«Дієва профспілка – ефективний колективний договір – захищені працівники»

Останнім часом все частіше порушується питання мотивації профспілкового членства, багато говориться про ефективність діяльності профспілкових організацій.

Прикладом ефективної діяльності профорганізації є діяльність профкому ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря», що на Рівненщині. Методи ведення колдоговірної роботи на підприємстві заслуговують на неабияку увагу.

На виконання постанови Президії ФПУ від 11.12.2012 № П-15-5 «Про стан колективно-договірного регулювання та основні завдання колдоговірної роботи на 2013 рік» Федерацією профспілок України узагальнено досвід колективно-договірної роботи на прикладі Професійної спілки працівників вугільної промисловості України, Профспілки працівників освіти і науки України, Запорізької обласної ради профспілок, Федерації профспілок Рівненської області.

Так у рамках проведення заходів щодо відзначення року соціальної справедливості та з метою вивчення надбань та проблемних питань в роботі з укладення колдоговорів в Рівненській області, група спеціалістів Федерації профспілок України на чолі із заступником голови ФПУ Сергієм Кондрюком перебувала в цьому регіоні. Заходи, у яких брали участь фахівці ФПУ, носили як узагальнюючий, так і методичний характер і мали на меті обмін думками з профспілковим активом області і соціальними партнерами для узгодження позицій в ході круглого столу, темою якого була «Колективний договір – запорука ефективності у формуванні економічної і соціальної політики підприємств». Круглий стіл проходив безпосередньо на підприємстві ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря».

Учасники круглого столу побували на виробництві, ознайомились зі станом виконання умов колективного трудового договору, поцікавились умовами праці працівників одного з потужніших вітчизняних підприємств з іноземними інвестиціями.

ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря» працює у сфері виробництва скляної тари та упаковки. На сьогоднішній день на підприємстві працює 568 співробітників.

Виявилося, що адміністрація роботі профспілки тут не заважає, а навіть дотримується думки про те, що у так званій «Старій Європі» профспілки здебільшого працюють за деструктивною схемою, проте в Україні, усі питання вирішуються виключно за столом переговорів. З одного боку - керівництво підприємства, яке виступає від імені власника, з іншого – голова профорганізації, який представляє колектив.

Дивлячись на цей позитивний факт та оригінальний інструментарій ведення колективних переговорів, що був напрацьований у профспілці підприємства, фахівці управління колдоговірного регулювання апарату ФПУ провели робочу нараду за участю голови профкому та представників трудового колективу – членів профспілки.

У ході бесіди голова профкому підприємства Максимчук Ганна Степанівна розповіла про те, що з приходом інвесторів, певні обіцянки даються лише за умови їх беззаперечного виконання. Це стосується й укладення колективного договору. Відповідно до статті 10 Закону України «Про колективні договори і угоди» голова профкому письмово звертається до генерального директора з повідомленням про закінчення терміну дії чинного колдоговору і необхідністю початку роботи над текстом нового колдоговору. Наказом призначаються члени комісії від адміністрації, рішенням профспілкового комітету визначаються члени комісії від профспілок. Готується спільний проект колективного договору над яким безпосередньо працюють голова профкому, директор з юридичних питань та директор з кадрових питань.

Проект колдоговору розглядається спочатку на засіданні комісії, а потім розповсюджується у підрозділах підприємства для ознайомлення та внесення пропозицій у двотижневий термін. Чергове засідання комісії розглядає внесені пропозиції та приймає рішення про включення або не включення їх то тексту договору з оформленням протоколу.

Так, наприклад, до останньої редакції чинного колдоговору не були внесені пропозиції відносно доплати за знання іноземної мови; виплата так званої «13 зарплати» за результатами роботи за рік. Натомість було розроблено «Положення про преміювання», замість надання триденної відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами в ході обговорення було прийнято рішення про збільшення такої відпустки до 5 днів тощо.

