Інформаційна довідка щодо фінансування Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання з питань охорони праці представників профспілок у 2013 році

Інформаційна довідка

щодо навчання з питань охорони праці представників профспілок у 2013 році та участь у його фінансуванні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

 

 

Постановою Правління Фонду від 25.12.2012 № 51 прийнято Заходи з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2013-2014 роки, які здійснюються за рахунок коштів Фонду.

За ініціативи ФПУ в їх склад увійшли заходи щодо проведення навчання технічних інспекторів праці та інших представників профспілок з питань охорони праці, в тому числі:

- для проходження чергового навчання з питань охорони праці  представників профспілок в кількості 15 тис 300 осіб (терміном – один тиждень);

- з питань надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків в кількості 5000 осіб (терміном від 1 до 3-х днів).

 

За зверненням виконавчої дирекції Фонду на цей час ФПУ проводить моніторинг проходження представниками профспілок відповідного навчання для уточнення їх кількості по регіонах, які потребують проходження навчання з питань охорони праці за кошти Фонду у 2013 році.

Направлено звернення до членських організацій ФПУ (додається) та організацій профспілок, які входять до СПО, про проведення відповідного моніторингу та надання інформації.

Однак виникла низька питань, на які необхідно було додаткове роз’яснення Фонду щодо організації відповідного навчання для представників профспілок, а саме:

         -  майже всі представники профспілок з питань охорони праці на районному (міському) та виробничому рівнях виконують свої функції на громадських засадах, тому відрядження працівника на тижневий термін  є проблематичним в зв’язку з їх відривом від виробничого процесу:

         - не кожна профспілкова організація має можливість повністю профінансувати витрати на добові, проживання та проїзд для свого представника, який буде направлятись на навчання в інші регіони;

-  не визначення Фондом  на цей час чіткого механізму організації та проведення відповідного навчання у регіонах, відсутності цієї інформації у регіональних відділеннях виконавчої дирекції Фонду,

-  відсутня інформації про початок цього навчання або етапи його проведення;

- не затверджено новий Порядок  участі у проведенні і фінансуванні Фондом навчання з питань охорони праці.

За ініціативи ФПУ для узгодження цих питань були проведені робочі наради з Виконавчою дирекцією Фонду, за результатами якої були досягнуті домовленості щодо проведення відповідного навчання  за місцем розташування відповідних профоб’єднань або організацій профспілок.

Місце проведення навчання може бути обрано за заявкою  профспілок. Також перевага з обранням навчальних закладів Фондом для проведення цього навчання може бути надана навчально-методичним центрам територіальних профоб’єднань ФПУ.

До цього часу участь Фонду у фінансуванні навчання  відповідних  спеціалістів  з  питань  охорони праці  визначена статтею 25 Закону і регламентується відповідним Положенням, затвердженим постановою правління Фонду від 01.11.2001 № 40 (далі – Положення). Цим положенням визначено, що Фонд може фінансувати навчання з питань охорони праці тільки технічних інспекторів праці профспілок.

За пропозицією ФПУ Фонд розробив нову редакцію Порядку участі у проведенні і фінансуванні Фондом навчання з питань охорони праці, в якому визнає механізм проведення відповідного навчання і, зокрема, всіх уповноважених представників профспілок з питань охорони праці.

19 березня 2013 року відбулося засідання правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, на якому був затверджений цей Порядок та бюджет Фонду.

Зараз усім профоб’єднанням необхідно активізувати роботу щодо організації навчання представників профспілок з питань охорони праці, бути готовими для формування груп, на замовлення Фонду подавати заявки щодо персонального складу представників профспілок для участі у проведення відповідного навчання. Необхідну інформацію для проведення такого моніторингу Вам попередньо надано. 

Разом з цим ФПУ звернулась до виконавчої дирекції Фонду щодо обов’язкового включення до тендерних вимог та до переліку документів, які необхідно подати у тендерну комісію з процедури закупівлі Фондом послуг на проведення навчання представників профспілок з питань охорони праці, наступне:

Програми та тематичні плани навчання представників профспілок з питань охорони праці, розроблені відповідно до Типових програм і планів навчання, затверджених Постановою Президії ФПУ від  28.02.2013 № П-16-12, мають бути затверджені відповідним керівником навчального закладу та в обов’язковому порядку погоджені керівниками територіальних, галузевих профоб’єднань або  інших профспілок (замовниками відповідного навчання).

Крім того, комісія з перевірки знань представників профспілок з питань охорони праці має бути визначена розпорядженням керівника виборного профспілкового органу, що організовує (або замовляє) відповідне навчання, у складі не менше трьох осіб.

Членами комісії можуть бути профспілкові працівники (в тому числі представники вищого профспілкового органу та/або іншої профспілки, профоб’єднання), спеціалісти служб охорони праці різного рівня та органів державного нагляду за охороною праці, викладачі відповідних навчальних закладів, інші особи, які самі пройшли перевірку знань з цих питань. Головою комісії повинен бути профспілковий працівник.

До складу комісії з перевірки знань обов’язково включається представник відповідного органу Держгірпромнагляду (за погодженням).