ПРОФІЛАКТИКА НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ЯК КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ МАТЕРІАЛЬНОГО ТА НЕМАТЕРІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

1ProfВідповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці – керівник підприємства організовує профілактичну роботу щодо попередження нещасних випадків і професійних захворювань

 

Редакція сайту журналу «Промислова безпека» проводить постійний моніторинг найзатребуваніших пошукових фраз, якими цікавляться спеціалісти в галузі охорони праці та промислової безпеки. Безперечним лідером цього тижня за кількістю запитів виявилась пошукова фраза «профілактика нещасних випадків». Виявилося, що визначення цього терміну не було і в нашому Інтерактивному словнику спеціаліста з охорони праці, промислової та пожежної безпеки. Ми ліквідували цю прогалину і поповнили словник новою словарною статтею «ПРОФІЛАКТИКА НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ».

Профілактика нещасних випадків –  це комплекс заходів матеріального та нематеріального характеру, які спрямовані на запобіганняраптовому впливу на працівника небезпечного виробничого чинника чи середовища, унаслідок яких може бути заподіяна шкода його здоров’ю або наступить смерть працівника. Профілактика нещасних випадків повинна бути спрямована на збереження життя і здоров’я працівників, навчання працівників прогнозувати, передбачати небезпечні ситуації та приймати правильні рішення щодо виходу з них.

 Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці – керівник підприємства організовує профілактичну роботу щодо попередження нещасних випадків і професійних захворювань. Відповідальними за організацію профілактичної роботи з охорони праці серед працівників є заступник керівника підприємства або особа, на яку покладено обов’язки з вищезазначеного питання, чи сам керівник закладу.

Служба охорони праці, яка створюється на підприємстві (установі) повинна бути достатньої чисельності, щоб забезпечити організацію захисних і профілактичних заходів, беручи до уваги масштаб підприємства чи установи, а також ризики, яким піддаються працівники, і розподіл цих ризиків по всьому підприємству або установі.

Довідка: До матеріальних заходів профілактики нещасних випадків  належить модернізація виробництва, удосконалення технологічних процесів, які роблять працю більш безпечною. До нематеріальних – бесіди з працівниками, навчання, інструктажі, які покращують обізнаність працівників у питаннях охорони праці та профілактики нещасних випадків.

 

Журнал Промислова безпека