ДЕЛЕГАЦІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ ПАНЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ РАДИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК

1Делегація Федерації профспілок України на чолі із заступником Голови ФПУ Кондрюком Сергієм Михайловичем та завідувачем відділу охорони здоров'я  - довіреним лікарем апарату ФПУ Легковим В.А. у складі на запрошення Панєвропейської регіональної ради Міжнародної конфедерації профспілок перебувала 4 та 5 листопада 2014 р. у м. Брюссель (Королівство Бельгія) за програмою проведення семінару присвяченого екологічним та соціальним стандартам Європейського союзу (ЄС) та дотриманню зазначених стандартів міжнародними фінансовими установами під час виконання інвестиційних проектів у країнах, що не входять до ЄС (з акцентом на діяльність Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Семінар було організовано Панєвропейською регіональною радою (ПЄРР) у співпраці з профспілковим центром Бельгії (FGTB), профспілковими центрами Швеції LO та TCO та за участі Уряду Бельгії. Семінар проводився у приміщенні Міжнародної конфедерації профспілок за адресою м. Брюссель, просп. Короля Альберта ІІ, 5.

 

Зустріч профспілкових делегацій щодо обговорення нагальних питань соціального захисту та дотримання трудових прав працівників

Програма перебування передбачала до початку семінару участь у робочій зустрічі з керівництвом ПЄРР делегацій профспілкових об'єднань, що прибули з країн Східної Європи, зокрема, України, Білорусії, Грузії, Арменії. Зустріч проходила під головуванням виконавчого секретаря ПЄРР Григора Градєва та була присвячена нагальним проблемам європейського профспілкового руху.

Зокрема, обговорювались проблеми створення альтернативних профспілок, що не входять до профспілкових об'єднань у власних країнах, а також не підтримують загальноєвропейський профспілковий рух. Докладно були обговорені проблеми проведення соціального діалогу між профспілками, як представниками працівників та органами державної влади та роботодавцями.

 

Проблемні питання у виступах окремих делегацій

Заступник Голови ФПУ Кондрюк С.М. розповів учасникам зустрічі про принципи та механізми проведення соціального діалогу в Україні, наявні проблеми цієї роботи, механізми роботи Національної тристоронньої соціально-економічної ради. Окремо було зазначено про проекти програмних документів Уряду, які не враховують необхідності проведення соціального діалогу, а також наголошено, що в деяких запропонованих законопроектах взагалі ліквідовано законодавчий простір для проведення соціального діалогу з профспілками. Такі законодавчі ініціативи спрямовані на відсторонення профспілок та їх об'єднань від усіх сфер взаємодії з державою, припинення продуктивного діалогу з профспілками, особливо у сфері захисту трудових прав населення.

У виступах делегацій профспілок Арменії та Грузії головними темами були аналіз проведених у цих країнах реформ державної соціальної політики, принципів соціального діалогу, негативні зміни у ставленні органів державної влади до профспілок та їх законних вимог. Представники грузинських профспілок зазначали необхідність обміну досвідом, аналітичними даними щодо проведених реформ, особливо їх негативних наслідків, впливу на погіршення соціальних умов для працюючого населення, порушенню прав та державних гарантій для населення внаслідок прийняття нових законодавчих актів, всупереч протестам профспілок.

Під час зустрічі значну увагу було приділено взаємовідносинам національних профспілок та недержавних громадських організацій, що одночасно проводять роботу у сфері соціального забезпечення, захисту прав громадян. Зазначено, що такий діалог, на жаль, не носить системного характеру, розпорошує зусилля зазначених організацій, які мали б бути спрямовані на захист населення від негативного впливу кризисної фінансової ситуації, незважених соціальних реформ тощо.

Обговорювались також проблеми додержання державами-членами Міжнародної організації праці (МОП) належних процедур проведення соціального діалогу в межах окремих держав, приклади неповного дотримання вимог проведення тристороннього соціального договірного процесу згідно процедур МОП.

