ПРОЕКТ ПОРЯДОКУ участі у проведенні і фінансуванні Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони праці

      Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за участю фахівців департаменту охорони праці ФПУ підготовлено проект Порядку участі у проведенні і фінансуванні Фондом навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони праці, який планується внести на чергове засідання правління Фонду.                                                                                                                                                        

  

  

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ

участі у проведенні і фінансуванні Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони праці

 

І. Загальні положення

 

            1.1. Цей Порядок визначає механізм участі у проведенні і фінансуванні Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) навчання і підвищення кваліфікації відповідних спеціалістів з питань охорони праці (далі – спеціалісти), які працюють на умовах трудового договору (контракту) в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади та їх територіальних органах, місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від їх форм власності та господарювання, чи у фізичних осіб, які в межах трудових відносин використовують працю фізичних осіб (далі - страхувальники), та уповноважених представників застрахованих осіб (профспілок), які вирішують питання охорони праці і які працюють на умовах трудового договору (контракту) (далі – уповноважені представники).

            1.2. Фонд здійснює фінансування навчання з питань охорони праці спеціалістів за заявками страхувальників та уповноважених представників.

            1.3. Навчання з питань охорони праці спеціалістів за кошти Фонду проводиться за навчальним курсом в межах загальних питань охорони праці (законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки) у відповідності до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511(зі змінами) (далі – Типове положення).

           

ІІ. Порядок організації фінансування навчання з питань охорони праці

 

            2.1. Організація фінансування навчання з питань охорони праці спеціалістів здійснюється виконавчою дирекцією Фонду, управліннями та відділеннями виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - робочі органи виконавчої дирекції Фонду) за рахунок коштів, передбачених на ці цілі у бюджеті Фонду.

            2.2. Навчання з питань охорони праці спеціалістів  за  кошти  Фонду  проводиться у навчальних  закладах або іншими субєктами господарювання, які в установленому Типовим положенням порядку проводять навчання з питань охорони праці (далі – навчальний заклад), визначених виконавчою дирекцією Фонду або її робочими органами, шляхом закупівлі послуг відповідно до законодавства України, що регулює питання державних закупівель. 

            2.3. Організація навчального процесу (матеріально-технічне забезпечення, формування навчальних груп, розробка навчально-тематичних планів і програм, форм навчальної документації та порядок їх ведення тощо) здійснюється навчальними закладами відповідно до Закону України «Про освіту», Типового положення та інших актів законодавства.

            Розроблені навчальними закладами тематичні плани і програми навчання, за якими здійснюватиметься навчання з питань охорони праці спеціалістів за кошти Фонду, погоджуються з виконавчою дирекцією Фонду або її робочими органами та Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі – Держгірпромнагляд) або її територіальними органами, а для представників профспілок – Федерацією профспілок України або територіальними чи галузевими об’єднаннями організацій профспілок. 

            2.4. Для проведення за кошти Фонду навчання з питань охорони праці  міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, об’єднання профспілок, які мають статус всеукраїнських, звертаються до виконавчої дирекції Фонду, а усі інші страхувальники та уповноважені представники - до її робочого органу, та надають наступні документи:

            оригінал письмового звернення за підписом керівника страхувальника або керівника уповноважених представників застрахованих осіб (профспілка) на ім'я керівника виконавчої дирекції Фонду або її робочого органу щодо необхідної кількості відповідних спеціалістів для проходження навчання з питань охорони праці у наступному році. Надається до 15 вересня поточного року;

            копію розпорядчого документа про призначення спеціаліста, який потребує проходження навчання, на відповідну посаду чи включення його до складу комісії з перевірки знань, або іншого документа, який засвідчує виконання спеціалістом певних обов’язків з охорони праці. Надається під час формування навчальних груп для проходження навчання у визначених навчальних закладах.

            2.5. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду на підставі документів, наданих страхувальниками або уповноваженими представниками відповідно до пункту 2.4. цього Порядку, визначають потребу у навчанні з питань охорони праці спеціалістів та до 1 жовтня поточного року надають виконавчій дирекції Фонду пропозиції щодо кількості осіб, які потребують навчання у наступному році.

            2.6. Виконавча дирекція Фонду на підставі пропозицій щодо кількості осіб, які потребують навчання, наданих робочими органами виконавчої дирекції Фонду, міністерствами, іншими центральними органами  виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та об'єднаннями профспілок, готує пропозиції щодо включення навчання з питань охорони праці спеціалістів до заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі – Заходи з профілактики нещасних випадків) на відповідний рік, які затверджуються постановою правління Фонду.

            2.7. Виконавча дирекція Фонду та робочі органи виконавчої дирекції Фонду при укладенні договору з навчальним закладом визначають порядок та спосіб оповіщення страхувальника або уповноважених представників про осіб, яких включено до складу навчальних груп.

 

            ІІІ. Порядок проведення фінансування навчання з питань охорони праці

 

            Забезпечення Фондом фінансування навчання з питань охорони праці спеціалістів здійснюється за рахунок коштів Фонду та в межах загальних витрат Фонду на фінансування профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці, передбачене статтями 1, 22 та 25 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".