Озброєні знаннями – ефективні в роботі

navchРада ФПУ 12.12.2012 прийняла постанову № Р-6-3 «Про завдання профспілкових організацій щодо забезпечення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства», в якій пріоритетним завданням Федерації профспілок України, її членських організацій на 2013–2014 роки визначено розгортання дієвого громадського контролю профспілок за дотриманням законодавства з охорони праці та масового навчання представників профспілок з питань охорони праці.

На виконання зазначеного рішення Ради Президія ФПУ 28.02.2013 прийняла постанову № П-16-12 «Про заходи щодо вдосконалення навчання представників профспілок з питань охорони праці».

З метою забезпечення  виконання цих рішень, ФПУ домоглася включення до Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2013-2014 роки, які здійснюються за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд), навчання з питань охорони праці близько 15 тис представників профспілок протягом 2013-2014 років (постанова правління  Фонду від 25.12.2012 № 51).

Для практичного здійснення цієї роботи за пропозицією ФПУ до Порядку участі у проведенні і фінансуванні Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони праці, який передбачав можливість проведення такого навчання лише технічних інспекторів праці профспілок,  було включено положення яке дозволяє проводити зазначене навчання всіх категорій уповноважених представників профспілок з питань охорони праці (Порядок затверджений постановою Правління Фонду від 19.03.2013 № 2, та  зареєстрований в Мін’юсті від 04.04.2013 за                      № 550/23082).

ФПУ та її членськими організаціями спільно з територіальними управліннями виконавчої дирекції Фонду починаючи з  березня 2013 року проведено масштабну роботу щодо підготовки і проведення цього навчання.

зокрема:

-   призначено відповідальних за координацію та методичний супровід підготовки і проведення відповідного навчання по регіонах та галузях;

- забезпечено підготовку узагальнених заявок первинних і територіальних організацій профспілок в розрізі регіонів щодо представників профспілок, що потребують навчання з питань охорони праці, які  надані відповідним регіональним управлінням виконавчої дирекції Фонду.

-   зформовано групи слухачів по регіонах, районах та містах;

-  визначено  навчальні центри, на базі яких пропонувалося проведення відповідного навчання з урахуванням місцезнаходження профорганізацій;

- проводився моніторинг проходження навчання представників профспілок в залежності від рівнів навчання.

Координацію і методичний супровід навчання з питань охорони праці представників профспілок на всіх етапах здійснював департамент охорони праці ФПУ. За цей час налагоджено конструктивну співпрацю з виконавчою дирекцією Фонду, навчально-методичними центрами профспілок щодо організаційно-методичного забезпечення та вирішення низки проблемних питань.

Всього, починаючи з 16 вересня 2013 р., в цьому році пройшли навчання з питань охорони праці близько 4,5 тис. представників профспілок  на базі 5 навчально-методичних центрів територіальних профоб’єднань ФПУ, Харківського соціально-економічного інституту, 9 експертно-технічних центрів Держгірпромнагляду та інших навчально-методичних центрів по всіх регіонах України, включаючи районні центри та міста.

За пропозицією ФПУ навчання було організовано таким чином, щоб максимально наблизити його до місця знаходження підприємств у містах та районних центрах відповідних областей.  За необхідності організовувалось виїзне та дистанційне навчання.

Представникам профспілок, які пройшли відповідне навчання та виявили задовільні результати при перевірці знань, видані посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці встановленого зразка, що надасть їм можливість здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства з охорони праці, та брати участь у:

-         розслідуваннях нещасних випадків на виробництві;

-          роботі комісії з охорони праці підприємства або виборного органу первинної профспілкової організації;

-          комісії з перевірки знань посадових осіб, інших працівників, представників профспілок.

Навчання представників профспілок з питань охорони праці за рахунок Фонду заплановано подовжити і у 2014 році.

Зважаючи на те, що організація навчання потребує постійної співпраці з підрозділами виконавчої дирекції Фонду, навчальними закладами, підготовки та надання відповідних документів, Членським організаціям ФПУ доцільно забезпечити завчасну інформаційну кампанію в обласних, районних і первинних організаціях профспілок, підібрати кандидатури та документально закріпити їх повноваження рішеннями відповідних виборних органів.

Для організації виїзного навчання бажано провести консультації з керівниками районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування на предмет допомоги у забезпеченні такого навчання необхідними приміщеннями, технічними засобами, профільними спеціалістами для висвітлення окремих тем, тощо.

 

 

Департамент охорони праці ФПУ