Постійна Комісія з питань охорони праці та здоров’я Ради ФПУ позитивно оцінила роботу членських організацій і апарату ФПУ з виконання рішень Ради ФПУ

             ОХ125 червня 2014 року відбулося чергове засідання Постійної Комісії  з питань охорони праці та здоров’я Ради ФПУ.

             На засіданні Комісії, яким керував її Голова – Тесленко С.А. з основною доповіддю виступив заступник Голови ФПУ Українець С.Я.

         Він наголосив, що членські організації ФПУ і департамент охорони праці апарату ФПУ провели значну роботу з виконання рішень постанови Ради ФПУ від 12.12.2012. № Р-6-3 «Про завдання профспілкових організацій щодо забезпечення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства» (далі – постанова № Р-6-3) і сьогодні нам не соромно представити ці здобутки на розгляд Ради і всієї профспілкової спільноти.

         Всі пункти зазначеної постанови виконані. Профспілки домоглися ратифікації Верховною Радою України 5-ти основоположних Конвенцій МОП у у сфері трудового законодавства та охорони праці (139, 155, 161, 174 і 176, що було передбачено Генеральною угодою на 2010-2012 роки.), зміцнивши тим самим національне правове поле у цій сфері. Законопроекти про ратифікацію зазначених Конвенцій активно обговорювались на засіданнях СПО профспілок, НТСЕР.

         У нинішній складній соціально-економічній ситуації в державі, профспілкам  вдалося зберегти технічну інспекцію праці профспілок та значно посилити обсяги проведення кваліфікованого громадського контролю за виконанням роботодавцями законодавства про працю та охорону праці   за рахунок проведення спільно з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання України відповідного масового навчання профспілкового активу (у 2013 році – близько 5 тис. чол., у поточному році планується провести навчання ще для 4 тис. профспілкових активістів) Крім представників профспілок, в минулому році зазначений Фонд забезпечив організацію і фінансування навчання з охорони праці більше 10 тис представників трудових колективів та органів місцевої влади.

         Прямий позитивний результат цієї важливої роботи - зменшення за останні 2 роки питомої ваги нещасних випадків на виробництві з найпоширеніших організаційних причин на 10%, а випадків із смертельним наслідком – на 15%

         Одним із найвагоміших результатів спільної роботи сторін соціального діалогу стало затвердження в минулому році Законом України Загальнодержавної соціальної програми поліпшення безпеки та гігієни праці на виробництві, в якій враховані більшість наданих профспілками пропозицій.

         Протягом 2013 і першу половину 2014 років представники членських організацій та апарату ФПУ брали активну участь і домагалися позитивних рішень у сфері трудового законодавства та охорони праці і здоров’я на:

– громадських обговореннях цих питань у робочих групах, наприклад, Комітетських слухань, національних доповідей про виконання Європейської соціальної Хартії (переглянутої);

– слуханнях у Комітетах Верховної Ради України;

– засіданнях Правління Фонду, колегій Держгірпромнагляду, виїзних інформаційних акцій та  прес-турів;

Вагомим результатом  роботи ФПУ стало прийняття Верховною Радою України у першому читанні розробленого та ініційованого нею через народних депутатів законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо попередження виникнення професійних захворювань у працівників» (рег. № 2323 від 16.02.2013 р.), яким,зокрема, вносяться істотні зміни до  ст. 7 Закону України «Про охорону праці» щодо безоплатного забезпечення працівників молоком та газованою водою.

Департаментом охорони праці проведена важлива  робота з:

– опрацювання проекту нової Гігієнічної класифікації праці;

– видання трьох спеціалізованих випусків у серії «Бібліотечка голови профкому»;

– підготовки інформаційно-аналітичної профспілкової доповіді «Травматизм на виробництві. Національний профіль протягом 2009-2013 років рівні та проблеми», про яку доповів учасникам засідання Комісії керівник департаменту охорони праці ФПУ Андрієвський Ю.З.

Скорочений варіант цієї доповіді підготовлено і роздано всім членам Ради ФПУ, а також розміщено разом з матеріалами щодо загальної характеристики травматизму на виробництві на сайті ФПУ.

Члени комісії взяли активну участь в обговоренні основної доповіді і підготовленої департаментом охорони праці зазначеної інформаційно-аналітичної доповіді.

Виступили і внесли ряд пропозицій щодо подальшої роботи і проекту рішення Зосіменко І.М - голова Полтавської обласної організації профспілки працівників нафтової і газової промисловості, Козлова Л.Г. - голова Кіровоградської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я, Кочубей В.Г. - голова Черкаської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я, Маціяшко В.А. – заступник керівника департаменту охорони праці ФПУ, Стовбун А.І. – головний спеціаліст-довірений лікар цього департаменту.

Голова Комісі Тесленко С.А.  у своєму підсумковому виступі  дав позитивну оцінку проведеній роботі з виконання рішення Ради та якості підготовлених на засідання матеріалів, а також висловив деякі критичні зауваження.  

Комісія прийняла рішення з розглянутих питань і зокрема  порекомендувала територіальним об’єднанням профспілок вжити заходів для забезпечення повного фінансування утримання технічних інспекторів праці, як професійну кадрову основу виконання конституційного обов’язку профспілок щодо захисту трудових прав працюючих у сфері праці та охорони праці, кваліфікованого громадського контролю за додержанням роботодавцями трудового законодавства та законодавства про охорону праці.                .

Секретар Комісії  Стовбун А.І.   

ОХ