 

Підсумки зустрічі профспілкових делегацій

Під час підбиття підсумків зустрічі заступник Голови ФПУ Кондрюк С.М. запропонував присутнім провести спільні, відкриті для профспілкового загалу, доповіді фахівців профспілок Грузії в Україні та, за необхідністю, для інших національних профспілкових об’єднань, щодо профспілкового аналізу та досвіду проведених у Грузії соціальних реформ. Форма проведення можлива у вигляді низки семінарів, прес-конференції, присвячених зазначеним проблемам, зокрема, під час відзначення Всесвітнього дня захисту прав людини, а також подальше започаткування постійного модульного навчання представників профспілок за участи досвідчених фахівців профспілок Грузії, інших країн.

 

Робота делегації ФПУ на семінарі «Екологічні та соціальні стандарти Європейського союзу (ЄС) та дотримання зазначених стандартів міжнародними фінансовими установами під час виконання інвестиційних проектів у країнах, що не входять до складу ЄС»

Після завершення зазначеної зустрічі розпочався семінар, склад учасників збільшився, приєднались делегації профспілкових об'єднань Сербії, Македонії, Азербайджану, Албанії, Росії, Болгарії, Турції, Косово, фахівці Європейського інвестиційного банку.

На відкритті семінару виконавчий секретар ПЄРР Григор Градєв зазначив, що серед інших міжнародних фінансових організацій, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) частіше за інші банківські установи задіяний у альтернативному антикризовому механізмі в світі – інвестуванням у економіку різних країн, переважно у значущі інфраструктурні проекти в енергетичній, будівельній галузях, транспорті тощо.

Зазначений банк проводить важливу роботу щодо розробки концептуальних напрямів фінансової політики ЄС, підтримки економічного розвитку країн ЄС та поза межами ЄС, удосконалення соціальних та екологічних стандартів. Саме тому дотримання зазначених стандартів є однією із обов’язкових вимог інвестиційних проектів, що фінансуються ЄІБ, а порушення зазначених стандартів стають предметом розгляду з боку банку, з метою припинення фінансування установ, які їх припускаються при реалізації проектів банку ЄІБ.

 

Робота на семінарі за окремими темами, виступи фахівців ЄІБ

Після вступу слово було надано Бруно Верді та Олів’є Канцлову, фахівцям з інвестиційної стратегії та управління Європейського інвестиційного банку, який повідомив основні показники банку, який являється офіційною банківською установою Європейського союзу, в якості акціонерів-співзасновників банку – усі 28 держав-членів ЄС. У складі правління банку – міністри економіки країн ЄС та менеджери, яких безпосередньо призначають країни ЄС. ЄІБ за обсягами фінансів в декілька разів більший, ніж широко відомий Світовий Банк.

 

Основні показники та мета роботи банку

Банк є найбільшим кредитором у світі, з найвищим банківським рейтингом «ААА», має 30 регіональних представництв та інвестує одночасно у 160 проекти у країнах ЄС та поза межами ЄС, а щороку в середньому проводяться інвестиції у майже 400 різних проектів. Переважна більшість проектів реалізується в межах ЄС, 90% всіх інвестицій, та лише 10% в інших країнах, серед яких також і Україна.

Інвестиції спрямовані на розвиток країн-отримувачів коштів, крім того, другою метою інвестування є удосконалення власних соціальних та екологічних стандартів цих країн до рівня європейських стандартів в процесі реалізації проектів.

На сьогодні метою зазначеного банку стала розробка нової ефективної стратегії інвестування, та пов’язаними з цим змінами фінансової політики банку в цілому. Експерт не став замовчувати того, що ці питання викликають значні дискусії у банку та серед країн ЄС в цілому. Головне завдання банку сьогодні – постійно генерувати шляхом інвестицій довготривале зростання та розвиток економік країн-отримувачів коштів.

Діяльність банку позитивно впливає на ринок праці в ЄС, це неодноразово було підтверджено незалежними дослідженнями. Банк інвестує довготривалі проекти, що реалізуються із залученням значних трудових ресурсів. Реалізація проектів може тривати до 10-20 років, з постійним фінансуванням, тому забезпечується тривала зайнятість працівників. Серед напрямів діяльності – інвестування у нафтогазову промисловість у країнах Центральної Азії, в балканських країнах проводиться інвестування у розбудову інфраструктури, водо забезпечення, будівництво автострад, в Африці – у будівництво споруд гідроенергетичних комплексів. В України банк присутній з 2011 року, інвестує у проекти з будівництва магістральних автомобільних шляхів, високовольтних ліній електропередачі.

