Навчання профактиву з питань охорони праці для кваліфікованого захисту працівників у сфері безпеки і гігієни праці.

1Пріоритетними завданнями ФПУ на 2013-2014 роки визначено посилення громадського контролю профспілок за дотриманням  законодавства про охорону праці, зміцнення технічної інспекції праці.

Для об’єктивного та кваліфікованого здійснення профспілками громадського контролю необхідно забезпечити якісне навчання з питань охорони праці на всіх рівнях профспілкового руху.

З 22 вересня по 3 жовтня 2014 року на базі Академії праці, соціальних відносин та туризму департаментом охорони праці ФПУ організовано та проведено двотижневий семінар - навчання та перевірку знань з питань охорони праці технічних інспекторів праці всеукраїнських профспілок, інших представників профспілок з питань охорони праці обласного та республіканського рівнів.

Учасників семінару під час його відкриття привітав заступник голови ФПУ Сергій Українець. У своєму виступі С.Я. Українець підкреслив, що в сучасних умовах, коли необґрунтовано обмежено здійснення державного нагляду, нам необхідно посилити громадський контроль з метою захисту прав членів профспілок на безпечні умови праці, збереження їх життя та здоров’я.

В ході навчання слухачі опрацювали, зокрема, такі теми:

- національні та міжнародні норми у сфері безпеки та гігієни праці;

– оцінка стану охорони праці на виробництві при здійсненні громадського контролю;

– розрахунок рівня безпеки праці на робочих місцях;

– застосування економічних методів до створення безпечних умов праці;

– розрахунки витрат на заходи з охорони праці та витрат, завданих порушенням вимог охорони праці;

– методика оцінки економічних втрат від нещасного випадку на виробництві;

– створення системи управління охороною праці та професійними ризиками на підприємстві;

       практика створення та функціонування у профспілкових організаціях структурних ланок технічної або громадської інспекції праці профспілки, форми та методи їх роботи;

       проведення інспекції представниками профспілок з питань охорони праці та практика складання документів за її результатами  та інші.

       практика вирішення трудових спорів тощо.

Високий рівень викладання дисциплін з охорони праці забезпечили фахівці Держгірпромнагляду, Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці, Міжнародного інституту менеджменту, Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України, експертно-технічних центрів Держгірпромнагляду, керівники та фахівці департаментів охорони праці, виробничої політики та колективно- договірного регулювання апарату ФПУ, досвідчені технічні інспекторі праці членських організацій ФПУ тощо.

Характерною особливістю програми навчання було те, що практичні заняття, семінар-тренінги займали 50% від всього обсягу дисциплін з питань охорони праці. Організовано виїзні практичні заняття на підприємствах, під час яких проводились тренінги щодо оцінки стану охорони праці, розрахунки рівнів безпеки праці на робочих місцях, практичні аспекти здійснення представниками профспілок перевірки стану безпеки праці та практика складання документів за її результатами  тощо.

Федерація профспілок України висловлює щиру вдячність за допомогу відвідування підприємства ДП «Антонов» Президенту-Генеральному конструктору, академіку Національної академії наук України Ківі Д.С., Голові профспілкової організації ДП «Антонов» Гуска В.П., Голові Всеукраїнської профспілки авіабудівників України Жугаєвичу Я.В., головному технічному інспектору праці цієї профспілки Ліщинському С.М.

Слухачі ознайомилися  з підприємством ДП «Антонов», яке традиційно має високі показники безпеки виробництва, не дивлячись на сучасні складні політичні та соціально-економічні труднощі. Це є результатом того, що керівники підприємства, служба охорони праці спільно з профспілковою організацією приділяють питанням охорони праці значну увагу, передусім – попередженню виробничого травматизму та профзахворювань.

Також слухачі ознайомилися з виробничою діяльністю підприємства та організацією управління охороною праці, розглянули й обговорили, яким чином здійснюється громадський контроль за рівнем безпеки на робочих місцях та захисту працівників, ознайомилися з досвідом та методами роботи громадських інспекторів праці та комісії з питань охорони праці профкому ДП «Антонов».

3 жовтня за результатами перевірки знань з питань охорони праці групі технічних інспекторів праці та іншим представникам профспілок  вручено відповідні посвідчення.

У ході семінару більшість слухачів висловлювали пропозицію про створення Головного навчально-методичного центру з питань охорони праці ФПУ для координації проведення цього навчання на регіональному і галузевих рівнях, на рівні первинних профспілкових організацій, надання кваліфікованої допомоги, консультацій, здійснення заходів щодо його вдосконалення, впровадження сучасних європейських методик тощо.

Попереду велика робота, яку необхідно проводити разом з членськими організаціями ФПУ і всіма членами профспілок для практичного втілення набутих знань заради справи захисту прав працівників на безпечні і здорові умови праці.  

 

Департамент охорони праці апарату ФПУ

2 3 4 5