Розпочато підготовка до участі членських організацій профспілок в реалізації Загальнодержавної соціальної програми поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014 - 2018 рік, ака затверджена Законом України від 04.04.2013 № 178-VII

Відповідно до плану робот ФПУ на ІІ півріччя 2014 року департаментом охорони праці ФПУ підготовлено проект Плану участі членських організацій профспілок в реалізації Загальнодержавної соціальної програми поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014 - 2018 рік, яка затверджена Законом України від 04.04.2013 № 178-VII. Зазаначений проект Плану направлено керівникам членських організацій ФПУ листом від 12.08.2014 № 06/01-26/1002 та членам СПО обєднань профспілок листом від 12.08.2014 №04-18/765-СПО для узгодження, опрацювання робочою групою та подальшого винесення на розгляд СПО.

[ Детальніше: Розпочато підготовка до участі членських організацій профспілок в реалізації Загальнодержавної... ]

Про життєво важливі для країни і її громадян проекти законів у сфері охорони здоров’я

На днях СПО об’єднань профспілок розглянув в установленому порядку дуже важливі для країни і людей проекти законів,  розробником яких є Міністерство охорони  здоров’я України.  Це законопроекти  «Про заклади охорони  здоров’я  та медичне обслуговування» і «Про забезпечення лікарськими засобами і виробами медичного призначення» (реєстр. № 4256а). За результатами розгляду підготовлено і направлено  низку суттєвих  зауважень  та пропозицій: по першому законопроекту – розробнику, а по другому – Комітету з питань соціальної політики  та праці, в якому цей законопроект на даний час знаходиться на розгляді.

[ Детальніше: Про життєво важливі для країни і її громадян проекти законів у сфері охорони здоров’я ]

Про Концепцію побудови нової національної системи охорони здоров'я України

Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок  на національному рівні (СПО) за участю Профспілки працівників охорони здоров’я України, департаменту охорони праці ФПУ провів опрацювання проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції побудови нової національної системи охорони здоров'я України», надісланого  Міністерством охорони здоров’я України і направив низку зауважень і пропозицій розробнику.     Департамент охорони праці ФПУ

Про роботу IV Всеукраїнського науково-практичного семінару: «Удосконалення розслідування нещасних випадків на виробництві»

23-24 липня 2014 року за дорученням Держгірпромнагляду України відбувся науково-практичний семінар „Удосконалення розслідування нещасних випадків на виробництві”. Організатором заходу став  Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці Держгірпромнагяду України. У семінарі взяли участь представники територіальних управлінь, експертно-технічних центрів Держгірпромнагляду, комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві, служб охорони праці підприємств, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Федерації роботодавців України, правоохоронних структур, медичних закладів та інші,  що засвідчує широке коло зацікавлених у зазначеній темі.

[ Детальніше: Про роботу IV Всеукраїнського науково-практичного семінару: «Удосконалення розслідування нещасних... ]

Про навчання з питань охорони праці

Департамент охорони праці ФПУ провів 9 та 15 липня 2014 р. чергові семінари-навчання з питань охорони праці та охорони здоров’я для фахівців та представників профспілок що проходять планові навчання з підвищення кваліфікації в Українському центрі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства Державного агентства лісових ресурсів України. На семінарах розглянуто питання законодавства у сфері гігієни праці, профілактики виробничого травматизму на виробництві та співпраця з медико-соціальною експертною комісією, статистику професійних захворювань та виробничого травматизму, вплив загальних захворювань на зростання профзахворювань та травматизм, застосування Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, Порядку розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, практичні навички надання першої домедичної допомоги постраждалим внаслідок виробничих аварій.

[ Детальніше: Про навчання з питань охорони праці ]

Про служби з охорони праці у закладах охорони здоров’я

Cлужба охорони праці створюється на підприємстві, в установі, організації з кількістю працівників 50 і більше осіб. Якщо на підприємстві менше 50 працівників, функції служби охорони праці можуть виконувати у порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. На підприємстві з кількістю працівників менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку. Хоча Закон про охорону праці має вищу юридичну силу над підзаконними нормативно-правовими актами та його дія поширюється на всіх юридичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, вимоги спеціальних (галузевих) нормативних документів для закладів охорони здоров’я, що регулюють ці питання, не збігаються із вимогами зазначеного Закону.

[ Детальніше: Про служби з охорони праці у закладах охорони здоров’я ]

Знання – це основа кваліфікованого захисту прав працівників у сфері праці та охорони праці

Департамент охорони праці продовжує практику проведення семінарів-навчань з питань охорони праці та охорони здоров’я для фахівців та представників профспілок з охорони праці, працівників, що проходять планові навчання з охорони праці, підвищення кваліфікації. Зокрема, на запрошення керівництва Українського центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства Державного агентства лісових ресурсів України 2 липня цього року був проведений семінар-навчання за темами: «Психологія безпеки праці. Гігієна праці та виробнича санітарія. Медичне обслуговування працівників на виробництві. Профілактика професійних отруєнь і захворювань», «Надання долікарняної допомоги потерпілим», «Санітарно-побутове обслуговування працівників» для групи з 26 працівників, фахівців з охорони праці, голів комісій з питань охорони праці та громадських інспекторів, голів профкомів виборних органів первинних профспілкових організацій державних лісогосподарських підприємств різних регіонів України. Семінар провів завідувач відділу охорони здоров’я – довірений лікар ФПУ Легков В.А.

[ Детальніше: Знання – це основа кваліфікованого захисту прав працівників у сфері праці та охорони праці ]