 

Механізми аналітичної роботи та політика відкритого прийняття рішень ЄІБ

Банк постійно проводить оцінку власних інвестиційних проектів, аналізує та прогнозує довготривалі перспективи проектів, їх вплив на економіку, а також помилки та скарги під час реалізації проектів. В оцінку проектів для інвестування входить аналіз життєздатності проекту в цілому, беззбитковість, інженерна доцільність, перспективність щодо подальшого позитивного впливу на зростання економіки країни. Під час розповіді фахівці демонстрували велику кількість результатів фінансових досліджень, прикладів проектів, статистичних даних, висвітлювали проблемні питання, які виникали під час реалізації того чи іншого проекту в різних країнах світу та шляхи їх вирішення банком ЄІБ.

ЄІБ практикує повну відкритість власних рішень та процедури прийняття рішень щодо інвестиційних проектів, задля чого максимально повна інформація про проекти банку постійно розміщується та оновлюється на веб-сайті банку, більше того, в разі, якщо деяка інформація за тим чи іншим проектом не розголошується відкрито, банк бере на себе обов’язок надавати щоразу обґрунтовані пояснення причин нерозголошення такої інформації. До внесення пропозицій в оцінку інвестиційних проектів залучаються неурядові громадські організації, громадські об'єднання та окремі групи громадян. З огляду на це, ЄІБ зацікавлений також в участі профспілкових об'єднань в цій роботі.

Одним з основних принципів роботи банку є відсутність корупційних дій при реалізації проектів, для чого банк розробив та удосконалює особливий механізм подання скарг на порушення при реалізації проектів, які фінансуються. Рішення при розгляді скарг приймаються на підставі законів ЄС, рішень та документів Єврокомісії.

Розгляд скарг передбачає певні механізми, які було докладно висвітлено у доповіді, включає відкритість розгляду, таємницю особи чи організації, що скаржиться, створення виїзних комісій, що працюють безпосередньо в країні, в якій реалізується проект банку та з якої надійшла скарга. Предметом скарги може бути не лише корупційні дії виконавців проекту, але й порушення екологічних норм, соціальних та трудових пав працівників установ та організацій, що реалізують проект в країні, порушення норм та стандартів країни, ЄС, міжнародних норм та конвенцій, порушень звітності та інше.

 

Мета та можливості співпраці банку ЄІБ з національними профспілковими об’єднаннями

Зацікавленість ЄІБ у співпраці з національними профспілками, об’єднаннями профспілок полягає в тому, що банк зацікавлений у залученні висококваліфікованих фахівців у оцінці власних проектів поза межами ЄС, своєчасному та відкритому отриманні інформації щодо можливих порушень, які припускаються організаціями та установами в межах країн-отримувачів коштів. Слід зазначити, що питання, які контролює ЄІБ у процесі власної інвестиційної діяльності багато в чому відповідають законодавчо визначеним в Україні напрямам громадського контролю профспілок  у сферах охорони праці, трудових прав працівників, охорони здоров'я громадян України та екологічної безпеки, удосконалення національних стандартів відповідно до норм та вимог ЄС, що особливо важливо зараз, коли проводиться євро інтеграційна робота, відповідно до документів про асоціацію України та Європейського союзу.

Семінар продовжувався 4 та 5 листопада, під час якого було надано інформацію практично з усіх напрямів та механізмів інвестиційної діяльності ЄІБ, учасники задавали багато питань за суттю наданої інформації, отримали вичерпні відповіді фахівців банку, обговорили питання діяльності банку в окремих країнах, профспілкові делегації з яких брали участь у семінарі.

За згодою членів національних профспілкових делегацій та ПЄРР контактні дані учасників семінару будуть надані відповідним регіональним підрозділам банку ЄІБ для продовження співпраці у майбутньому, розбудові спільної експертно-аналітичної роботи банку та профспілкових об'єднань у країнах, в яких реалізуються інвестиційні проекти банку ЄІБ.

 

 

Завідувач відділу охорони здоров'я - довірений лікар апарату ФПУ Легков В.А.

 

2 3