УЗГОДЖЕНО ПРОПОЗИЦІЇ ПРОФСПІЛОК ДО ПРОЕКТУ ВАЖЛИВОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТУ

imag28 жовтня 2014 року в Міністерстві охорони здоров'я України відбулась робоча зустріч групи фахівців Міністерства охорони здоров'я України, ДП «Інститут медицини праці» Академії медичних наук України, профпатологічної служби Міністерства охорони здоров'я України та фахівців відділу охорони здоров'я департаменту охорони праці апарату ФПУ.

Засідання відбулося з метою узгодження та врахування пропозицій та зауважень Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про удосконалення надання профпатологічної допомоги працівникам певних категорій в Україні».

 

Зазначений проект наказу, вперше у національному законодавстві, передбачає унормування принципів роботи закладів промислової медицини, профпатологічної служби. Зокрема, проектом затверджуюється низка типових положень, таких як Положення про медико-санітарну частину, про пункт охорони здоров'я на підприємстві, про лікаря цехової лікарської дільниці. У зазначених положеннях передбачено створення відповідних лікарських дільниць, пунктів здоров'я, медико-санітарних частин на підприємствах.

Створення таких закладів промислової медицини, унормування їх діяльності повністю відповідає вимогам ФПУ, з якими вона неодноразово зверталась до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України, інших центральних органів виконавчої влади, в тому числі при розробці урядових програм, проектів законів України щодо реформування системи охорони здоров'я та охорони праці. Вимоги щодо створення закладів промислової медицини, унормування їх діяльності вносились профспілковою стороною у низку Генеральних угод, але тривалий час не виконувались. І ось зараз лід зрушився.

До зазначеного проекту наказу СПО профспілок запропонував внести значну кількість змін та доповнень, з метою вирішення проблемних питань, що не достатньо врегульовані у проекті.

Під час тривалих дискусій учасники робочої зустрічі виявили високопрофесійне ставлення до важливості зазначеного проекту та досягли згоди щодо урахування профспілкових пропозицій до проекту. В найближчий час нова редакція проекту наказу, з урахуванням профспілкових пропозицій буде надана для розгляду та погодження СПО об'єднань профспілок.

Необхідно зазначити, що активну участь в опрацюванні зазначеного проекту та формуванні пропозицій до нього взяли фахівці Профспілки працівників охорони здоров'я України.

 

                                                             Департамент охорони праці апарату ФПУ