Технічна інспекція праці ФПУ на захисті трудових прав членів профспілок

imagesТільки за наявності відповідних кваліфікованих кадрів можна розраховувати на посилення впливу профспілок на стан умов і безпеку праці, ефективне застосування ними повноважень, прав передбачених законодавством про охорону праці, з метою належного захисту інтересів працівників у сфері трудових відносин.

Станом на 01.01.2014 в Україні працює 130 технічних інспекторів праці профспілок, в тому числі: 29 в апаратах профоб’єднань, 4 –  в апараті ФПУ і 97 - в галузевих профспілках.

Найбільша їх кількість у Донецькій області – 39.  В Луганській – 21, Дніпропетровській – 11, у м. Києві – 7 , а в таких областях як Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Черкаська та Чернігівська - по одному технічному інспектору праці.

 

         Аналіз звітів за формою ТІ-2, поданих технічними інспекторами членських організацій, свідчить про те, що у 2013  році у порівнянні з 2012 роком підвищено основні показники їх роботи спільно з іншими представниками профспілок з охорони праці. Зокрема, збільшено кількість перевірок підприємств або їх окремих підрозділів з  6484 у минулому році до 9086 у 2013 році  (на 40%). На 11 відсотків збільшилась кількість подань роботодавцям за результатами перевірок (5472 проти  4879 з яких 91%  вирішено позитивно.

         На розгляд колегіальних профспілкових органів підготовлено і внесено 7306 питань з охорони праці, що на 15% більше ніж у 2012 році.

         Згідно ст. 21 Закону України «Про охорону праці» технічні інспектори праці та інші відповідні представники профспілок взяли участь у прийманні в експлуатацію 1019 нових і реконструйованих виробничих об’єктів, з яких 52 не було прийнято через порушення вимог з охорони праці.

         Майже на 13613 підприємствах профспілкові інспектори брали участь у формуванні та укладанні колективних договорів і угод. На 24532 підприємствах перевірялися знання посадових осіб та працівників нормативно-правових актів  з охорони праці. Надано допомогу 31 тис. первинним профспілковим організаціям у проведенні навчання профспілкового активу з цих питань.

         Одним з головних напрямів роботи штатних і громадських профспілкових інспекторів є розгляд звернень членів профспілок. За 2013 рік розглянуто 9042 звернення (у 2012 –році 8625) з різних питань безпеки і умов праці, розслідування нещасних випадків, профзахворювань, з яких практично 90% були вирішені позитивно.

         При необхідності, технічні інспектори праці брали участь в судових засіданнях для захисту прав потерпілих працівників.

Так, Київською міською профспілкою працівників ЖКГ та сфери послуг  виграно довготривалу судову справу щодо відшкодування витрат, пов’язаних із травмою на виробництві працівнику житлово-комунальної організації РЕО-5 Билим Т.Б. (Святошинський р-н).

Федерацією професійних спілок Черкаської області у поточному році 2 рази здійснювалось представництво та захист інтересів членів профспілки у судах першої інстанції та апеляційному суді. рішення цих судів прийняті на користь потерпілих.

         Технічні інспектори праці разом з іншими представниками профспілок у 2013 році:

         - брали участь у проведенні нарад з охорони праці, спільних засідань колегіальних профорганів, місцевих і центральних органів виконавчої влади, робочих органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків з нагальних питань охорони праці;

         - організовували галузеві, регіональні семінари за участю усіх зацікавлених сторін, з метою привернення уваги до актуальних проблем з охорони праці, підвищення рівня знань та поінформованості громадськості.

         Важливе значення мали заходи, які здійснювалися у рамках відзначення Всесвітнього дня охорони праці, девіз якого у 2013 році за рекомендацією Міжнародної організації праці – „Запобігання професійним захворюванням”.

         Результати цієї акції висвітлені в районних, обласних та центральних засобах масової інформації.

         Силами громадських інспекторів (штатних і не штатних) профспілки  реалізують свою основну функцію – захист прав членів профспілок у сфері праці  та охорони  праці.

Для прикладу - у минулому році за участю технічних інспекторів праці Укрвуглепрофспілки у 9 випадках було знято безпідставне звинувачення потерпілих а у 12 - відхилено наміри не пов’язати нещасні випадки з виробництвом.

Так, після усного звернення  потерпілого з шахти «Південнодонбаська №3» Бібіка А.В., технічним інспектором праці Донецької об’єднаної територіальної організації профспілок Молофиєнко В.В. зроблено подання на ім'я директора цієї шахти з вимогою зняти необґрунтовані звинувачення з потерпілого. Основною причиною нещасного випадку, що стався 25.01.2013р. у III-ю зміну з Бібіком О.В., стала незадовільна організація робіт з ремонту устаткування та їх поєднання з доставкою матеріалів по конвеєрному ходку пласта С11 (а не знаходження потерпілого у небезпечній зоні). З потерпілого була знята провина за цей нещасний випадок.

Технічними інспекторами профспілки працівників агропромислового комплексу України у 3 випадках було знято безпідставне звинувачення потерпілого, у 1 випадку було відхилено наміри не пов’язати випадок з виробництвом та інші.

         Представники профспілок спільно з органами державного нагляду за охороною праці у 2013 році взяли участь у 3525 перевірках підприємств. При цьому призупинено роботу 2657 устаткувань 547 дільниць, 1 підприємства. Результативність роботи була б ще більшою, якби всі членські організації ФПУ відповідально ставилися до питання охорони праці, виконання рішень з’їзду ФПУ, постанов Ради  та Президії ФПУ.

За 2013 рік організовано і проведено за кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання та перевірку знань з питань охорони праці більше 5 тисяч профспілкових активістів. Крім цього, в минулому році Фонд забезпечив організацію і фінансування навчання з охорони праці більше      10 тис представників трудових колективів та органів місцевої влади.

Результатом цієї спільної роботи є зниження на 10% у 2013 р. у порівнянні з 2012  кількості нещасних випадків  на виробництві  з організаційних причин, а із смертельним наслідком – на 15%, розширення участі представників профспілок з охорони праці в розслідуванні нещасних випадків на виробництві. Завдяки їх активній позиції знято безпідставні звинувачення потерпілих у 296  випадках, а  у 183 випадках – домоглися прийняття рішення про зв’язок цих випадків з виробництвом та виплату потерпілим належних відшкодувань.

 

 

                                                 Департамент охорони праці апарату ФПУ