Методичні рекомендації щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) з метою захисту прав працівників

          МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) з метою захисту прав працівників                               Київ - 2015

[ Детальніше: Методичні рекомендації щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) з метою... ]

Школа профспілкових переговірників Частина третя. Заключна.

У рамках домовленостей Федерації профспілок України з Фондом ім. Фрідріха Еберта, Регіонального представництва в Україні та Білорусі, 27-28 травня п.р. розпочала свою роботу Школа профспілкових переговірників черговим заключним модулем навчання групи профспілкових активістів. Старовинне місто Львів, хоч і з негодою, але гостинно прийняв профспілковців. ІІІ Модуль на тему «Практичні аспекти ведення переговорного процесу» розпочався з обговорення новин, що відбулися в профспілках, представлених учасниками семінару, з часу проведення попереднього тренінгу. Представники профспілок працівників авіапрацівників, АПК, культури, соціальної сфери, молодіжних житлових комплексів та комітетів місцевого самоврядування, державних установ, оборонної промисловості, енергетики та електротехнічної промисловості, нафтової і газової промисловості, радіоелектроніки та машинобудування, профкому первинної профспілкової організації «ДТЕК Придніпровська ТЕС» працювали над питаннями: - трансформації колективно-договірного процесу в сучасних умовах; - лідерства та ініціативи в переговорах; - критичного аналізу інформації в переговорному процесі; - особливостями ведення переговорів в кризових (конфліктних) ситуаціях Варто зазначити, що тренінг був побудований таким чином, що учасники мали можливість поділитися своїм особистим досвідом із практики ведення колективних переговорів, взяти участь у практичних заняттях з організації ефективного виступу перед аудиторією, удосконалення навичок спілкування з «союзниками» та «противниками». Фінальним акордом цих семінарів-тренінгів стало вручення учасникам Сертифікатів про успішне проходження навчання в Школі профспілкових переговорників у рамках проекту «Колективні переговори між профспілками і роботодавцем: створення надійного механізму вирішення спорів та конфліктів у дусі співробітництва».  Матеріали та фото додаються.     Департамент виробничої політики та колективно-договірного регулювання

Школа профспілкових переговірників Частина друга.

В рамках домовленостей Федерації профспілок України з Фондом ім. Фрідріха Еберта, Регіонального представництва в Україні та Білорусі, 23-24 квітня п.р. було проведено черговий модуль навчання групи профспілкових активістів. Цього разу профспілковців гостинно приймав Навчально-методичний центр профспілкових організацій Чернігівської області. ІІ Модуль на тему «Підготовка та планування колективно-договірної роботи» викликав серед учасників семінару високу зацікавленість. Жваву дискусію та активну роботу в групах зумовили визначення та систематизація проблемних питань застосування та виконання законодавства учасниками колдоговірного процесу. Представники профспілок працівників АПК, культури, соціальної сфери, молодіжних житлових комплексів та комітетів місцевого самоврядування, державних установ, оборонної промисловості, енергетики та електротехнічної промисловості, нафтової і газової промисловості, газових господарств, атомної енергетики, машинобудівників і приладобудівників, радіоелектроніки та машинобудування, машинобудування та металообробки, а також представники профкомів первинних профспілкових організацій «ДТЕК Придніпровська ТЕС», ПАТ «Сумихімпром», «Головдерженергонагляд» ДП НЕК «Укренерго», Федерації профспілок Хмельницької області працювали над: - варіантами розроблення стратегії переговорної кампанії, переговорної стратегії профспілки; - системним підходом до колективних переговорів; - етапним плануванням ведення колдоговірної кампанії. Високу зацікавленість викликала й тема інформаційного супроводу ведення колективних переговорів, зокрема стосовно напрацювання заходів інформаційного впливу на працівників, роботодавців, уряд під час підготовки і ведення переговорів на різних рівнях. Варто зазначити, що семінар був побудований таким чином, що слухачі мали можливість поділитися своїм особистим досвідом із практики проведення ефективних зборів під час колдоговірної кампанії, взяти участь у ділових іграх на тему: «Переговори», «Збори із затвердження колдоговору» та проаналізувати можливі ризики колдоговірної кампанії. Матеріали та фото додаються. Проведення заключного ІІІ модуля «Практичні аспекти ведення переговорного процесу» заплановано на травень 2015 року. Департамент виробничої політики та колективно-договірного регулювання

Колективний трудовий спір - ефективний інструмент захисту порушених прав та інтересів працівників

