Інформаційна записка про результати проведення двомісячника з виявлення роботодавців, які ухиляються від участі в колективних переговорах та укладення колективних договорів

На виконання постанови Президії Федерації профспілок України від 23.12.2011 «Про запровадження Єдиної колдоговірної кампанії «Єдині цілі, єдині дії!» у ІІ кварталі поточного року було проведено двомісячник з виявлення роботодавців, що ухиляються від участі в колективних переговорах та укладення колективних договорів.

З метою організації цієї роботи ФПУ в березні 2014 року направила відповідні рекомендації членським організаціям (лист ФПУ від 12.03.2014 №03/01-24/206).

Черговий етап нагадувань дозволив отримати відповідну інформацію від членських організацій відповідно до пункту 6.3 згаданих рекомендацій. Однак слід зазначити, що змістовна частина цих матеріалів залишає бажати кращого.

За станом на 26 червня 2014 року інформація надійшла від 29 членських організацій (21 територіального профоб’єднання і 8 галузевих профспілок, додаток до записки).

За результатами проведення двомісячника прямих ухилянь роботодавців від участі в колективних переговорах та укладення колективних договорів виявлено не було, окрім 1 підприємства в Сумській області.

У наданих членськими організаціями матеріалах йдеться про факти відсутності колективних договорів на малочисельних (5-10 осіб) підприємствах, що не мають профспілкових організацій.

Також не прагнуть цивілізованих колективно-договірних відносин й на більшості новостворених приватних підприємствах у сфері малого та середнього бізнесу, де теж, як правило, відсутні профспілкові організації.

 

Однак робота в цьому напрямі ведеться й завдяки активним діям профспілок: у 49 випадках на підприємствах, в установах, організаціях все ж досягнуто позитивного результату (укладено колективний договір чи розпочато колективні переговори).

 

Під час проведення двомісячника:

1. У Волинській області фахівцями ФПО та обласними організаціями всеукраїнських профспілок надано методичну та практичну допомогу профкомам у розробці проектів колдоговору та правову підтримку при проведенні переговорного процесу.

Так, з 12-ти підприємств, установ, організацій на 4-х з них вперше ініційовано переговори з укладення колдоговору. У результаті укладено 10 колдоговорів в організаціях, де вони раніше не укладались. Частину колдоговорів було переукладено або пролонговано у зв’язку із закінченням термінів їх дії.

2. У Дніпропетровській області за станом на 01.04.2014 кількість укладених колективних договорів складає 3954 одиниці; чисельність працівників, охоплених колдоговорами, – 446,6 тис. осіб, що складає 93,9% від облікової кількості штатних працівників. Відсутні колдоговори на підприємствах з малочисельними трудовими колективами та у підприємців, форму працевлаштування яких віднесено до самозайнятих.

3. У Запорізькій області фахівцями облпрофради та галузевих профспілок були надані методична та практична допомога у розробці проектів колдоговору та правова підтримка при проведенні переговорного процесу.

         Мають місце факти відсутності колективних договорів на малочисельних (до 10 осіб) підприємствах, більшість з яких не мають профспілкових організацій. Також відсутні колдоговори і на новостворених приватних підприємствах у сфері малого бізнесу, проте там і немає профспілкових організацій.

         У галузях будівництва і промисловості будівельних матеріалів України, легкої промисловості, малого та середнього бізнесу мають місце випадки несвоєчасного переукладання колективних договорів.

         Роботодавців, які ухиляються від участі в колективних переговорах та відмовилися від укладання колективних договорів, на підприємствах області не виявлено.

4. У Закарпатській області вивчено стан колдоговірної роботи на підприємствах Великоберезнянського, Міжгірського, Мукачівського, Перечинського, Ужгородського районів та міст Мукачева і Ужгорода.

У тісній співпраці з органами статистики та департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації виявлено низку підприємств, де протягом тривалого часу не переукладалися колективні договори. Було надано методичну та практичну допомогу в організації такої роботи.

У результаті з 39 підприємств і організацій укладено колективний договір на 22 (у тому числі на 7 підприємствах пролонговано дію колдоговору на наступний період, зокрема це колдоговори, термін дії яких закінчився у 2013-2014 роках), на 17 ведуться колективні переговори щодо його укладення.