Остаточний варіант проекту колдоговору розглядається на конференції трудового колективу, де приймається рішення про його схвалення або відхилення.

На ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря» особлива увага приділяється охороні та безпеці праці. Стандарти безпеки групи «Сен-Гобен» набагато вищі за традиційні українські. Існує так званий «Клуб мільйонерів» – це клуб з безпеки компанії «Сен-Гобен». До нього приймаються ті підприємства компанії, які досягли успіхів в сфері безпеки та пропрацювали 1 млн. годин без нещасних випадків. «Консюмерс-Скло-Зоря» є членом згаданого клубу.

Також кожного року головний офіс компанії вручає «Діамант безпеки» тим заводам й підрозділам, що на своєму місцевому рівні зробили значний внесок до справи покращення безпеки праці і виробництва, а також суттєво вплинули на показники безпеки всієї групи «Сен-Гобен». Є «Діамант безпеки» й на ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря».

Ця нагорода не тільки підтверджує прагнення «Сен-Гобен» до стійкого розвитку, але й накладає свого роду зобов’язання. Так, керівництво підприємства «Консюмерс-Скло-Зоря» наголошує: «Після досягнення такого рівня безпеки не можна відступати назад, більше того, слід швидше рухатися вперед!».

Втілюючи в життя це кредо компанія керується п'ятьма принципами поведінки:

● відданість справі;

● повага до людей;

● порядність;

● лояльність;

● солідарність.

Також чотирма принципами діяльності:

○ дотримання законності;

○ турбота про навколишнє середовище;

○ охорона здоров’я та безпека праці;

○ права співробітників.

Для досягнення і підтримки цих цілей, керівництвом компанії ведеться подвійна стратегія, що базується на дослідженнях і профілактичній діяльності. Такий ефект настає безпосередньо завдяки роботі технічного відділу, що займається дослідженнями і новими розробками, розглядає всі питання охорони здоров'я та безпеки праці для кожної нової інвестиції, а також бере їх до уваги при проектуванні будь-якого нового об'єкта.

На основі поваги до особистості – понятті, яке є невід’ємним від економічних показників – «Сен-Гобен» спрямовує свої сили на досягнення: жодного нещасного випадку на виробництві та жодної професійної хвороби.

З метою запобігання виникненню нещасних випадків на ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря» проводиться навчання, аудит та ситуаційний аналіз. В рамках свого плану дій з безпеки, було впроваджено програму «4-х основних правил для збереження життя»:

• Не вимикати чи блокувати запобіжні пристрої.

• Постійно носити відповідні засоби індивідуального захисту.

• Використовувати устаткування й оснастку тільки за призначенням.

• Для проведення ремонтних або інших видів робіт дотримуватися процедури блокування та опломбування устаткування.

Будучи фундаментальними і такими, що можуть застосовуватися на всіх підприємствах, ці чотири основні правила визначають основні принципи, які щоденно застосовуються задля запобігання виникненню серйозних або смертельних нещасних випадків. Починаючи з 2010 року, кількість нещасних випадків в компанії дорівнює нулю.

Не залишаються поза увагою й питання спрямовані на постійний розвиток, поширення знань і навичок, необхідних для ефективного виконання працівниками своїх функцій. Розроблені програми-ознайомлення для нових співробітників, технічні навчання та програми для підвищення кваліфікації персоналу. Кваліфіковані працівники, старші досвідчені працівники широко залучені до програми коучинга (від англ. coaching — навчання, тренування) для молодших колег.

Таким чином, можна зробити висновок, що ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря» - підприємство з іноземними інвестиціями є одним з небагатьох в Україні, на якому робота первинної профспілкової організації приносить відчутний результат. І кожен працівник, і профспілка, і адміністрація відкрито пишаються спільним досягненням, що полягає у наступному – кожен пункт колективного договору працює і виконується.                                                                

  Довідково.

 

 

Управління колдоговірного регулювання