Правовою основою вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) є Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 року № 137/98-ВР (далі - Закон). Відповідно до ст. 2 Закону колективний трудовий спір (конфлікт) - це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо: а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; б) укладення чи зміни колективного договору, угоди; в) виконання колективного договору, угоди або їх окремих положень; г) невиконання вимог законодавства про працю. Слід зазначити, що основним чинником виникнення розбіжностей між працівниками та роботодавцями, як і раніше, залишаються великі обсяги заборгованості із заробітної плати, низькі темпи її погашення та порушення термінів виплати поточної заробітної плати. Зокрема, зарплатні борги працівникам підприємств, які знаходяться на підконтрольній Україні території, у січні-лютому ц.р. зросли на 19,3% та за станом на 01.03.2015 склали 1574,9 млн грн. При цьому 1102,2 млн грн., або 70%, невиплаченої заробітної плати припадало на економічно активні підприємства. Зважаючи на вищевикладене та необхідність забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень, єдиним цивілізованим механізмом захисту порушених прав та інтересів залишається колективний трудовий спір (конфлікт). Однак, аналіз динаміки співвідношення кількості колективних трудових спорів до фактів порушення трудових прав працівників свідчить про зменшення рівня довіри до цього механізму. І пояснюється це різними об’єктивними та суб’єктивними причинами, серед яких можна виокремити низьку обізнаність працівників із законодавством про колективні трудові спори та конфлікти, відсутність досвіду колективного відстоювання прав та інші. Федерація профспілок України продовжує наголошувати, що головним інструментом у вирішенні основних проблем соціально-трудових відносин є здійснення ефективної колективно-договірної роботи. Саме в колективних договорах і угодах мають бути передбачені основні зобов’язання роботодавців стосовно модернізації підприємств, забезпечення продуктивної зайнятості, стабільної й гідної заробітної плати та соціального захисту працівників. Враховуючи вищевикладене, надаємо для ознайомлення та використання в роботі примірний алгоритм вирішення колективного трудового спору (конфлікту) та схему консолідованих дій для врегулювання колективного трудового спору (конфлікту).   Департамент виробничої політики та колективно-договірного регулювання апарату ФПУ

Інформаційна записка про результати проведення двомісячника з виявлення роботодавців, які ухиляються від участі в колективних переговорах та укладення колективних договорів

На виконання постанови Президії Федерації профспілок України від 23.12.2011 «Про запровадження Єдиної колдоговірної кампанії «Єдині цілі, єдині дії!» у ІІ кварталі поточного року було проведено двомісячник з виявлення роботодавців, що ухиляються від участі в колективних переговорах та укладення колективних договорів. З метою організації цієї роботи ФПУ в березні 2014 року направила відповідні рекомендації членським організаціям (лист ФПУ від 12.03.2014 №03/01-24/206). Черговий етап нагадувань дозволив отримати відповідну інформацію від членських організацій відповідно до пункту 6.3 згаданих рекомендацій. Однак слід зазначити, що змістовна частина цих матеріалів залишає бажати кращого. За станом на 26 червня 2014 року інформація надійшла від 29 членських організацій (21 територіального профоб’єднання і 8 галузевих профспілок, додаток до записки). За результатами проведення двомісячника прямих ухилянь роботодавців від участі в колективних переговорах та укладення колективних договорів виявлено не було, окрім 1 підприємства в Сумській області. У наданих членськими організаціями матеріалах йдеться про факти відсутності колективних договорів на малочисельних (5-10 осіб) підприємствах, що не мають профспілкових організацій. Також не прагнуть цивілізованих колективно-договірних відносин й на більшості новостворених приватних підприємствах у сфері малого та середнього бізнесу, де теж, як правило, відсутні профспілкові організації.

[ Детальніше: Інформаційна записка про результати проведення двомісячника з виявлення роботодавців, які... ]

Пропозиції щодо змісту окремого розділу колективного договору стосовно надання переваг членам профспілок

Відповідно Закону України «Про колективні договори і угоди» положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами профспілки. Така норма ґрунтується на статті 36 Конституції України, якою встановлено, що ніхто не може бути примушений до вступу в будь яке об’єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до громадських організацій. Рекомендація МОП № 91 щодо колективних переговорів передбачає, що положення колективного договору мають поширюватись на всіх працівників відповідної категорії, які працюють на охоплених колективним договором підприємствах, якщо в ньому не передбачено інше. Безумовно, при діючому в даний час законодавстві, режими роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, умови і охорона праці, нормування і оплата праці мають бути єдині для всіх працівників незалежно від членства у профспілках. В іншому випадку це може розглядатися як дискримінація у сфері праці. Разом з тим у колективному договорі можуть встановлюватись пільги, переваги та гарантії для окремих категорій працівників чи за окремі досягнення у праці, в тому числі і для членів профспілки, профспілкових активістів. Це передусім пов’язано з тим, що укладення колективного договору стало можливим за рахунок наполегливої роботи первинної організації профспілки, та сплати профспілкових внесків кожним членом профспілки для забезпечення її діяльності.

[ Детальніше: Пропозиції щодо змісту окремого розділу колективного договору стосовно надання переваг членам... ]

Профспілка «Машприлад» інформує про стан укладення у 2014 році колективних договорів на підприємствах галузі

У 2013 році на підприємствах і в організаціях, де діють первинні організації профспілки «Машприлад» України, було укладено 152 колективних договори. Станом на 30 квітня п. р. не укладено колективних договорів на новий термін на 27 підприємствах і в організаціях, що становить 18% від загальної кількості підприємств, де працюють члени профспілки «Машприлад». За інформацією територіальних та первинних організацій профспілки однією з причин не переукладення на новий термін колдоговорів на 22-х машинобудівних підприємствах є зниження їх економічної активності, переведення працівників на скорочений режим робочого часу або тижня. Викликає занепокоєння й факт несвоєчасного укладення нових колдоговорів на низці державних підприємств сфери технічного регулювання: ДП «Волиньстандарметрологія», ДП «Херсонстандартметрологія», ДП «Тернопільстандатметрологія», ДП «Закарпаттястандартметрологія», ДП «НДІ «Система». З огляду на зазначене Президія Центральної Ради Профспілки машинобудівників та приладобудівників України постановила зобов’язати голів профспілкових комітетів згаданих підприємств активізувати переговори з керівниками підприємств з метою укладення нових колективних договорів протягом місяця від дня прийняття постанови.   За матеріалами Профспілки «Машприлад»