Разом з тим продовжують існувати окремі проблеми колдоговірної роботи: в більшості колективних договорів відсутні комплексні заходи щодо досягнення нормативів безпеки, гігієни праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, профзахворюванням, не виділяються кошти на їх реалізацію. Непоодинокими є випадки порушення ст.44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» в частині відрахування профспілковому комітету не менше 0,3 відсотка фонду оплати праці на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу. На жаль, цим зобов’язанням ігнорує майже кожне друге госпрозрахункове підприємство та майже дві третини бюджетних закладів і установ. Значна кількість колективних договорів укладаються на досить тривалий термін – до 5 років. Непоодинокими є випадки несвоєчасного переукладання колективних договорів на новий строк.

5. У Миколаївській області зберігається стала практика укладення нових колективних договорів.

Так, у січні 2014 року прийнято новий колективний договір на ПАТ «Миколаївгаз» строком на 5 років (до цього часу систематично пролонговувався колдоговір 2007 року). До тексту нового колдоговору включено зобов’язання щодо збільшення розміру більшості виплат, надбавок, заохочень, а також покращення соціально-побутових умов праці.

Водночас залишається значна кількість підприємств, де дія норм раніше укладених колдоговорів подовжується з метою збереження на досягнутому рівні трудових та соціально-побутових гарантій, зобов’язань та виплат стимулюючого характеру.

Слід зазначити, що поряд з позитивними тенденціями мають місце й недоліки, викликані низкою об’єктивних причин, зокрема це складне економічне становище на багатьох підприємствах.

На деяких підприємствах діють колдоговори, укладені понад 3 роки тому, укладання нового колективного договору не ініціюється або переговори призупинені через об’єктивні причини, головною серед яких є наявність заборгованості із заробітної плати, неповний режим роботи, складна фінансова ситуація, зокрема: ПАТ «Інженерно-виробничий Центр мастильного та фільтруючого обладнання», діє колдоговір 2010 року; ПрАТ «Миколаївський машинобудівний завод» (діє колдоговір 2007 року; проект нового колдоговору був підготовлений профспілковим комітетом ще у 2013 році. На сьогоднішній день колдоговірна робота не ведеться у зв’язку з розпочатим процесом ліквідації підприємства та скороченням усіх працівників).

Кілька років поспіль не переукладається колективний договір на ПАТ «Миколаївський домобудівельний комбінат» (діє колдоговір 2008 року).

Профкомом підприємства ведеться робота над проектом нового колдоговору із залученням обласної організації профспілки працівників будівництва та промисловості будматеріалів, ведуться перемовини з керівництвом підприємства щодо пришвидшення укладення нового колдоговору.

На КП «Очаківводоканал», Миколаївському учбово-виробничому підприємстві УТОГ ведеться робота з укладення нового колективного договору, але повільними темпами і з перервами. Це пов’язано зі складнощами додержання повною мірою норм з оплати праці, передбачених галузевою угодою.

Загалом роботодавців, котрі ухиляються від участі у колективних переговорах та відмовилися від укладення колективних договорів, на підприємствах області не виявлено.

6. У Полтавській області під час проведення двомісячника роботодавців, котрі ухиляються від участі в колективних переговорах та відмовилися від укладення колективних договорів, на підприємствах області не виявлено. Однак мають місце факти неукладення колдоговорів на підприємствах з малочисельними первинними профспілковими організаціями в сферах освіти, торгівлі, державних установах, культури тощо.

Особливої гостроти набуває й питання невиконання умов колективних договорів, а також через значне скорочення виробництва продукції, скорочення чисельності працівників, часткову або повну зупинку низки підприємств, несвоєчасну виплату заробітної плати та накопичення зарплатних боргів має місце загострення стану соціально-трудових відносин у колективах. Так, прикладом соціального напруження може слугувати ситуація у філіях ДП «Полтавський облавтодор» (кількість працівників – 1120 осіб) після завершення першого півріччя п.р. з двомісячною заборгованістю з виплати заробітної плати.

7. У Сумській області фахівцями облпрофради у тісній співпраці з департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації здійснені перевірки стану укладення та виконання колективних договорів на підприємствах Тростянецького, Сумського, Путивльського районів. Встановлено, що поза сферою колективно-договірного регулювання залишаються підприємства малого та середнього бізнесу, фермерські господарства, малочисельні організації та установи.

Під час проведення двомісячника виявлено, що на філії «Роменський молочний комбінат» приватного підприємства «Рось» діє колективний договір, укладений ще в 2005 році, а власники підприємства уникають колективних переговорів, не бажаючи брати на себе жодних зобов’язань перед трудовим колективом, і, як наслідок, 320 працівників підприємства залишаються практично соціально незахищеними в умовах сьогодення.

Варто зазначити, що в червні-липні ц.р. на зазначеному підприємстві було заплановано проведення спільної з територіальною державною інспекцією з питань праці в Сумській області перевірки, що так і не відбулася.

