі (62,2%), в АР Крим (62,1%), а найнижчий - в Івано-Франківській області (54,1%). Кількість вакансій в кінці 2012 року скоротилася майже в двічі від попереднього періоду, а в березні поточного року становила 59 тисяч, один з самих низьких показників. Кожна четверта вакансія, що пропонується - з мінімальним розміром оплати праці. Попит на висококваліфіковану робочу силу майже в 10 разів перевищував попит на некваліфіковану робочу силу. Середньооблікова кількість штатних працівників продовжує скорочуватися (за 2012 рік на 219 тисяч осіб) та в лютому 2013 року становила 10,2 млн. Скорочення чисельності працюючих спостерігалося в усіх регіонах України. Станом на 1 березня 2013 року кількість зареєстрованих безробітних становила 589,1 тис. осіб. В грудні службою зайнятості України були отримані списки на працівників, які попереджені про майбутнє звільнення майже на 300 тисяч осіб. Така ж тенденція зберігається і в цілому в світі. Число безробітних людей в 2013 році збільшиться на 5,1 мільйона осіб та досягне рівня 202 млн., ще на 3 мільйони збільшиться число безробітних в 2014 році, прогнозує Міжнародна організація праці (МОП). Зростає безробіття і серед молоді. Приблизно 73,8 мільйони або 12% молодих людей залишаються без роботи. Очікується. що в 2014 році цей показник може зрости ще на 500 тисяч осіб. В лютому 2013 року рівень безробіття в евро зоні становив 12%. Не мали роботу 19 мільйонів громадян у евро зоні та 26,3 мільйони громадян Європейського Союзу (ЕС-27). Найнижчий рівень безробіття був зареєстрований в Австрії - 4,8%, Німеччині – 5,4%, Люксембурзі – 5,5%, Нідерландах – 6,2%. Найвищий рівень безробіття зареєстрований у Греції – 26,4%, Іспанії – 26,3% та Португалії – 17,5. В останніх двох країнах працює багато трудових мігрантів з України (по різним оцінкам майже 360 тисяч осіб). Для забезпечення регулювання ринку праці та соціального захисту громадян на випадок безробіття, в 2012 році ВРУ прийняті Закони України «Про зайнятість населення», «Про професійний розвиток працівника», «Про стимулювання інвестиційної діяльності в пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», «Про соціальний діалог». Кабінет Міністрів України схвалив 30.05.2011 року Концепцію державної міграційної політики, завершується розробка проекту Закону України «Про зовнішню трудову міграцію». 15.10 2012 прийнята Постанова КМУ № 1008, якою схвалена Державна програма сприяння зайнятості населення і стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року. Прийнятий Закон України «Про зайнятість населення», що набув чинності з 1 січня 2013 року, містить статті 36-40 Закону, які регулюють діяльність приватних кадрових агентств, що дозволяє Україні розпочати підготовку до ратифікації Конвенцію МОП №181 про приватні агентства зайнятості. Для ратифікації Конвенцію МОП №88 про організацію служби зайнятості необхідно найближчим часом вирішити питання забезпечення утримання Державної служби зайнятості України та її територіальних органів за рахунок коштів Державного бюджету. Для забезпечення збалансування ринку праці та ринку освітніх послуг: ВРУ прийняла 20.11.2012 року Закон України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових. науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів». КМУ затвердив План організації виконання цього Закону, якими передбачено затвердити Порядок формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових. науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів. Законопроект (реєстр. № 9625) «Про систему професійних кваліфікацій» прийнятий ВРУ в першому читанні та готується до другого читання. Подальша імплементація Закон України «Про зайнятість населення». уповільнюється не створенням Державної служби зайнятості України (що вперше отримав статус центрального органу і на який Указом президента України покладено реалізацію державної політики в сфері зайнятості та трудової міграції), неприйняттям Кабінетом Міністрів України, Міністерством соціальної політики та іншими ЦОВВ відповідних нормативно – правових актів. ЦОВВ вкрай незадовільно виконується План організації підготовки проектів актів. необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 3 жовтня 2012 року. Станом на 1.04.2013 року КМУ з 18 внесених відповідно до цього плану нормативно-правових актів КМУ прийнято 6. 1. Постанова КМУ № 175 від 20 березня 2013 року «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру». 2. Постанова КМУ № 198 від 20 березня 2013 року «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу». 3. Постанова КМУ № 207 від 20 березня 2013 року «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці». 4. Постанова КМУ № 153 від 13 березня 2013 року «Про затвердження Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 5. Постанова КМУ № від 17.04.2013 року «Про затвердження Порядку видачі , продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства». 6. Постанова КМУ № від 15.04.2013 року «Про затвердження Порядку формування та використання резерву коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття». Ще 2 Порядку схвалених на засіданні КМУ від 17 квітня 2013 року, знаходяться в стадії реєстрації. У зв’язку з невизначеністю термінів розгляду КМУ решти нормативно-правових актів здійснення активних дій щодо впровадження та роз’яснення норм статей Закону України «Про зайнятість населення» безпідставно зволікається та унеможливлює внесення пропозицій та змін для удосконалення законодавчої бази. Реалізація заходів програми сприяння зайнятості населення і стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року дозволить збільшити чисельність занятого населення до 21,4 млн. людей, з яких рівень офіційно працюючих складе не менше 17 млн. осіб, а рівень зайнятості збільшиться до 64,8%. Це дасть можливість зменшити рівень безробіття, розрахований за методологією Міжнародної організації праці до рівня 6,3%, а кількість нових високотехнологічних робочих місць може збільшитись майже на 6 млн. Департамент виробничої політики та колективно-договірного регулювання

