Двомісячник стартував

Відповідно до плану роботи Федерація профспілок України проводить на постійній основі у квітні - травні двомісячник з виявлення роботодавців, що ухиляються від участі в колективних переговорах та укладення колективних договорів.

Метою проведення двомісячника є укладення колективного договору на кожному підприємстві, де діє профспілкова організація.

У ході проведення двомісячника профспілковими організаціями виявляються підприємства, установи і організації, власники або уповноважені ними органи яких ухиляються від участі в колективних переговорах та укладення колективних договорів (внесення змін до них), а також профспілкові організації, що не ініціюють колективні переговори, в тому числі на підприємствах, де від дати укладення колективного договору минув тривалий час.

Вищі, в порядку об’єднання, профспілкові органи надають практичну допомогу первинним організаціям зазначених підприємств, маючи на меті початок колективних переговорів та подальше укладення колективного договору.

За пропозиціями членських організацій Федерація профспілок України звернеться до органів, що здійснюють нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю щодо тих підприємств, де не вдалося розпочати колективні переговори в ході проведення двомісячника.

Варто зазначити, що законодавець надав право державним інспекторам з питань праці складати протоколи про адміністративні правопорушення за статтями 41-1, 41-2, 41-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме за: ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, за порушення чи невиконання його умов та ненадання інформації необхідної для колективних переговорів і здійснення контролю за його виконанням, виключно за вимогою однієї із сторін колективного договору (первинної профспілкової організації, представників трудових колективів, інших уповноважених трудовим колективом органів).

Федерацією профспілок України направлено лист членським організаціям з рекомендаціями щодо проведення двомісячника з виявлення роботодавців, які ухиляються від участі в колективних переговорах та укладення колективних договорів.

 

 

 

Департамент виробничої політики

та колективно-договірного регулювання