8. У Луганській області членськими організаціями, що входять до складу Федерації, не виявлено роботодавців, які ухиляються від ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів.

За даними членських профспілкових організацій ФПЛО, в які входять 3557 первинних профспілкових організацій, в 2013 році укладено 3257 колективних договорів. Усі договори укладені на підставі або з максимальним використанням положень Територіальної угоди та Галузевих угод. Причини неукладення колективних договорів на підприємствах Луганської області наступні:

-       укладання єдиного колдоговору по об’єднанню або головній компанії;

-       знаходження підприємства в стадії реорганізації або ліквідації;

-       виконання деякими бюджетними установами своїх повноважень згідно з положенням про заклад;

-       неукладення колдоговорів між учнівськими, студентськими профорганізаціями та адміністрацією навчальних закладів, а також на підприємствах, в установах, організаціях з кількістю працюючих до 5 осіб.

9. У Чернівецькій області налічується 37 підприємств, установ, організацій (загальна чисельність працівників – 771 особа), де зареєстровані профорганізації і не укладені колективні договори.

Причинами цього є переважно малочисельні профорганізації та підприємства-банкрути. У зв’язку з реструктуризацією підприємств, установ, організацій ведуться колективні переговори, за результатам яких будуть укладені колдоговори. Фактів умисного ухилення роботодавців від ведення колективних переговорів та укладання колдоговорів не виявлено.

 

Під час проведення двомісячника на підприємствах, первинні профспілкові організації яких входять до профспілок АСМУ, агропромислового комплексу, енергетики та електротехнічної промисловості, лісового господарства, лісових галузей, освіти і науки, споживчої кооперації, хімічних та нафтохімічних галузей промисловості, не виявлено роботодавців, які ухиляються від ведення колективних переговорів та укладення колективних договорів.

Варто зазначити, що досягнення профспілок у проведенні двомісячника з виявлення роботодавців, які ухиляються від участі в колективних переговорах та укладення колективних договорів, були б більш змістовними та значущими, якби всі без виключень територіальні профоб’єднання залучилися до виявлення таких роботодавців та надавали необхідну допомогу з цих питань первинним профспілковим організаціям.

Так, з наданої 29 членськими організаціями інформації 28 не виявили фактів ухилення роботодавців від колективних переговорів.

Слід також зауважити, що набуває поширення практика ігнорування обласними галузевими профспілковими організаціями надання вищим в порядку об’єднання профспілковим органам інформації з виявлення роботодавців, які ухиляються від участі в колективних переговорах та укладення колективних договорів.

 

З урахуванням викладеного департамент виробничої політики та колективно-договірного регулювання вважає за необхідне розповсюдити зазначену інформаційну записку в профспілкових засобах масової інформації та провести низку публічних обговорень з питань проведення колективних переговорів та укладення колективних договорів, а також проінформувати соціальних партнерів.

 

Департамент виробничої політики

та колективно-договірного регулювання

 


                                                                                 Додаток до інформаційної записки

 

Перелік членських організацій, що надали інформацію про проведення двомісячника з виявлення роботодавців, які ухиляються від участі в колективних переговорах та укладення колективних договорів

 

Територіальні профоб’єднання:

1. Федерація профспілок Вінницької області

2. Федерація профспілок Волинської області

3. Дніпропетровське обласне об’єднання профспілок

4. Федерація профспілок Житомирської області

5. Закарпатська обласна рада професійних спілок

6. Запорізька обласна рада професійних спілок

7. Рада профспілок Івано-Франківської області

8. Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок»

9. Київська обласна рада професійних спілок

10. Федерація професійних спілок Кіровоградської області

11. Федерація професійних спілок Луганської області

12. Об’єднання профспілок Львівщини

13. Миколаївська обласна рада професійних спілок

14. Полтавська обласна рада професійних спілок

15. Федерація професійних спілок Рівненської області

16. Сумська обласна рада професійних спілок

17. Об’єднання профспілок Харківської області

18. Херсонська обласна міжгалузева рада професійних спілок

19. Федерація профспілок Черкаської області

20. Чернівецька обласна рада профспілок

21. Федерація профспілкових організацій Чернігівської області

 

Всеукраїнські профспілки:

1. Профспілка працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України

2. Професійна спілка працівників агропромислового комплексу України

3. Профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості України

4. Профспілка працівників лісових галузей України

5. Професійна спілка працівників лісового господарства України

6. ЦК профспілки працівників освіти і науки України

7. Профспілка працівників споживчої кооперації України

8. Профспілка працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України