Пропозиції профспілок щодо підходів до визначення розміру мінімальної заробітної плати

Пропонується визначати розмір мінімальної заробітної плати на 3 роки у 4 кроки:   1.Розмір мінімальної заробітної плати має відповідати розміру фактичного прожиткового мінімуму, розрахованого Мінсоцполітики, з урахуванням податку на доходи фізичних осіб. За попередніми розрахунками ФПУ розмір МЗП за таких умов має складати 1429 грн. 2.Розмір мінімальної заробітної плати з урахуванням єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб має відповідати фактичному прожитковому мінімуму, в складі якого вартість продуктів харчування повинна складати 40-45%. 3.Розмір мінімальної заробітної плати повинен включати сімейну складову, яка полягає у забезпеченні достатнього життєвого рівні сім’ї працівника (орієнтовно коефіцієнт сімейної складової має складати 1,25). 4.Розмір мінімальної заробітної плати повинен включати інвестиційну складову, яка полягає у забезпеченні накопичень з подальшим інвестуванням у житло, платні медичні та освітні послуги тощо.   Етапність таких кроків повинна визначатись динамікою прогнозних макропоказників, зокрема ростом або падінням ВВП. Розмір мінімальної заробітної плати не повинен виходити за межі 45-50% від середньої заробітної плати для забезпечення мотивації до кваліфікованої праці.      Департамент виробничої політики та колективно-договірного регулювання

Мінімальна заробітна плата - основний соціальний стандарт

Основна мета законодавчого встановлення мінімальної заробітної плати – забезпечення достатнього життєвого рівня, причому запровадження й підвищення рівня мінімальної заробітної плати є більш продуктивним методом боротьби з бідністю, аніж різнопланові форми соціальної допомоги. Мінімальна заробітна плата є також засобом захисту найманих працівників від невиправдано низької заробітної плати, а також підтримує стратегічну лінію на підвищення її розміру до рівня, який забезпечує розширене відтворення робочої сили, професійну працездатність та розвиток людського капіталу.

[ Детальніше: Мінімальна заробітна плата - основний соціальний стандарт ]